Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Methodologie voor het valideren van fysicochemische parameters: continu opmetingen door in-situ multiparameter sonde
Pauwaert, Z.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Methodologie voor het valideren van fysicochemische parameters: continu opmetingen door in-situ multiparameter sonde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Methodology
  Properties > Chemical properties > Acidity
  Validation
  Water management > Monitoring-networks > Fysico-chemical parameters
Author keywords
  Opgelost zuurstof

Project Top | Authors 
 • Validatie sediment en fysische parameters, more

Authors  Top 
 • Pauwaert, Z.
 • Vanlierde, E., more
 • Deschamps, M., more

Abstract
  Het continue meetnet van het HIC omvat onder andere meetposten waar YSI-toestellen worden gebruikt om verschillende parameters te gemeten. Naast de fysische parameters temperatuur, conductiviteit en turbiditeit, worden hier ook fysicochemische parameters opgemeten: concentratie opgelost zuurstof (DO), zuurstofverzadiging (DO%), zuurtegraad (in pH en mV) en oxidatie-reductiepotentiaal (ORP). De methodologie voor de validatie van de fysische parameters wordt beschreven in Ferket et al. (2014), de procedure voor het verzamelen van de ijkingsreeksen en de eigenlijke validatie van de fysicochemische parameters worden in dit rapport uiteengezet. Alvorens de validatie te beginnen worden de gegevens gebundeld die door de VMM gemeten worden in de buurt van de HIC meetposten waar YSI-toestellen worden gebruikt. Deze dienen dan als referentiemetingen voor de verdere validatie van de continue tijdreeksen. Alle reeksen worden als goed gevalideerd, behalve voor geschatte of onrealistische waarden. Dit geldt niet voor ORP, de sonde die deze parameter meet ondervond moeilijkheden tijdens kalibratie en gebruik, daarom wordt deze reeks dan ook standaard als 'Suspect' gevalideerd

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.