Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Schaalmodelonderzoek energiedissipatiestructuur overloopdijk

Reference no: WL 18_049
Period: March 2018
Status: In Progress
 Institutes 

Institutes (2)  Top 

Abstract
Na uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek is beslist om geen proeven met Open Steenasfalt (OSA) op prototypeschaal (1:1) uit te voeren, maar om enkel de proeven met betrekking tot de energiedissipatiestructuur aan de teen van een overloopdijk van een GOG uit te voeren.

Bij het ontwerp van een overloopdijk van een GOG wordt aan de teen van de dijk een dissipatiestructuur voorzien. Deze wordt ontworpen gebruik makend van een aantal literatuurformules uit Berlamont (1986). Bij het ontwerp van de overloopdijk voor het GOG te Hingene, is de kracht op de drempel van de dissipatiestructuur berekend met behulp van CFD-modellering (project 14_101). Hieruit volgt dat de watersprong zelf in CFD niet is wat normaal verwacht zou worden. In overleg met Afdeling Zeeschelde is voorgesteld om de stroming over de overloopdijk, het ontstaan van de watersprong het bepalen van de dimensies van de energiedissipatiestructuur in een schaalmodel te onderzoeken. Naast GOG Hingene worden ook andere ontworpen of nog te ontwerpen GOG's beschouwd. Mogelijks kunnen de proeven ook gebruikt worden voor toekomstige ontwerpen van overloopdijken.

Er wordt een schaalmodel van een overloopdijk op schaal (vermoedelijk 1:3 of 1:4) gebouwd, waarbij ook de energiedissipatiestructuur aan de teen van de dijk mee wordt beschouwd.

Op het schaalmodel wordt enerzijds de stroomsnelheid en waterdiepte op de overloopdijk opgemeten en anderzijds de locatiebepaald waar de watersprong aan de teen van de dijk optreedt. Hierbij worden verschillende varianten van energiedissipatiestructuren onderzocht en worden ook stroomsnelheden ter plaatse van en afwaarts van de energiedissipatiestructuur opgemeten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.