Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem
www.bankeffects.ugent.be/index.html

Referentie nr.: WL 778
Periode: Oktober 2005 tot September 2007
Status: Afgelopen
 Instituut | Publicaties 

Instituut  Top | Publicaties 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder

Abstract
Doelstelling:

De toename van de scheepslengte en de diepgang maakt dat als schepen dicht bij de oever varen of bij de randen van de vaargeul, de optredende krachten veroorzaakt door die oever belangrijker worden. De oevereffecten veroorzaakt door het varen boven een talud, naast een plaatrand is onvoldoende gekend om betrouwbare modellen te maken van de krachtwerking op het schip, waardoor de discussie over al dan niet toelaatbaar zijn van ingrepen, schepen of manoeuvres open blijft. Naast het kennen van de krachten die schepen ondervinden bij het varen nabij een onderwatertalud, is ook de inzinking (squat) van de schepen een belangrijk gegeven om te onderzoeken.

Publicaties (5)  Top | Instituut 
  • Lataire, E.; Vantorre, M. (2006). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: vierde driemaandelijks verslag 1 juli 2006 - 30 september 2006. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 22 pp., meer
  • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: deelopdracht 1. opmaken van een proevenprogramma voor modelproeven in de sleeptank voor manoeuvres in open water met een LNG-schip. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 26 pp., meer
  • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Versie 2.0. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 61 + bijlagen pp., meer
  • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Confidentieel. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 160 pp., meer
  • Hoang-Tri, T.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door talluds, randen van platen en hellende bodem: zesde driemaandelijks verslag. Handleiding Hull778. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 43 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.