Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan

Dutch title: Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan
Reference no: N9736 (RMA IMS)
Period: September 2003 till October 2005
Status: Completed
 Institutes | Publications 

Institutes (8)  Top | Publications 

Abstract
Bepaling en vergelijking van de maatschappelijke kosten en baten van verschillende alternatieven van het Sigmaplan (plan voor de bescherming tegen overstromingen in het Zeescheldebekken)

Publications (17)  Top | Institutes 
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Maatschappelijke KostenBatenAnalyse veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium: conclusies op hoofdlijnen. Tijdelijke Vereniging RA-IMDC/VITO: [s.l.]. II, 92 pp., more
 • Gauderis, J.; Ruijgrok, E.; Wauters, E. (2003). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenanalyse. Deelopdracht 2. Startnota. Versie 1.0. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. VI, 34 + appendices pp., more
 • Scheltjens, T.; Vande Wiele, T. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Effecten op de scheepvaart. Versie 1.2. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. II, 19 + appendices pp., more
 • Dierckx, J. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Effecten op de landbouw. 1.1. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. II, 13 + bijlagen pp., more
 • Gauderis, J. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Effecten op de bosbouw (populierenteelt). Versie 2.1. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. II, 9 pp., more
 • Ruijgrok, E. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Ecosysteembaten. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. 175 pp., more
 • Dierckx, J.; Elsen, F.; Van de Moortel, R. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Studie naar de invloed van inschakeling van gecontroleerde overstromingsgebieden op het voorkomen van leverbot. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • Gauderis, J. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Recreatiewaarde van de Oosterweel-stormvloedkering. Versie 1.0. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. II, 7 pp., more
 • Blanckaert, J. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Faserapport 6: probabilistische aanpak. Versie 2.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VIII, 38 + maps pp., more
 • Bulckaen, D.; Blanckaert, J.; Smets, S. (2003). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Startnota. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 49 pp., more
 • Blanckaert, J.; Van Looveren, R.; Janssen, S. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Faserapport 1: composietrandvoorwaarden. Versie 2.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. V, 37 + appendices pp., more
 • Smets, S.; Pereira, F.; Bulckaen, D. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Faserapport 2: Nulalternatief: waterstanden, overstromingskaarten, schade, slachtoffers en risico. Versie 2.0. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. IX, 38 + appendices pp., more
 • Bulckaen, D.; De Nocker, L.; Broekx, S.; Smets, S. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse: Geïntegreerd rapport deelopdrachten 1 en 3. Faserapport 3: Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van de planalternatieven. Versie 2.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 52 pp., more
 • Smets, S.; Broekx, S.; Bulckaen, D.; De Nocker, L. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: geïntegreerd rapport deelopdracht 1 en 3. Faserapport 4: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan. Lokale optimalisatie van dijkverhoging en overstromingsgebieden. Versie 2.0. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. XXII, 220 pp., more
 • Vanderkimpen, P.; Janssen, S.; Smets, S.; Broekx, S.; Bulckaen, D.; De Nocker, L. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: geïntegreerd rapport deelopdracht 1 en 3. Faserapport 5: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan. Gevoeligheidsanalyses voor de optimale oplossing. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. VI, 74 pp., more
 • Gauderis, J. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: overzicht van rapporten - Leeswijzer. Versie 1.1. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. 5 pp., more
 • Bulckaen, D.; De Nocker, L.; Gauderis, J. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: syntheserapport. Versie 1.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 33 + 5 p. Appendices pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.