Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Haven van Zeebrugge: scenario met een extra opening in de oostelijke havendam: deelrapport 1. Schaalmodelonderzoek getijstroming
Willems, M.; Heyvaert, G.; Hassan, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Zeebrugge: scenario met een extra opening in de oostelijke havendam: deelrapport 1. Schaalmodelonderzoek getijstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 20 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Models > Scale models
  Motion > Water motion > Water currents > Tidal currents
  Physical modelling
  ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]
Author keywords
  Scenario-onderzoek

Authors  Top 

Abstract
  In het kader van het masterplan Vlaamse Baaien en ten behoeve van de optimalisatie van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge wordt de mogelijkheid onderzocht voor een tweede haveningang in de oostelijke havendam van Zeebrugge. Via deze nieuwe haveningang zouden binnenschepen de haven veiliger kunnen in- en uitvaren om zo langs de kust en de Westerschelde een vlottere verbinding met het hinterland te realiseren.

  In het schaalmodel van de haven van Zeebrugge onderzocht het Waterbouwkundig Laboratorium de getijstroming in deze nieuwe havenconfiguratie. Hieruit blijkt dat de stroomsnelheid in het nieuwe binnenvaartkanaal oploopt tot ongeveer 0.7 m/s in de vloedfase en ongeveer 0.6 m/s in de ebfase met een kortstondige piek tot 1.2 m/s. In de aansluitzone is de stroming maximaal 0.6 m/s en excentrisch gelegen; de stromingsrichting is soms onder een hoek gericht ten opzichte van de vaargeul.

  In de vloedfase blijft de instromende ‘jet’ in het CDNB nabij de kop van de oostelijke havendam bestaan. Door de aanwezigheid van het nieuwe binnenvaartkanaal en door de gewijzigde havenconfiguratie aan de oostkant, is deze een beetje meer naar de oostkant van het CDNB gericht dan in de huidige situatie. Hierdoor verandert ook het stromingspatroon in het CDNB.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.