Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Codificatie voor sedimentologische, fysische en hydrologische parameters: deelrapport 2 - versie 2014
D'Haeseleer, E.; Henderick, A.; Vandenbruwaene, W.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Codificatie voor sedimentologische, fysische en hydrologische parameters: deelrapport 2 - versie 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_056_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + 6 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Codes
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  In situ metingen
  Measurement
  Rainfall
  Sediments
  Waterbeheer > Meetnetten > Debieten
  Waterbeheer > Meetnetten > Waterpeilen
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Watersysteemkennis
Author keywords
  Fysische parameters

Project Top | Auteurs 
 • Opstellen codificatie systeem, meer

Auteurs  Top 
 • D'Haeseleer, E., meer
 • Henderick, A., meer
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Deschamps, M., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Er is een nieuwe codering uitgewerkt voor de hydrologische, neerslag-, sedimentologische en fysische parameters die door het Waterbouwkundig Laboratorium worden gemeten.
  De code maakt onderscheid tussen projectgebonden metingen en routinemetingen. De code voorziet karakters voor de locatie van de meting, wat er wordt gemeten en hoe er wordt gemeten. Er is zoveel mogelijk verder gebouwd op een eerste aanzet die in het verleden is uitgewerkt en houdt zo veel mogelijk rekening met bestaande toepassingen en hun regels en beperkingen.
  Voorlopig zal deze nieuwe codering toegepast worden op alle sedimentologische en fysische parameters net als de hydrologische parameters die langs en in het getijdegebied worden gemeten. De overige hydrologische parameters van de niet-tijgebonden meetposten (het vroegere “HIC-meetnet”) behouden tot nader order hun eigen code omdat het aantal afgeleide processen (voorspellingen, HYDRA-scripts, …) die ervan gebruik maken ervoor zorgen dat een omschakeling naar een nieuwe code te ingrijpend is. Een eventuele omschakeling naar WISKI 7 zou een geschikte gelegenheid kunnen zijn voor een definitieve omschakeling, omdat de migratie naar WISKI 7 redelijk vergaande aanpassingen zou vergen.
  Aangezien bij het toepassen van deze codificatie in de praktijk van tijd tot tijd enkele interpretaties en nieuwe toevoegingen plaatsvinden, werd besloten om van dit document te wijzigen elke keer er beduidende aanpassingen zijn gebeurd. In 2014 zijn wijzigingen of toevoegingen vooral nodig gebleken gedurende het project van de modernisering van het meetnet (12_141).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid