Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Nieuwe sluis Sint Baafs Vijve - schaalmodelproeven nivelleeropening

Reference no: WL 16_065
Period: September 2016 till April 2017
Status: Completed
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, more, proposer

Abstract
Voor de nieuwe sluis te Sint-Baafs-Vijve werd door EBS een voorontwerp uitgewerkt voor de nivelleeropening. Met dit voorontwerp zijn onder advies 16_042 simulaties uitgevoerd van de nivelleerkromme en de langskrachten die optreden bij het vullen van de kolk. Door middel van de simulaties zijn openingswetten opgesteld waarbij het criterium voor de langskracht op de in de kolk aangemeerde schepen niet overschreden wordt. Omwille van de onzekerheid op de afvoercoëfficiënt zijn de simulaties uitgevoerd met een onder- en een bovengrens. Hierdoor worden steeds twee verschillende openingswetten voorgesteld. Een tweede onzekerheid betreft het groot aantal breekbalken met een relatief beperkte tussenafstand in het voorontwerp.
Het doel van dit project is om in het bestaande schaalmodel voor breekbalken (14_050) de voorgestelde nivelleeropening voor Sint Baafs Vijve in te bouwen. Hierbij zal gekeken worden naar de invloed van de tussenafstand van de breekbalken op de afvoercoëfficiënt en de stroomsectie afwaarts van de breekbalken. Hieruit volgt mogelijks een optimalisatie van de voorgestelde geometrie breekbalken. Met de gekozen geometrie kunnen vervolgens de vul_sluis en Lockfill simulaties van advies 16_042 herdaan worden zodat aan de opdrachtgever één in plaats van twee openingswetten voorgesteld kan worden. Bijkomend wordt ook het ledigen van de kolk gesimuleerd.

Publication  Top | Institutes 
  • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2017). Klasse Vb sluis te Sint‐Baafs‐Vijve: optimalisatie ontwerp breekbalken. versie 4.0. WL Rapporten, 16_065_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 41 + 13 p. bijl. pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.