Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

prof. dr. ir. Vantorre, Marc

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer
 • Functie: gewoon hoogleraar
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 55 55
  Fax: +32-(0)9-264 58 43
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Nautica, meer
 • Functie: promotor Ugent
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 69 56
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
JPG file

Projecten (24)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Alternatieve energieproductie : energiewinning uit zeegolven
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • De invloed van overdruk in fijnkorrelige sedimentreeksen op de structurele en hydrodynamische evolutie van sedimentaire bekkens
 • Experimentele studie en theoretische studie van hydro-dynamische aspecten van de problematiek met betrekking op het gedrag van schepen in beperkte wateren
 • Invloed van deining op scheepsbewegingen in Scheurpas. Prognose van probabiliteit van bodemraking door maatgevende schepen bij varen door Scheurpas onder verschillende omstandigheden van zeegang
 • Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem
 • Ontwerp sleepwagen 2, meer
 • Ontwikkeling van een optimale procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen
 • Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, meer
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur)
 • Sleepbootopleiding Haven Antwerpen
 • Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer
 • Tank test of vessel entry and exit for third set of locks, meer
 • Technisch-wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen en andere maritieme constructies met de nadruk op ondiepe en beperkte wateren
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte vaarwateren
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen
 • Validatie concept nautische bodem, meer
 • Verdere optimalisering van de procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen
 • Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, meer
 • Wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout

Publicaties (341)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
A1 publicaties (26) [show]
Peer reviewed publicaties (10) [show]
Boeken (47) [show]
Boek hoofdstukken (105) [show]
Thesissen (11) [show]
Abstracts (12) [show]
Rapporten (66) [show]
Overige publicaties (10) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (54) [show]

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.