Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: actualisatie van de bodem in het 2d Nevla model
Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: actualisatie van de bodem in het 2d Nevla model. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 9 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Numerieke modelleringen
  Quality
  Waterbeheer > Voorspellingen > Voorspellingsmodellen
Author keywords
  VSSKS; 2D; HIC; Nevla

Auteurs  Top 

Abstract
  Voorgaande kwaliteitsbeoordeling (Jespers et al., 2014) van het Nevla model wees op een systematische afwijking doorheen het estuarium. Daarom werd gezocht naar verbeteringen die deze fout kunnen verkleinen. In eerste instantie werd een actualisatie van de bathymetrie doorgevoerd. De bedoeling van voorliggende kwaliteitscontrole op de waterstandsvoorspellingen met Nevla van het 2D VSSKS systeem, is om de kwaliteit van de runs met de geüpdate Nevla bodem na te gaan. Bovendien wordt een vergelijking gemaakt met kwaliteit van de runs voor dezelfde periode als bij de kwaliteitscontrole voor het operationeel verklaren van Nevla (originele bodem).

  Deze kwaliteitsbeoordeling geeft aan dat de trend in de BIAS uit vorige analyse (Jespers et al. 2014) nagenoeg niet veranderd is en een herkalibratie van het model nodig is.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid