Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Complete exploration of the Scheldt bassin for an update of the Sigmaplan

Dutch title: Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan
Period: January 2001 till July 2003
Status: Completed

Thesaurus terms: Flood plains; Water management
 Institutes | Publication 

Institutes (7)  Top | Publication 

Abstract
Integrale verkenning van het Scheldebekken, inbegrepen het identificeren en tegen elkaar afwegen van mogelijke gecontroleerde overstromingsgebieden.

De studie maakt deel uit van een koepelproject dat moet uitmonden in een actualisatie van het Sigmaplan. Het uitgangspunt is dat er meer "ruimte voor de rivier" dient gecreëerd te worden. Dit moet dan eveneens leiden tot een voldoende hoog beschemingsniveau tegen overstromingen in het Zeescheldebekken. Deze visie hecht naast veiligheid ook veel belang aan natuurinrichting en aan het bekomen van een zo breed mogelijke maatschappelijke aanvaarding. Concreet heeft de studie tot doel om de op te lossen knelpunten en de te benutten potenties die de toepassing van het principe "Ruimte voor de Rivier" in het Zeescheldebekken met zich meebrengt te identificeren en oplossingen aan te reiken.

Publication  Top | Institutes 
  • International Marine and Dredging Consultants (2001). Actualisatie Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme. Deelopdracht 3: hydrologie - hydraulica. Startnota. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 80 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.