Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Optimalisatie GOG Anderstadt afwaarts

Referentie nr.: WL 16_102
Periode: Januari 2017 tot Februari 2017
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, opdrachtgever

Abstract
Het bestaand GOG Anderstadt afwaarts zal ihkv het Sigmaplan ontpolderd worden, door middel van het aanleggen van een nevengeul door het gebied. Door deze nevengeul aan te takken door middel van kokers blijft het mogelijk dit gebied in te schakelen als GOG. Momenteel is de overloopdijk van het GOG te laag. Bij de ontpoldering zou het gebied uitgebreid worden met een naastliggende zone. De vraag van W&Z is of het GOG toch een aanzienlijke veiligheidsbijdrage kan leveren voor de stad Lier en/of het gehele Sigmaplan indien: enerzijds de overloopdijkhoogte wordt geoptimaliseerd en anderzijds het gebied uitgebreid wordt van 6,6 ha naar 11,9 ha. Om deze vraag te beantwoorden zullen scenarioberekeningen uitgevoerd worden met het geactualiseerde model van de Zeeschelde om een inschatting te maken van het effect van het verhogen van de overloopdijk al dan niet in combinatie met het uitbreiden van het gebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid