Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: addendum bij ondersteunende studies: Durmevallei
Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2011). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: addendum bij ondersteunende studies: Durmevallei. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Numerical modelling
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Water management > Water policy > Policy support
  Belgium, Durme R. [Marine Regions]
  Fresh water
Author keywords
  Impoldering; Ontpoldering; Actualised Sigmaplan; Geactualiseerd Sigmaplan; GGG; GOG

Project Top | Authors 
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 

Abstract
  Met betrekking tot het geactualiseerde SIGMAPLAN ‘Veiligheid + Natuurlijkheid’ dienen tegen 2010 diverse projecten in realisatie te zijn. Ter voorbereiding van de realisatie van deze projecten startte nv W&Z, Afdeling Zeeschelde studies op ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en
  natuurgebieden.
  Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) moet samen met de Universiteit Antwerpen (UA), Vakgroep ECOBE en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de mogelijkheden van verschillende inrichtingsvarianten voor de aan te leggen zones onderzoeken. Bij de inrichting ligt de nadruk op het halen van het vooropgestelde veiligheidsniveau (risicobenadering) en natuurdoelstellingen (IHD’s, OS 2010, LTV Schelde-estuarium). WL levert hiervoor ondersteunend modelinstrumentarium, in het bijzonder één- en meerdimensionale hydrodynamische modellen.
  Dit rapport is een Addendum bij het rapport ‘Ondersteunende studies: Durmevallei’. De resultaten van de detailinrichting van de uitwatering van GOG De Bunt alsook scenarioberekeningen voor een eventuele optimalisatie van de GOG-werking van De Bunt worden beschreven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.