Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

MSc D'Haeseleer, Erika

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Technisch specialist databeheer

  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Projecten (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Dender - vernieuwen stuwen, meer
 • Modernisering HIC meetnet, meer
 • Optimalisatie Wiski 6, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer

Publicaties (39)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  opsplitsen
 • Baetens, J.; D'Haeseleer, E.; Michielsen, S. (2004). Negenoord: grondwaterberging langsheen de Maas tijdens het hoogwater 2002-2003. WL Rapporten, 710_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Wasgebeurtenissen 11-16 november 2010: beschrijving hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 87 + 13 p. Appendices pp., meer
 • Boeckx, L.; D'Haeseleer, E.; Meire, D.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij‐verwachtingen: deelrapport 1. Data-analyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_016_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 18 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: cluster Bovendijle. Versie 2.0. WL Rapporten, 715_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 47 pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2011). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: addendum bij ondersteunende studies: Durmevallei. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare linkeroever. WL Adviezen, 715_11B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; De Schutter, J.; Viaene, P.; Holvoet, K.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Dender: vernieuwing stuwen. Hydraulische studie. WL Rapporten, 715_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + 58 p. bijlagen pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Viaene, P.; Holvoet, K.; Coen, L.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Actualisatie MIKE11-model van de Dender. Versie 3.0. WL Rapporten, 715_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + 15 p. appendices pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E. (2005). Nota scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare (LO). WL Rapporten, 715_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 pp., meer
 • De Troeyer, S. (2004). Streefbeeld Dender. Waterbeheersing en transport: startnota. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Afdeling Bovenschelde: Gent. 95 + CD-ROM (tekst; bijlagen) pp., meer
 • D'Haeseleer, E. (2000). De geografische impact van de overstromingen van september 1998 in het Scheldebekken. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Geografie: Gent. Vol 1 (136, bijlagen); Vol. 2 (fig.) pp., meer
 • D'Haeseleer, E. (2005). Effect van pompen naar de IJzer (Diksmuide) en de Lovaart (Lo-Reninge). WL Adviezen, 712_6. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 10 pp., meer
 • D'Haeseleer, E. (2006). Peilgegevens Leie ter hoogte van Sint-Martens-Latem. WL Adviezen, 792_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Gebruik van overstromingskaarten voor verschillende watergerelateerde beheers-en beleidsinstrumenten, in: (2012). Congres watersysteemkennis: Studiedag 'Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: thema oppervlaktewaterkwantiteit', donderdag 12 oktober 2006, Katholieke Universiteit Leuven, campus Arenberg III, L07. Abstracts. pp. [15-16], meer
 • D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Gebruik van overstromingskaarten voor verschillende watergerelateerde beheers- en beleidsinstrumenten, in: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 33-37, meer
 • D'Haeseleer, E.; Viaene, P.; De Mulder, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Afmetingen afwateringsconstructie in Boezinge op het Kanaal Ieper-IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 712_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 8 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Scenarioberekeningen voor afwatering van de IJzer in Nieuwpoort. versie 2.0. WL Rapporten, 712_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 71 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Effecten van een gesloten stormstuw in Nieuwpoort op de IJzer bij was. versie 2.0. WL Adviezen, 712_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Henderick, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Opbouw van een Wiski-template voor opslag en validatie van de GOG-gegevens. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_046. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 10 + 1 p. appendices pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M. (2006). Opmaak van een Mike11-model van de IJzer. WL Rapporten, 712_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 44 + 30 p. bijlagen pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2007). Effecten van verschillende streefpeilen in de Blankaart op de waterstanden in de IJzer bij hoge afvoeren. WL Rapporten, 712_4C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Van Eerdenbrugh, K. (2004). De Demer - Scenarioanalyses dijkwerken ter hoogte van Rotselaar. WL Adviezen, 714_4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 18 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W. (2006). Effecten van pompen op IJzer in Nieuwpoort en ingrepen Lokanaal. WL Rapporten, 712_5. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 46 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Vereecken, H. (2007). Peilgegevens Leie ter hoogte van Sint-Martens-Latem: aanvulling voor terugkeerperiodes. WL Adviezen, 792_12A. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp., meer
 • Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_141_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 32 + 5 p. bijlagen pp., meer
 • Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Toelevering en overname peildata DVW: modernisering peilmeetnet De Vlaamse Waterweg. Version 2.0. WL Rapporten, 15_072_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". Deel 2: figuren. WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. figures pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 30 + figures pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". Deel 1: tekst. WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 42 pp., meer
 • Pannemans, B.; D'Haeseleer, E.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Actualisatie april 2006: MIKE11-model van het Demerbekken. WL Adviezen, 714_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 25 pp., meer
 • Pannemans, B.; D'Haeseleer, E. (2006). Actualisatie MIKE-11-model: gemeenschappelijke Maas - 2005. WL Rapporten, 710_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 27 + 15 p. bijlagen pp., meer
 • Ronsyn, J.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Effecten van nieuwe bruggen over de Barbierbeek in Kruibeke (gewijzigd ontwerp). Versie 04. WL Rapporten, 792_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Ronsyn, J.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2008). Effect van nieuwe brug over de Barbierbeek in Kruibeke: 3de gewijzigd ontwerp. Versie 2.0. WL Adviezen, 792_13b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 5 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 1. Modelopbouw. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; D'Haeseleer, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 1. Gevalstudie IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2003). Ontwikkelen van een geijkt hydrologisch model voor het deelbekken van de Leie opwaarts Menen. Eindrapport: inventarisatie, statistische frequentie-analyse en hydrologische modellering. WL Rapporten, 711_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 28 + figures, appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; D'Haeseleer, E.; Van Eerdenbrugh, K.; De Smedt, F. (2004). Nota: berekeningen Vosselareput. WL Rapporten, 711_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 56 pp., meer
 • Vereecken, H.; Baetens, J.; D'Haeseleer, E.; Cornet, E. (2007). Gemeenschappelijk Maas: memo QH-verband. WL Rapporten, 710_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 18 + 4 p. bijlagen pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.