Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Gecombineerde in- en uitwateringsconstructie Bergenmeersen - meting en analyse terugslagklep

Referentie nr.: WL 16_094
Periode: September 2016 tot Januari 2019
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 

Abstract
In kader van de vismigratie tussen de Schelde en de Gereduceerde Getijdegebieden heeft WL in 2015, tijdens de jaarlijkse 13 uurs meting in het GOG/GGG Bergenmeersen, naast het in- en uitgaande debiet ook de helling van één terugslagklep opgemeten. Het opmeten van de terugslagklep en de analyse zijn uitgevoerd onder project 15_034. De meting van het debiet en de klephoek zijn goed gelukt. De analyse gaf belangrijke inzichten in de vis migreerbaarheid van de terugslagklep. De opgemeten peilen op- en afwaarts van de constructie waren minder betrouwbaar.

Tijdens de op 22/09/2016 geplande 13-uurs meting te Bergenmeersen worden de peilen op- en afwaarts telemetrisch ingelezen en zal het uitgaande debiet opgemeten worden door middel van een in een koker geplaatst adcp toestel. Bijkomend zal rond dezelfde periode ook het INBO een proef uitvoeren met een pet door en vissen afvangen. Omwille van deze redenen wordt het opportuun geacht om in 2016 opnieuw de helling van de terugslagklep op te meten.

Dit advies betreft de opmeting van de terugslagklep en de analyse van de resultaten analoog zoals uitgevoerd in 2015.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Smolders, S.; Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Henderick, A.; Coen, L.; Mostaert, F. (2018). Sigmaplan – Vismigratie gereduceerde getijdegebieden: bepalen debiet in‐ en uitwatering GOG‐GGG Bergenmeersen en Bazel. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_094_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 69 + 2 p. bijl. pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid