Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Boeckx, Leen

Expertise
Thesaurustermen: Meetnetten; Permanentie; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterkwantiteit
 

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder permanentie, medewerker databeheer & HIC-mail
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 70
  Fax: +32-(0)3-224 60 41
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
  Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium

Projecten (17)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • FEWS Vlaanderen, meer
 • Herberekening statistieken niet-tij posten, meer
 • Kwaliteitsverbetering Hydra-data, meer
 • Laagwaterberichtgeving, meer
 • Modernisering HIC meetnet, meer
 • MONEOS, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Onderhoud Mike11 modellen, meer
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, meer
 • Opstellen codificatie systeem, meer
 • Optimalisatie Wiski 6, meer
 • Opvolging update operationele HIC-voorspellingsmodellen, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Vijfjarig overzicht 2011-2015, meer

Publicaties (55)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
Boek [show]
Abstract [show]
Rapporten (52) [show]
Overige publicatie [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid