Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Vercruysse, Jeroen B.

Expertise
Thesaurus terms: Bridge piles; Culverts; Dikes, shores and other flood defenses; Erosion protection; Fishpasses; Hydraulic structures; Locks; Pumps and turbines; Weirs
 

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust en Waterbouwkundige Constructies (KUSTWATCON), more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), more

Projects (29)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Schaalmodelonderzoek energiedissipatiestructuur overloopdijk, more
 • Afstemming Xperta-ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge, more
 • Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp, more
 • Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp nivelleersysteem, more
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, more
 • Gecombineerde in- en uitwateringsconstructie Bergenmeersen - meting en analyse terugslagklep, more
 • Geotextiel - werkgroep COPRO PTV829, more
 • GGG Bovenzanden: dimensionering in- en uitwateringssluizen, more
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, more
 • GOG/GGG Wal Zwijn - advies in- en uitwateringsconstructie, more
 • Haven van Antwerpen - Royerssluis voorstudie nivelleersyteem met woelkelder, more
 • Interregproject POLDER2C's, more
 • kanaal Dessel Schoten - studie afvoerkoker, more
 • Kanaal Roeselare Leie - renovatie sluis Ooigem - optimalisatie openingswet, more
 • Kieldrechtsluis - meting overvulling, more
 • Kieldrechtsluis - simulatie overvulling, more
 • Literatuurstudie over vuilroosters, more
 • Nieuwe sluis Aalst - optimalisatie aanstroming nivelleeropeningen, more
 • Nieuwe sluis Aalst: opstellen openingswet nivelleersysteem, more
 • Nieuwe sluis Sint Baafs Vijve - schaalmodelproeven nivelleeropening, more
 • Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle, more
 • Ontwerp nivelleersysteem Royersluis: aanvullende simulaties, more
 • Ontwerp vispassage Sint-Baafs-Vijve, more
 • SHIP - voorontwerp nivelleersysteem met omloopriolen, more
 • Sluis Zemst - rapportage schaalmodelstudie, more
 • Stuwsluis Denderleeuw - bodembescherming, more
 • Uitwatering Galgeweel, more
 • Verdere ontwikkeling programm vul_sluis, more
 • Verdere ontwikkeling programma vul_sluis, more

Publications (67)  Top | Institutes | Publications | Projects 
Books (5) [show]
Book chapters (11) [show]
Theses (4) [show]
Abstracts (2) [show]
Reports (40) [show]
Thesis (co-)promotor (5) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.