Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. ir. Delefortrie, Guillaume

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Onderzoeksgroep Nautica, meer
 • Functie: Onderzoeker

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 69 62
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
Guillaume Delefortrie

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer
  Functie: Onderzoeker


Projecten (10)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Berekening krachten op passerende schepen mbv ROPES potentiaalsoftware, meer
 • Modelproeven voorspelling manoeuvreergedrag binnenvaart, meer
 • Ontwerp sleepwagen 2, meer
 • Ontwikkeling Sleeptank 1, meer
 • Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, meer
 • Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer
 • Tank test of vessel entry and exit for third set of locks, meer
 • Validatie concept nautische bodem, meer
 • Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, meer

Publicaties (112)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  ( 17 peer reviewed ) opsplitsen
 • (2017). Meer ruimte voor schaalmodellen van mastodontschepen. MOW MAG. 34: 18, meer
 • Peer reviewed article Carrica, P.; Mofidia, A.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2016). Direct simulation and experimental study of zigzag maneuver. Ocean Eng. 112: 117-133. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2015.12.008, meer
 • Delefortrie, G. (2003). Ship manoeuvring behaviour in muddy navigation areas, in: 4e doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen Universiteit Gent. pp. [1-2], meer
 • Delefortrie, G. (2006). Fluidization model for ship manoeuvring prediction in muddy navigation areas, in: 7e UGent - FirW Doctoraatssymposium. pp. [1-2], meer
 • Delefortrie, G. (2007). Manoeuvreergedrag van containerschepen in slibrijke vaarwateren. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 978-90-8578-146-2. XVI, different paging pp., meer
 • Delefortrie, G. (2008). Manoeuvrability of deep drafted vessels in muddy navigation areas. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 133: 19-33, meer
 • Delefortrie, G. (2008). Flanders Hydraulics Research: Le laboratoire hydraulique des pouvoirs publics de la Flandre [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 42 slides pp., meer
 • Delefortrie, G. (2009). The effect of a muddy bottom on ship control, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 16, meer
 • Delefortrie, G. (2017). Maritiem onderzoekscentrum Oostende - deel 1 [PRESENTATIE], in: Studiedag zee- en waterbouw in en rond Vlaanderen, 23 mei 2017, Ingenieurshuis Antwerpen. pp. [1-5] (hand-outs), meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Laforce, E. (2004). Revision of the nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge through ship model testing and manoeuvring simulation, in: International Marine Simulation Forum (IMSF): Annual General Meeting 2004. pp. [1]-[11], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2004). Linear manoeuvring derivatives in muddy navigation areas. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 146(Part A4): 1-13, meer
 • Delefortrie, G.; Laforce, E.; Vantorre, M. (2004). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge: onderzoek nautische implicaties. Fase B: eigenlijke onderzoeksfase. Eindrapport. WL Rapporten, 582. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. file 1 (Vii, 266); file 2 (appendices, cd-rom) pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2005). Revision of the nautical bottom concept in Zeebrugge based on the manoeuvrability of deep-drafted container ships, in: Csiti, A. (Ed.) Dredging: the extremes: CEDA dredging days 2005, Rotterdam, the Netherlands, 2-4 November 2005: proceedings. pp. [1]-[14], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests. J. Mar. Sci. Technol. 10(4): 188-202. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-005-0210-5, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E.; De Brauwer, D. (2006). A new approach for defining the nautical bottom in the harbour of Zeebrugge, in:[s.d.] 5th Biennial Congress of the International Harbour Master's Association, Malta, April 2006: proceedings. pp. [1-8], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Verzhbitskaya, E.; Seynaeve, K. (2007). Evaluation of safety of navigation in muddy areas through real-time maneuvering simulation. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 133(2): 125-135. https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-950X(2007)133:2(125), meer
 • Delefortrie, G.; Willems, M.; Laforce, E.; Vantorre, M.; De Mulder, T.; De Regge, J.; Wong, J. (2008). Tank test of vessel entry and exit for third set of Panama locks, in: The Proceedings of the International Navigation Seminar following PIANC AGA 2008. pp. 517-530, meer
 • Delefortrie, G.; Willems, M.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2009). Behavior of post panamax vessels in the Third Set of Panama locks, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability 2009 (MARSIM'09). pp. [1-9], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests (vol 10, pg 188, 2005). Journal of Marine Science and Technology 14(1): 136-136. dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0042-9
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2010). Squat prediction in muddy navigation areas. Ocean Eng. 37(16): 1464-1476. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2010.08.003, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Cappelle, J.; Ides, S. (2012). The effect of shipping traffic on moored ships, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 287-298, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 3. Randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Regstatx regression software for ship manoeuvring models: sub report 2. ODRPACK 5.0 regression routines for tabular models. Version 4.0. FHR reports, 15_075_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 26 + 4 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Overgangsverschijnselen bij oevereffecten: deelrapport 1. Proevenprogramma. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_100_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Vantorre, M. (2016). The towing tank for manoeuvres in shallow water, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 226-235, meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Lataire, E.; Van Hoydonck, W.; Vantorre, M. (2016). Captive model tests based 6 DOF shallow water manoeuvring model, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 273-286, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M. (2017). Manoeuvring model of an estuary container vessel with two interacting Z-drives. J. Mar. Sci. Technol. online: 1-15. https://hdl.handle.net/10.1007/s00773-017-0508-0, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Ship model calibration: determination of a ship model’s moment of inertia. Version 2.0. FHR reports, 00_006_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 24 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Second towing tank: towing carriage: sub report 1. Design criteria. version 4.0. FHR reports, 16_107_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 26 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Regression software for ship manoeuvring models: sub report 4. Regstatx 4.0: user manual. Version 4.0. FHR reports, 15_075_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 27 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vos, S.; Mostaert, F. (2017). Regstatx 4.1: sub report 5. User manual. Versie 2.0. FHR reports, 15_075_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 34 + 3 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Van Ostaeyen, L.; Geerts, S.; Mostaert, F. (2017). Ontwikkelingen sleeptank: Deelrapport 1. Kalibrator: kalibratie van scheepsmodellen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 26 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K. (2010). Assessing the manoeuvring behaviour of an inland container vessel for real-time simulation purposes, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. [1-2], meer
 • Delefortrie, G.; Hermans, P. (2001). Wiskundige formulering van oevereffecten voor scheepsmanoeuvreersimulatie. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. Vol.1: tekst (X, 209); Vol. 2: fig. (271) pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2005). Defining the optimal dredging level from nautical viewpoint, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 28, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2005). Modelling navigation in muddy areas, in: Hydronav'05 - Manoeuvring '05: Joint 16th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and 3rd International Symposium on Ship Manoeuvring, Ostróda, Poland, September 2005. pp. 49-58, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2006). The nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge, in: 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. pp. [1-10], meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2006). Effects of a muddy bottom on the straight-line stability, in: 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft 2006: proceedings. IFAC Proceedings Series, , meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2006). The nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 142, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2007). Modeling the maneuvering behavior of container carriers in shallow water. J. Ship Res. 51(4): 287-296, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Prediction of the forces acting on container carriers in muddy navigation areas using a fluidization parameter. J. Mar. Sci. Technol. 14(1): 51-68. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0041-x, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Modelling propeller and rudder induced forces acting on deep drafted vessels in muddy navigation areas. J. Mar. Sci. Technol. 14(2): 171-184. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0045-6, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Squat in muddy navigation areas, in: 3rd squat-workshop: nautical aspects of ship dynamics, University of Applied Sciences, Elsfleth, Germany, 21./22. October 2009. pp. 100-109, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Ship manoeuvring behaviour in muddy navigation areas: state of the art, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 26-36, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2006). Prediction of ship manoeuvrability of an 8000 TEU containership in deep and shallow water: mathematical modelling and captive model testing, in: Marine simulation and ship manoeuvrability: proceedings of the international conference MARSIM 2006, Terschelling, The Netherlands, 25-30 June 2006. pp. M-3-1 - M-3-9, meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2012). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2012). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-12], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Quadvlieg, F.H.H.A. (2015). Validation of ship manoeuvring in shallow water through free-running tests, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-11], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2016). Running sinkage and trim of the DTC container carrier in harmonic sway and yaw motion: open model test data for validation purposes, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 251-261, meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Mostaert, F. (2017). 3E‐optimisation of rudder performance: sub report 2. Validation report. Version 2.0. FHR reports, 17_066_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 13 pp., meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring characteristics: sub report 7. Comparison of the manoeuvring characteristics of the COSCO 20,000 TEU and other Ultra Large Container ships. Version 2.0. FHR reports, 16_023_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 8 + 2 p. appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G. (2011). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: International Marine Simulator Forum: 38th Annual General Meeting (AGM) and Workshop Seminar 2011, Haugesund, Norway, 22-26 May 2011. pp. [1-6], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G. (2011). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 18 slides pp., meer
 • Geerts, S.; Van Kerkhove, G.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2011). Waterline registration using fluorescent lighting, in: AMT'11: 2nd international conference on advanced model measurement technology for EU maritime industry (AMT' 11), 4-6 April 2011, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK: conference proceedings. pp. 61-69, meer
 • Geerts, S.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 4. Update randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Gourlay, T.P.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2016). Application of potential flow methods to ship squat in different canal widths, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 146-155, meer
 • Hoang-Tri, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor 8000 TEU containerschepen voor de toegang tot de Vlaamse havens: deelopdracht 3. Bepalen van de modellering voor interactie met de oever. WL Rapporten, 749. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 27 + tabellen, figuren pp., meer
 • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: deelopdracht 1: opmaken van een proevenprogramma voor modelproeven in de sleeptank voor manoeuvres in open water met een LNG-schip. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 26 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2007). Navigation in confined waters: influence of bank characteristics on ship-bank interaction, in: [s.d.] Proceedings of the 2nd International Conference On Marine Research And Transportation, Ischia, Naples, Italy, 28-30 june 2007. pp. [1-9], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). Squat in open and confined fairways, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-2], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). Squat in open and confined canals: comparison between empirical methods and towing tank measurements, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-15], meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). A prediction method for squat in restricted and unrestricted rectangular fairways. Ocean Eng. 55(1): 71-80. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.07.009, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M. (2012). Mathematical modelling of forces acting on ships during lightering operations. Ocean Eng. 55(1): 101-115. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2012.07.029, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-15], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). Longitudinally directed bank effects, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-14], meer
 • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Impact of banks on ship squat, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 115-121, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2018). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects. J. Offshore Mech. Arct. Eng. 140(2): [1-11]. https://hdl.handle.net/10.1115/1.4038804, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Mansuy, M.; Chen, C. (2018). Systematic techniques for fairway evaluation based on ship manoeuvring simulations, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-13], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2009). Captive model testing for ship-to-ship operations, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability 2009 (MARSIM'09). pp. [1-10], meer
 • Mansuy, M.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Post processing techniques study for seakeeping tests in shallow water, in: The 5th International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’17), 11th – 13th October 2017, Glasgow, UK: Conference Programme and Proceedings. pp. 460-473, meer
 • Sprenger, F.; Maron, A.; Delefortrie, G.; Cura-Hochbaum, A.; Papanikolaou, A. (2016). Experimental studies on seakeeping and manoeuvrability in adverse weather conditions, in: SNAME Maritime Convention 2016, Washington USA, November 1-5: proceedings. pp. [1-19], meer
 • Sprenger, F.; Hassani, V.; Maron, A.; Delefortrie, G.; Van Zwijnsvoorde, T.; Cura-Hochbaum, A.; Lengwinat, A. (2016). Establishment of a validation and benchmark database for the assessment of ship operation in adverse conditions, in: Proceedings of the 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2016, June 19-24, 2016, Busan, South Korea. pp. [1-12], meer
 • Peer reviewed article Sprenger, F.; Maron, A.; Delefortrie, G.; van Zwijnsvoorde, T.; Cura-Hochbaum, A.; Lengwinat, A.; Papanikolaou, A. (2017). Experimental studies on seakeeping and maneuverability of ships in adverse weather conditions. J. Ship Res. 61(3): 131-152. https://hdl.handle.net/10.5957/josr.170002, meer
 • Tello Ruiz, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Geerts, S. (2012). Propulsion and steering behaviour of a ship equipped with two contra-rotating Z-drives, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 123-130, meer
 • Tello Ruiz, M.; Candries, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Ship manoeuvring in waves: a literature review. Version 2.0. WL Rapporten, 00_096. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. IV, 20 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2017). Effect of wave induced phenomena on manoeuvring of ships in shallow water: third progress report: November 2016 ‐ October 2017. Version 2.0. FHR reports, 12_034_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 6 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Towards a ship manoeuvring model in shallow water waves, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 129, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; De Caluwé, S.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Wave effects on manoeuvring ships in shallow water, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-15], meer
 • Peer reviewed article Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Induced wave forces on a ship manoeuvring in coastal waves. Ocean Eng. 121: 472-491. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2016.06.001, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G. (2016). Challenges with ship model tests in shallow water waves, in: Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics, 18-23 September 2016, Delft, The Netherlands. pp. [1-10], meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Side wall effects of ship model tests in shallow water waves, in: Lloyd, T. et al. (Ed.) 20th Numerical Towing Tank Symposium, 1 - 3 October 2017, Wageningen, the Netherlands (NuTTS’17). pp. 193-198, meer
 • Toorman, E.A.; Vandebeek, I.; Liste Muñoz, M.; Heredia, M.; Rocabado, I.; Vanlede, J.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Meersschaut, Y. (2015). Drag on an object towed through a fluid mud layer: CFD versus experiment, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 114-115, meer
 • Uliczka, K.; Böttner, C.-U.; Kastens, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Candries, M.; Lataire, E. (Ed.) (2016). Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-38-0. XVIII, 314 pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: initial evaluation. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 47 + 9 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: Wind coefficients for the Tripoli estuary container vessel at a draft of 3.5 m. Version 3.0. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 + 13 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). SIMMAN 2014: shallow-water CFD computations. Version 3.0. WL Rapporten, 00_066. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 31 + 5 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Evaluation of ROPES for passing ships including a comparison with CFD results. Version 6.0. FHR reports, 15_011. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 39 + 3 p. appendices pp., meer
 • Van Kerkhove, G.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2009). Advanced model testing techniques for ship behaviour in shallow and confined water, in: AMT '09 - The 1st International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the EU Maritime Industry, 1st - 2nd September 2009, Ecole Centrale de Nantes, France: abstracts of papers. pp. 29, meer
 • Van Kerkhove, G.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2009). Advanced model testing techniques for ship behaviour in shallow and confined water, in: AMT '09 - The 1st International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the EU Maritime Industry, 1st - 2nd September 2009, Ecole Centrale de Nantes, France: conference proceedings [CD-ROM]. pp. 158-172, meer
 • Vanlede, J.; Toorman, E.; Liste Muñoz, M.; Rocabado, I.; Heredia, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2014). Towards CFD as a tool to study ship-mud interactions [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E. (2001). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge. Onderzoek nautische implicaties. Tweede interimrapport, november 2001. WL Rapporten, 582(2). Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. , meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Laforce, E. (2003). Experimental investigation of ship-bank interaction forces, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2003), 25th-28th August 2003, Kanazawa, Japan: Conference Proceedings. pp. RC-31-1-RC-31-9, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; De Vlieger, H.; Claeys, S. (2003). Ship manoeuvring at very small and negative under keel clearance, in: Batlle, J. et al. (Ed.) 6th IFAC conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC 2003, 17-19 September 2003: preprints. pp. 55-60, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; De Vlieger, H.; Claeys, S. (2004). Ship manoeuvring at very small and negative under keel clearance, in: Batlle, J. et al. (Ed.) Manoeuvring and Control of Marine Craft 2003 (MCMC 2003): proceedings from the 6th IFAC conference, Girona, Spain, 17-19 September 2003. IFAC Proceedings Series, , meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; Verzhbitskaya, E.; Seynaeve, K. (2004). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge. Onderzoek nautische implicaties. Elfde interimrapport. WL Rapporten, 582_11. Universiteit Gent: Gent. , meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Delefortrie, G. (2006). A novel methodology for revision of the nautical bottom, in: Peeters, Y. et al. (Ed.) Seminar: Flanders, a maritime region of knowledge (MAREDFlow), 24 March 2006, Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 29: pp. 15-34, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2010). Estuary traffic: an alternative hinterland connection for coastal ports, in: Port Infrastructure Seminar, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands, 22-23 June 2010. pp. [1-20], meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2012). Probabilistic regulation for inland vessels operating at sea as an alternative hinterland connection for coastal harbours. EJTIR 12(1): 111-131, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M.; Mostaert, F. (2012). Behaviour of ships approaching and leaving locks: Open model test data for validation purposes. version 2.0. WL Rapporten, 815_08e. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 pp., meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Candries, M.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Henn, R.; Vergote, T.; Lindberg, O.; de Loor, A.; Wang, H.Z.; Zou, Z.-J. (2016). A comparison of experimental and numerical behaviour characteristics of a ship entering a lock using benchmark test data. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 158(Part A2): A79-A90, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2017). Maneuvering in shallow and confined water, in: Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering (EMOE). pp. [1-17]. https://hdl.handle.net/10.1002/9781118476406.emoe006, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M. (Ed.) (2013). Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. The Royal Institution of Naval Architects/Ghent University/Flanders Hydraulics Research: London. ISBN 978-1-909024-17-5. 352 pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2013). Behaviour of ships approaching and leaving locks: open model test data for validation purposes, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 337-352, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2002). Modelling of Ship-Bank Interaction Forces = Modellierung der Wechselwirkung von Kräften zwischen Schiff und Ufer, in: Das Schiff in Wechselwirkung mit der Wasserstrasse. Duisburger Kolloquium Schiffstechnik-Meerestechnik, 23: pp. 55-76, meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom (Delfzijl) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom in the harbour of Delfzijl, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Vos, S.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Validation of mathematical manoeuvring models by full scale measurements, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-16], meer
 • Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2018). Ship manoeuvring and swinging in current: influence of current flux. Version 3.0. FHR reports, 17_078_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 p. pp., meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Nautische simulatie haven Zeebrugge ULCS: standaardmanoeuvres met behulp van fast-time simulaties met het d_schip - Kwalitatieve vergelijking single model en geconsolideerd wiskundig model. versie 2.0. WL Rapporten, 00_079. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 p. pp., meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Van Hoydonck, W. (2015). Validation of the manoeuvring behaviour of an estuary vessel, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-15], meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Van Hoydonck, W. (2015). Validation of the manoeuvring behaviour of an estuary vessel [PRESENTATION]. Presented at the MARSIM 2015 conference. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 34 slides pp., meer
 • Zou, L.; Larsson, L.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2011). CFD prediction and validation of ship-bank interaction in a canal, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 413-422, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.