Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

MSc Michielsen, Stef

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Functie: Medewerker datavalidatie

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 51
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Medewerker datavalidatie

  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Antea Belgium nv
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Project 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
  Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium


Project  Top | Instituten | Publicaties | Project 
 • Methodologie voor de opmaak van een laagwaterbericht, meer

Publicaties (37)  Top | Instituten | Publicaties | Project 
  opsplitsen
 • Baetens, J.; D'Haeseleer, E.; Michielsen, S. (2004). Negenoord: grondwaterberging langsheen de Maas tijdens het hoogwater 2002-2003. WL Rapporten, 710_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 pp., meer
 • Baetens, J.; Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2007). (Kennis)systemen bij waterschaarste [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Baetens, J.; Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2007). Beslissingsondersteunende (kennis)systemen bij waterschaarste, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [8], meer
 • Blanckaert, J.; Willems, P. (2006). Opstellen van een methode voor het inrekenen van de klimaatsverandering in de composiethydrogrammethode: analyse trends en cycli. WL Rapporten, 706/10-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 83 pp., meer
 • Boeckx, L.; Michielsen, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Methodologie voor de opmaak van een laagwaterbericht: versie 2016. versie 3.0. WL Nota's, 23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 25 p. appendices pp., meer
 • De Boeck, K.; Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 4. Modellering van de huidige toestand op regionaal niveau. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 46 + 30 p. app., 2 p. tab., 9 p. fig. pp., meer
 • De Schutter, J.; Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; Millants, I.; Van Laethem, J.P. (2007). Pilootproject Lippenbroek opstellen water- en sedimentbalans [POSTER]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Degans, H.; Baten, I.; Cabus, P.; Voet, M.; Martens, K.; Uitdewilligen, D.; Lermytte, J.; D'hont, D.; Vanneuville, W.; Michielsen, S. (2006). MIRA Milieurapport Vlaanderen. Achtergronddocument 2006: verstoring van de waterhuishouding. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 114 pp., meer
 • Degans, H.; Lermytte, J.; D'hont, D.; De Bie, E.; Martens, K.; Michielsen, S.; D'hooghe, J.; Wustenberghs, H.; Huybrechts, W. (2007). Watervoorraden onder druk, in: Van Steertegem, M. (Ed.) Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2007. Focusrapport. pp. 199-215, meer
 • Dhollander, C. (2009). Invloed van neerslag op grondwaterstand in het bekken van de Dender, de Grote Nete, de Maas en in Prosperpolder. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 27 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Resource Analysis; Bodemkundige Dienst van België (2005). Opmaak van laagwaterstrategieën. Deelopdracht 3: waterverbruik van landbouwgewassen. Versie 1.0. WL Rapporten, 727/1. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. VI, 49 + bijlagen pp., meer
 • Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (2006). Opstellen van een methode voor het inrekenen van de klimaatsverandering in de composiethydrogrammethode: algemeen rapport. WL Rapporten, 706/10-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 74 pp., meer
 • Michielsen, S. (2006). Opmaak van laagwaterstrategieën: laagwater extreme-waardenanalyse. WL Rapporten, 727/1. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. V, 7 + 15 p. tables, 5 p. Figures pp., meer
 • Michielsen, S. (2008). Kennisoverdracht: waterschaarste en droogte in Europa [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 26 slides pp., meer
 • Michielsen, S. (2008). Opmaak waterbalansmodel knooppunt Gent en laagwaterscenario's [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 17 slides pp., meer
 • Michielsen, S.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Bekken van de Bovenschelde: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën. WL Rapporten, 720_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. vii, 48 + tab., fig., kaarten pp., meer
 • Michielsen, S.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2004). Dendermodel: optimalisatie van de dimensionering van een uitwateringssluis ter hoogte van het Denderbellebroek. Impact van de uitwateringssluis op de grondwatertafel. WL Rapporten, 715_9. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. iii, 14 + figures pp., meer
 • Michielsen, S.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Bekken van de Leie: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën. WL Rapporten, 720_6. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. vii, 48 + tables, maps pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Opmaak van laagwaterstrategieën: invloed van klimaatveranderingen op de afvoeren in de Vlaamse rivieren. WL Rapporten, 727/1. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. III, 8 + 2 p. Tables pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Watersysteem van de Bovenschelde, Leie en afwaterende kanalen: opmaak van een modelinstrumentarium voor de evaluatie van laagwaterscenario's. WL Rapporten, 724_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. IV, 21 pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2007). Meetcampagne grondwater: synthesenota over oppervlaktewater-grondwater interactie langs de Dender, De Grote Nete en de Maas. WL Rapporten, 721_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. II, 13 pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; De Smet, M.; De Lil, J.; Henderick, A.; Verzhbitskiy, L. (2007). Projectgerichte monitoring peilbuizen prosperpolder: 1e tussentijdse nota. WL Rapporten, 721_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Michielsen, S.; Baetens, J.; Meulenijzer, P.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2007). Bepaling van de wijziging van het snelheidsprofiel ter hoogte van de grinddrempels in het zomerbed van de Maas. WL Adviezen, 792_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Michielsen, S.; Vanlierde, E.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2012). Codificatie voor sedimentologische, fysische en hydrologische parameters. versie 2.0. WL Rapporten, 12_056. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 12 + 5 p. appendices pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 2. Analyse van het huidige watergebruik. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 12 p. appendices, 10 p. Tab., 22 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Vereycken, K.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Analyse van de waterbeschikbaarheid voor een nieuwe captatie langs het kanaal Gent-Oostende in Lovendegem ten behoeve van het drinkwaterproductiecentrum van De Watergroep in Kluizen: scenarioanalyse. Versie 3.0. WL Adviezen, 13_025. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Michielsen, S.; Vereycken, K.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ontwikkeling van WISKI-templates voor validatie: template voor waterstanden in het tijgebied. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_057. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 36 pp., meer
 • Michielsen, S.; Hertoghs, R.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Laagwaterseizoen 2016: maandelijkse laagwaterberichten en samenvatting seizoen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_121_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 123 pp., meer
 • Michielsen, S.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Uitwerken van een strategie voor het bepalen van het waterpeilbeheer op het grondwaterpeil in de omgeving. WL Rapporten, 725/1. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. i, 19 pp., meer
 • Peeters, P.; De Schutter, J.; Michielsen, S.; Claeys, S. (2007). Pilootproject Lippenbroek: Opstellen van water-sedimentbalans, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [19], meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Van Hoestenberghe, T.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2014: Factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 153 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Vanlierde, E.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Tienjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: decennium 2001-2010. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 212 pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2015: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 142 + bijlagen pp., meer
 • Vereycken, K.; Hendrickx, H.; Michielsen, S.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methodologie voor de validatie van waterstanden in het tij-gebied. Versie 3.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 64 pp., meer
 • Viaene, P.; Michielsen, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Ontwerp vispassage op de Dender in Aalst. Versie 2.0. WL Rapporten, 715_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 25 + 23 p. bijlagen pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Project 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.