Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Statistiek niet tij‐posten meetnet HIC: herberekening 2016
Hertoghs, R.; Nossent, J.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Statistiek niet tij‐posten meetnet HIC: herberekening 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 16_048_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 92 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Statistics
  Waterbeheer > Meetnetten > Waterpeilen
  Waterbeheer > Statistiek
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Watersysteemkennis
Author keywords
  Eva-tool

Project Top | Auteurs 
 • Herberekening statistieken niet-tij posten, meer

Auteurs  Top 
 • Hertoghs, R.
 • Nossent, J.
 • Boeckx, L., meer

Abstract
  In dit rapport wordt een extreme waarden analyse uitgevoerd op debieten van niet tij-posten van het HIC-meetnet. Dezelfde analyse werd in 2013-2014 al eens uitgevoerd (Bogman, P.; 2014). Ondertussen zijn er langere debietmeetreeksen beschikbaar en zijn er voor een aantal bijkomende stations voldoende meetgegevens beschikbaar. Hierdoor wordt voor een aantal stations de oefening voor de eerste keer gedaan. Voor andere posten wordt de analyse opnieuw uitgevoerd. Voor dit rapport wordt – net als in 2013 – gebruik gemaakt van de EVA-tool. Dat is een tool waarmee op een relatief eenvoudige manier een extreme waarde verdeling uit een tijdreeks kan worden bepaald (Leyssen, 2011).

  De hier gebruikte output van deze EVA-tool zijn terugkeerperiodes en bijbehorende statistiek. Per meetpost worden de top 10 van de hoogste uurlijkse afvoerdebieten met de bijhorende terugkeerperiode en de statistische debieten voor verschillende retourperiodes gepresenteerd.

  In vergelijking met de vorige studie wordt in 16 van de 21 stations een lager debiet voor een terugkeerperiode van 100 jaar voorspeld. De reden voor de lagere voorspelde debieten kan verschillende oorzaken hebben. Het feit dat er in de laatste jaren niet veel piekdebieten gemeten werden en de reeds beschikbare piekdebieten dus representatief zijn voor een langere meetperiode, is er één van. Een andere verklaring is het verschil in gebruikte POT-waardes. Er zijn nu andere POT-waardes berekend door de langere duur van de meetreeks. Het verschil in gebruikte POT-waardes heeft een effect op de verkregen verdeling van de extrema en dus ook op de voorspelde debieten.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid