Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Bijstand bij onderhoud en implementatie van operationele 1D modellen HIC: deelrapport 1. Update operationeel Dendermodel
De Boeck, K.; Vanderkimpen, P.; Nossent, J.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Bijstand bij onderhoud en implementatie van operationele 1D modellen HIC: deelrapport 1. Update operationeel Dendermodel. Versie 6.0. WL Rapporten, 14_109_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 42 + 57 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Maintenance
  Management
  Models
  Numerieke modelleringen
  Predictions
  Waterbeheer > Hydraulica > Hydrodynamische modellen
  België, Dender R. [Marine Regions]

Project Top | Auteurs 
 • Opvolging update operationele HIC-voorspellingsmodellen, meer

Auteurs  Top 
 • De Boeck, K., meer
 • Vanderkimpen, P., meer
 • Nossent, J., meer

Abstract
  In het kader van de update van het voorspellingsmodel van de Dender van het Waterbouwkundig Laboratorium, worden in een eerste fase hydrologische (NAM-) modellen ontwikkeld voor de Dender in Wallonië met behulp van het softwarepakket MIKE 11 van DHI. De kalibratie van de hydrologische modellen voor de bemeten deelstroomgebieden in Wallonië gebeurt volgens de Algemene Methodologie (P. Willems). Deze parameters worden geëxtrapoleerd naar de onbemeten deelstroomgebieden, en het totaal gesimuleerd debiet wordt vergeleken met de debietsmeting te Overboelare, net afwaarts de gewestgrens Wallonië – Vlaanderen. Omdat met de bekomen parameters de afvoer bij extreme events (bv. november 2010) wordt onderschat, wordt tevens een parameterset bepaald die de afvoer voor deze gebeurtenissen beter benadert. De operator kan gedurende ‘normale omstandigheden’ (zomerperiode) de eerste set hydrologische modellen hanteren, terwijl in de natte winterperiode kan worden overgeschakeld naar de parameterset voor 'extreme' events. Het doel van een voorspellingssysteem is namelijk om net die events behoorlijk te voorspellen. De gesimuleerde neerslag-afvoer wordt gekoppeld aan het hydrodynamisch model van de Dender en het gesimuleerde debiet wordt ook hier gecontroleerd ter hoogte van de limnigraaf te Overboelare.

  Met het oog op de implementatie in het voorspellingssysteem wordt vervolgens ook getest of het hydrodynamisch model robuust is en snel genoeg rekent. Tot slot wordt ook het data-assimilatiebestand uitgebreid met de beschikbare metingen in het Waals deel van het Denderbekken.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid