Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

GGG Zennegat - Controlemetingen 2017-2018 in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG
Cornet, E.; Vereecken, H.; Vandenbruwaene, W.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2021). GGG Zennegat - Controlemetingen 2017-2018 in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG. Versie 2.0. WL Rapporten, PA014_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 6 + 8 p. bijl. pp. https://hdl.handle.net/10.48607/7
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  Hydraulica en Sediment > Morfologie > Intergetijdengebieden
  Hydraulica en Sediment > Morfologie > Sedimentbalans
  In situ metingen
  Water balance
Author keywords
  Debiet; Sedimentbalans

Project Top | Auteurs 
 • Exploitatie meetnet, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: De Vlaamse Waterweg, meer


Auteurs  Top 
 • Cornet, E., meer
 • Vereecken, H., meer
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Deschamps, M., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Ter controle van de berekeningen uitgevoerd in het kader van project 00_075 werd gevraagd om ter hoogte van het bestaande Gecontroleerde Gereduceerde Getijgebied (GGG) Zennegat langs de Dijle te Mechelen een controlemeting uit te voeren van het in- en uitgaande debiet (watervolume) en van de in- en uitgaande sedimentvrachten (sedimentbalans) gedurende een volledige tijcyclus (13-uursmeting).
  Op 26/09/2017 (middeltij- tot doodtijcondities) en 13/09/2018 (springtijcondities) werd gedurende 13 uur stroomsnelheid (debiet) en sedimentconcentratie gemeten van het water dat ter hoogte van de in- en uitwateringsconstructie het gebied instroomde tijdens vloed en weer uitstroomde in de ebfase.
  Op basis van de metingen kunnen we stellen dat tijdens de inwatering in 2017 meer dan 4 ton sedimenten in het GGG Zennegat werden binnengebracht, waarvan ongeveer 2 het gebied terug verlaat tijdens de uitwatering. Tijdens de meting in 2018 kwam meer dan 15 ton sediment het gebied binnen, waarvan meer dan 6 ton terug buitenstroomde.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid