Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Gebruik van overstromingskaarten voor verschillende watergerelateerde beheers- en beleidsinstrumenten
D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Gebruik van overstromingskaarten voor verschillende watergerelateerde beheers- en beleidsinstrumenten. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 33-37
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, meer
Ook verschenen in:
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout. 64 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Audiovisual materials > Graphics > Maps
  Control > Flood control
  Flooding
  Information systems > GIS
  Management > Resource management > Water management
  Mapping
  Methodology
  Policies > Water policy
  België, Vlaanderen [Marine Regions]

Auteurs  Top 
 • D'Haeseleer, E., meer
 • Vanneuville, W., meer
 • Van Eerdenbrugh, K., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In Vlaanderen maken verschillende overheidsinstanties overstromingskaarten. Ze worden voor verschillende toepassingen gebruikt.

  De kaarten voor de verzekering tegen natuurrampen werden in 2006 goedgekeurd door de Federale Regering. Ze omvatten overstromingszones waarbinnen verzekeraars hoger kunnen tariferen of dekking weigeren.

  Elk nieuw vergunningsplichtig initiatief moet de Watertoets ondergaan. Als het schade veroorzaakt aan het watersysteem moet dit initiatief herbekeken worden. Voor het toepassen van de Watertoets zijn richtlijnen en kaarten opgesteld zoals een kaart met overstromingsgevoelige gebieden.

  In de Vlaamse waterbeheersingsplannen kiest men nu voor beveiliging tegen schade in plaats van tegen historische overstromingen. Het Hydrologisch Informatiecentrum HIC ontwikkelde een methode die overstromingskans, -schade en -risico in kaart brengt. Die kaarten worden gebruikt bij de actualisatie van de waterbeheersingsplannen.

  In Europa wordt een richtlijn voorbereid om overstromingsrisico’s te verminderen en te beheren. De lidstaten maken daarvoor een afbakening van overstroombare gebieden en brengen de gevolgen van overstromingen in kaart. Vlaanderen heeft al verschillende kaarten beschikbaar. Dit artikel geeft een overzicht.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid