Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

MSc Claeys, Styn

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Functie: Hoofd instrumentatie en techniek HIC

  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Hoofd instrumentatie en techniek HIC

  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  GEMS International nv (GEMS int NV), meer
  Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium
  Periode: Vanaf 1st Apr 2004 tot


Projecten (6)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, meer
 • Laserdiffractie op afvalwater, meer
 • Meetcampagne laagwater op kanalen ikv laagwatermodellering, meer
 • Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer

Publicaties (77)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen
 • Bastiaensen, E.; Claeys, S.; De Bruyn, L.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Geleidbaarheidsmetingen via de draagbare conductiviteitsmeter Hanna: implementatie en vergelijkende meting. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_021. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Becks, J.; Haagen, J. (2017). Rheological characteristics of dredged viscous mixtures. MSc Thesis. KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xix, 159 pp., meer
 • Claerhout, C. (2012). Optimalisatie van de testprocedures voor het reologisch karakteriseren van baggerslib. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 64 pp., meer
 • Claeys, S. (2001). Sedimentmonitoring en begroting: mobiele en stationaire 2 & 3D visualisatie van turbiditeiten met behulp van de combinatie NDP en OBS (Zeebrugge), in: Studiedag 'Milieuaspecten van baggerwerken op de Belgische kust': conferentiemap. pp. 6
 • Claeys, S. (2006). Evaluation and combination of techniques used to determine the nautical bottom: a call for rheology based instruments, in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 141-144
 • Peer reviewed article Claeys, S. (2008). Evaluation of nautical bottom detection techniques. Sea Technol. 49(7): 37-40
 • Claeys, S. (2017). Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib [PRESENTATIE]. Presented at CEDA-NL/ HSB clubavond, 31/01/2017, Papendrecht (NL). Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Optimising the SPM determination at FHR [PRESENTATION]. Presented at the workshop 'Best practice in generating long-term and large-scale observational data sets of suspended particulate matter concentration', 24-25/02/2016, Brussels. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 20 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Measuring sediment transport: we don't see what we hear! But what should we believe? [PRESENTATION]. Presented at the Schelde-Ems workshop 2017, 16-17/02/2017, Antwerp Porthouse. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Measuring sediment transport: we don't see what we hear! But what should we believe?, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 7, meer
 • Claeys, S. (2017). Sedimentological and nautical background research to optimize the dredging management in harbours with mud (cohesive sediment) [PRESENTATION]. Presented at Workshop 'Dredging and surveying', 18/05/2017, Groningen. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 28 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib [PRESENTATION]. Gepresenteerd op HSB-CEDA Workshop 'Meetmethodes in havens met slib', 31/01/2017, Papendrecht. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 28 slides pp., meer
 • Peer reviewed article Claeys, S.; Dumon, G.; Lanckneus, J.; Trouw, K. (2001). Mobile turbidity measurement as a tool for determining future volumes of dredged material in access channels to estuarine ports. Terra et Aqua 84: 8-16, meer
 • Peer reviewed article Claeys, S.; De Schutter, J.; Vantorre, M.; Van Hoestenberghe, T. (2011). Rheology as a survey tool: "We are not there yet". Hydro International 15(3): 14-19, meer
 • Claeys, S.; Dierikx, B.; Paul, S.; van Reenen, J. (2012). Fluid mud density determination in navigational channels, in: Dorst, L.L. et al. (Ed.) Taking Care of the Sea: conference proceedings of Hydro12, 13-15 November 2012, SS Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands. pp. [1-7], meer
 • Claeys, S.; Vanlede, J.; Verwaest, T. (2013). Measuring the nautical bottom: a challenge [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Claeys, S.; van Oyen, T.; Van Hoestenberghe, T.; Dierikx, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Vergelijkende metingen Sediment Test Tank: deelrapport 1. DensX. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_039. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group/Rijkswaterstaat - Directie Inwinning en Gegevensanalyse: Antwerpen. III, 19 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Claeys, S.; Staelens, P.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: technical scientific brainstorming to prepare the consolidation column project plan. Version 4.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. , meer
 • Claeys, S.; Staelens, P.; Vanlede, J.; Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Toorman, E. (2015). A rheological lab measurement protocol for cohesive sediment, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 20-21, meer
 • Claeys, S.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Water management during low water level event. Measurement campaign downstream of Liège: September/October: calibration divers. Version 4.0. FHR reports, 17_071_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 5 pp., meer
 • Das, R. (2011). Characterization of microbial communities in marine mud and related biofilm production; a key step in mud rheology research. MSc Thesis. Lessius Hogeschool Mechelen. Departement Industriële Wetenschappen: Mechelen. 80 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Van Esbroeck, M.; Ides, S.; Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Monitoring mud behaviour in the AMORAS under water cell [POSTER]. Poster presentation on IAHR World Congress 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Van Esbroeck, M.; Ides, S.; Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Monitoring of the AMORAS underwater cell, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • De Maerschalck, B.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). AMORAS Onderwatercel: factual data rapport: single-en multibeam peilingen mei 2015 – september 2016. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_010_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 98 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Claeys, S.; De Backer, E.; Ides, S. (2017). Plume measurements in the AMORAS underwater cell, in: Pedocchi, F. et al. (Ed.) INTERCOH 2017 - 14th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes, 13 to 17 November 2017, Montevideo, Uruguay: book of abstracts. pp. 47-48, meer
 • De Schutter, J.; Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; Millants, I.; Van Laethem, J.P. (2007). Pilootproject Lippenbroek opstellen water- en sedimentbalans [POSTER]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Fettweis, M.; Riethmüller, R.; Verney, R.; Becker, M.; Backers, J.; Baeye, M.; Chapalain, M.; Claeys, S.; Claus, J.; Cox, T.; Deloffre, J.; Depreiter, D.; Druine, F.; Flöser, G.; Grünler, S.; Jourdin, F.; Lafite, R.; Nauw, J.J.; Nechad, B.; Röttgers, R.; Sottolichio, A.; Vanhaverbeke, W.; Van Hoestenberghe, T.; Vereecken, H. (2017). On best practice for in situ high-frequency long-term observations of suspended particulate matter concentration using optical and acoustic systems, in: Pedocchi, F. et al. (Ed.) INTERCOH 2017 - 14th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes, 13 to 17 November 2017, Montevideo, Uruguay: book of abstracts. pp. 69-70, meer
 • Heredia Gomez, M.; Rocabado, I.; Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 11. Cohesive sediments dimensional analysis. Version 5.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 16 pp., meer
 • Kochereshko, P. (2013). Gent university faculty of science intership master 1 - geology: sediment related nautical bottom research: fundamental sub research topics. Universiteit Gent/Flanders Hydraulics Research: Gent. 45 pp., meer
 • Lambin, A. (2013). Biofilms in marine mud: characterization of the bacterial community and anaerobic isolates. MSc Thesis. Campus De Nayer: Mechelen. 72 + tables pp., meer
 • Landuyt, S.; Claeys, S.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Van Oyen, T. (2015). Experimental investigation of the variability of the peak shear stress within consolidating cohesive sediment, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 185-186, meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2010). Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T0-monitoring. versie 2.0. WL Rapporten, 712_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 80 + 111 p. bijl., 8 p. tab, 2 p. fig. pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2010). Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de Ijzer: samenvatting resultaten T0-monitoring. versie 2.0. WL Rapporten, 712_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 25 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2012). Monitoring van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T1-monitoring. versie 2.3. WL Rapporten, 712_11_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 55 + 4 p. tabellen pp., meer
 • Levy, Y.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Vereecken, H.; De Vlieger, V.; Mostaert, F. (2013). Belgen monitoren effecten van storten baggerspecie. Land + Water 53(7-8): 24-25, meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). MONEOS 2016 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sedimentconcentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 56 pp., meer
 • Mahmodi, A. (2014). Measurement of forces on towed objects through cohesive sediment: design, development and data processing. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Industriële Wetenschappen - Campus Gent: Gent. IV, 112 pp., meer
 • Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2017). Characterization of uncertainty in the measuring of bottom transport using ADCP, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Claeys, S.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; De Sutter, R. (2015). Cohesive sediment research: current developments at Flanders Hydraulic Research Laboratory, Antea group and DotOcean, in: CEDA dredging days 2015, 5-6 November, Rotterdam: innovative dredging solutions for ports. pp. [1-11], meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Claeys, S.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; De Sutter, R. (2015). Cohesive sediment research: current developments at Flanders Hydraulics Research [PRESENTATION]. Presented at the CEDA dredging days 2015, 5-6 November, Rotterdam. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 slides pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Claeys, S.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; De Sutter, R. (2015). The effect of different physico-chemical parameters on the rheological behavior of consolidating mud, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 193-194, meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: Subreport 1. Methodology study. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. III, 26 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behaviour of mud: subreport 3. Data post-processing. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 31 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: subreport 2 - Factualdata report. Version 4.0. FHR reports, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 44 pp., meer
 • Messens, F. (2012). De haalbaarheid uittesten op laboschaal van nieuwe baggerconditioneringsmethoden: stageverslag 3de Bachelor Geologie. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 33 + appendices pp., meer
 • Michiels, J. (2015). Haalbaarheid voor het gebruik van de akoestische backscatter gegevens van de Aquadopp voor het bepalen van de concentratie van de gesuspendeerde deeltjes. Rapport Bachelorproject 3de Bachelor Geologie. Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 24 + bijlagen pp., meer
 • Michiels, J. (2017). Feasibility study of the visualization of sandy bottom transport by using particle tracking velocimetry. MSc Thesis. Ghent University/KU Leuven: Ghent. 64 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Vereecken, H.; De Backer, E.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Alternative measures for beach nourishment maintenance: monitoring of a pilot experiment at Mariakerke, Measuring campaign November – December 2013. Version 3.0. FHR reports, 00_128_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 12 + 28 p. appendices pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Vereecken, H.; De Backer, E.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Alternative measures for beach nourishment maintenance: monitoring of a pilot experiment at Mariakerke, measuring campaign February – April 2014. Version 4.0. FHR reports, 00_128_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 14 + 39 p. appendices pp., meer
 • Nevelsteen, K.; Van Hoestenberghe, T. (2009). Meettechniek voor het continue bemeten van bodemtransport. Vlaamse Milieu Maatschappij. Afdeling operationeel waterbeheer: [s.l.]. 74 pp., meer
 • Peeters, P.; De Schutter, J.; Michielsen, S.; Claeys, S. (2007). Pilootproject Lippenbroek: Opstellen van water-sedimentbalans, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [19], meer
 • Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009). Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d'inondations et de marée réduite controlée - projet pilote Lippenbroek, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 1. Factual data-rapport staalname. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 2. Factual data rapport turbiditeitsmetingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions [PRESENTATION]. Presented at HMEM – Durham, N.H., U.S.A., July 2017. Flanders Hydraulics: Antwerp. 13 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Sedimentfluxen in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1 – Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffel‐sluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 23 + 30 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 23. Stroming- en sedimentmeting ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 19 + 45 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2018). Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame‐ en puntmetingen periode augustus 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_083_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 70 + 41 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Sediment transport in the Schelde-estuary: a comparison between measurements,transport formula and numerical models, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 87-89, meer
 • Van Goethem, D. (2012). Kil-metingen Lippenbroek: een sedimentbalans tussen de Schelde en Lippenbroek: stageverslag 3de bachelor geologie. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 38 pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; Vanlede, J.; De Schutter, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 8. Sediment parameter evolution in the STT. Version 7.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 68 + 34 p. appendices pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; Staelens, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; De Sutter, R.; Van Oyen, T. (2014). Sediment Test Tank: a platform for nautical bottom rheology research in Flanders, Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Van Oyen, T.; De Sutter, R. (2015). A comparative study of the consolidation rate between cohesive sediments from European ports, in: Wang, P. et al. (Ed.) Coastal Sediments 2015, San Diego, USA, 11–15 May 2015: The Proceedings of the Coastal Sediments 2015. pp. [1-15], meer
 • Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Experimenteel onderzoek naar het consolidatiegedrag van cohesief sediment: Deelrapport 4. Executive Summary report STT. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • Van Parys, M.; Dumon, G.; Pieters, A.; Claeys, S.; Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M.; Vangheluwe, M.; Van Sprang, P.; Speleers, L.; Janssen, C.R. (2002). Milieugerichte monitoring van baggerwerkzaamheden MOBAG 2000, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-22
 • Van Parys, P. (2014). Feasibility study for the use of a CT scan and ultrasound acoustic measurement techniques to visualise the internal structure of cohesive sediments. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Industriële Wetenschappen - Campus Gent: Gent. 96 pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future ‐ Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for frame‐measurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Engels, J. (2008). Recherche sédimentologique au Flanders Hydraulics Research [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 44 slides pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; De Vlieger, H.; Claeys, S. (2003). Ship manoeuvring at very small and negative under keel clearance, in: Batlle, J. et al. (Ed.) 6th IFAC conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC 2003, 17-19 September 2003: preprints. pp. 55-60, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; De Vlieger, H.; Claeys, S. (2004). Ship manoeuvring at very small and negative under keel clearance, in: Batlle, J. et al. (Ed.) Manoeuvring and Control of Marine Craft 2003 (MCMC 2003): proceedings from the 6th IFAC conference, Girona, Spain, 17-19 September 2003. IFAC Proceedings Series, , meer
 • Vercruysse, J.B.; De Maerschalck, B.; Claeys, S.; Boey, I.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatie in deurnissen van puntdeuren: analyse geometrie, bathymetrie en bodemstalen. versie 4.0. WL Adviezen, 15_088_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 51 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Discharge measurements of outflow culvert to Zuid- Willemsvaart in Maastricht: control of theoretical discharges. Version 4.0. FHR reports, 17_071_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 14 + 17 p. appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Discharge measurements at bypass in Genk and Postels vaartje and watercapture 33B in Lommel: control of theoretical discharges. Version 4.0. FHR reports, 17_071_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp . VII, 15 + 38 p. appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Vanlede, J.; Van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 9. Statistical analysis. Version 6.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 66 + 3 p. appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: sub report 10. Theoretical Review of CohesiveSediments Rheology. General Guidelines for Numerical Modelling and Laboratory Measurements. Version 6.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 33 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.