Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

prof. dr. ir. Vantorre, Marc

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer
 • Functie: gewoon hoogleraar

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 55 55
  Fax: +32-(0)9-264 58 43
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Onderzoeksgroep Nautica, meer
 • Functie: promotor Ugent

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 69 56
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
JPG file

Projecten (23)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Alternatieve energieproductie : energiewinning uit zeegolven
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden
 • De invloed van overdruk in fijnkorrelige sedimentreeksen op de structurele en hydrodynamische evolutie van sedimentaire bekkens
 • Experimentele studie en theoretische studie van hydro-dynamische aspecten van de problematiek met betrekking op het gedrag van schepen in beperkte wateren
 • Invloed van deining op scheepsbewegingen in Scheurpas. Prognose van probabiliteit van bodemraking door maatgevende schepen bij varen door Scheurpas onder verschillende omstandigheden van zeegang
 • Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem
 • Ontwerp sleepwagen 2, meer
 • Ontwikkeling van een optimale procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen
 • Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, meer
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur)
 • Sleepbootopleiding Haven Antwerpen
 • Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer
 • Tank test of vessel entry and exit for third set of locks, meer
 • Technisch-wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen en andere maritieme constructies met de nadruk op ondiepe en beperkte wateren
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte vaarwateren
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen
 • Validatie concept nautische bodem, meer
 • Verdere optimalisering van de procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen
 • Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, meer
 • Wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout

Publicaties (270)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  ( 36 peer reviewed ) opsplitsen
 • Arts, J.-A. (2013). Ontwikkeling van een autopilot voor targetschepen tijdens real-time simulaties. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 202 pp., meer
 • Barr, R.; Capurro, G.; Cordier, S.; Hirano, M.; Buus Pederson, J.; Pyo Rhee, K.; Vantorre, M.; Zaojian, Z. (1999). The manoeuvring committee: final report and recommendations to the 22nd ITTC, in: Yang, S.I. (Ed.) 22nd International Towing Tank Conference, Seoul (Korea) and Shanghai (China), 5-11 September 1999: proceedings (incl. Supplement to the report of the Waterjets Group). pp. 1-51, meer
 • Barth, R.; van der Made, C.J.A.W.; Bourgonjen, L.; van Dijken, J.; Vantorre, M.; Verwilligen, J. (2016). Manoeuvring with negative underkeel clearance: 2nd full scale field test in the port of Delfzijl, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). , meer
 • Beels, C.; Troch, P.; De Rouck, J.; Vantorre, M. (2006). Optimal pattern of interacting wave power devices, in: 7e UGent - FirW Doctoraatssymposium. pp. [1]-[2], meer
 • Beels, C.; Troch, P.A.; De Rouck, J.; Vantorre, M. (2007). Optimal energy production of interacting wave power devices [POSTER]. Ghent University, Department of Civil Engineering: Gent. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Beels, C.; Troch, P.; De Backer, G.; Vantorre, M.; De Rouck, J. (2010). Numerical implementation and sensitivity analysis of a wave energy converter in a time-dependent mild-slope equation model. Coast. Eng. 57(5): 471-492. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2009.11.003
 • Peer reviewed article Bitner-Gregersen, E.; Soares, C.G.; Vantorre, M. (2016). Adverse weather conditions for ship manoeuvrability. Transportation Research Procedia 14: 1631-1640. https://hdl.handle.net/10.1016/j.trpro.2016.05.128
 • Briggs, M.J.; Vantorre, M.; Uliczka, K.; Debaillon, P. (2009). Prediction of squat for underkeel clearance, in: Kim, Y.C. (Ed.) (2010). Handbook of coastal and ocean engineering. pp. 1029-1080. https://hdl.handle.net/10.1142/9789812819307_0026
 • Peer reviewed article Callewaert, M.; Geerts, S.; Lataire, E.; Boone, J.; Vantorre, M.; Bourgois, J. (2013). Development of an upwind sailing ergometer. IJSPP 8(6): 663-670
 • Candries, M.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2010). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": verslag van de klankbordgroepvergadering en inhuldiging van de binnenvaartsimulator LARA. Versie 2.0. WL Rapporten, 815_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 12 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2013). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": rapport activiteiten april - juni 2013. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_096. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Antwerpen. III, 7 + 24 p. appendices pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": deelrapport 39. Rapport activiteiten april ‐ juni 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_096_39. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 5 + 21 p. bijlagen pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2018). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": deelrapport 41. Rapport activiteiten oktober ‐ december 2017. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_096_41. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 6 + 47 p. bijlagen pp., meer
 • Cantaert, J. (2014). The effect of bottom variations in a probabilistic access policy. MSc Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. 101 pp., meer
 • Peer reviewed article Claeys, S.; De Schutter, J.; Vantorre, M.; Van Hoestenberghe, T. (2011). Rheology as a survey tool: "We are not there yet". Hydro International 15(3): 14-19, meer
 • Cordier, S.; Hasegewa, K.; Hirano, M.; Buus Pederson, J.; Pyo Rhee, K.; Trägårdh, P.; Triantafyllou, M.; Hover, F.; Vantorre, M.; Zaojian, Z. (2002). The manoeuvring committee: final report and recommendations to the 23rd ITTC, in: [s.d.] Proceedings of the 23rd ITTC (International Towing Tank Conference), Venice, Italy, 8-14 September 2002. pp. 153-234, meer
 • De Backer, G.; De Rouck, J.; Vantorre, M. (2006). Numerical modelling of wave energy absorption by a floating point absorber system [POSTER], in: 7e UGent - FirW Doctoraatssymposium. pp. 1 poster, meer
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; Banasiak, R.; Beels, C.; De Rouck, J. (2007). Numerical modelling of wave energy absorption by a floating point absorber system, in: Proceedings of the 17th (2007) International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE 2007): Held in Lisbon, Portugal, July 1-6, 2007. , meer
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; De Rouck, J.; Beels, C.; Verhaeghe, H.; Banasiak, R. (2007). Performance of a point absorber heaving with respect to a floating platform, in:[s.d.] 7th European Wave and Tidal Energy Conference, Porto (Portugal), 11-14 September 2007. , meer
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; De Rouck, J. (2007). Wave energy extraction in the North Sea by a heaving point absorber [POSTER], in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 28, meer
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; De Rouck, J. (2007). Wave energy extraction in the North Sea by a heaving point absorber [POSTER]. Ghent University, Department of Civil Engineering: Gent. 1 poster pp., meer
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; Victor, S.; De Rouck, J.; Beels, C. (2008). Investigation of vertical slamming on point absorbers, in: Proceedings of the 27th International Conference on Offschore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE 2008), Estoril, Portugal, 15-20 June, 2008. pp. [1-9], meer
 • Peer reviewed article De Backer, G.; Vantorre, M.; Beels, C.; De Pré, J.; Victor, S.; De Rouck, J.; Blommaert, C.; Van Paepegem, W. (2009). Experimental investigation of water impact on axisymmetric bodies. Appl. Ocean Res. 31(3): 143-156. hdl.handle.net/10.1016/j.apor.2009.07.003
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; De Beule, K.; Beels, C.; De Rouck, J. (2009). Experimental investigation of the validity of linear theory to assess the behaviour of a heaving point absorber at the Belgian Continental Shelf, in: ASME 2009 28th international conference on ocean, offshore and arctic engineering (OMAE2009)- May 31–June 5, 2009, Honolulu, Hawaii, USA - Volume 4: ocean engineering; ocean renewable energy; ocean space utilization, parts A and B. pp. 1013-1020. hdl.handle.net/10.1115/OMAE2009-79781
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; De Rouck, J.; Troch, P.; Beels, C.; Van Slycken, J.; Verleysen, P. (2009). Experimental study of bottom slamming on point absorbers using drop tests, in: (2008). 2nd International conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection (CoastLab '08). pp. 497-510
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; De Rouck, J. (2009). Wave energy absorption by point absorber arrays, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 37
 • Peer reviewed article De Backer, G.; Vantorre, M.; Beels, C.; De Rouck, J.; Frigaard, P. (2010). Power absorption by closely spaced point absorbers in constrained conditions. IET Renew. Power Gener. 4(6): 579-591. dx.doi.org/10.1049/iet-rpg.2009.0188
 • Peer reviewed article De Backer, G.; Vantorre, M.; Frigaard, P.; Beels, C.; De Rouck, J. (2010). Bottom slamming on heaving point absorber wave energy devices. Journal of Marine Science and Technology 15(2): 119-130. dx.doi.org/10.1007/s00773-010-0083-0
 • De Caluwé, S. (2015). Applicability of seakeeping software to predict wave induced forces and motions of ships in shallow water. MSc Thesis. Ghent University, Department of Civil Engineering: Ghent. xxxii, 122 pp., meer
 • Peer reviewed article De Koker, K.L.; Crevecoeur, G.; Meersman, B.; Vantorre, M.; Vandevelde, L. (2017). A wave emulator for ocean wave energy, a Froude-scaled dry power take-off test setup. Renew. Energy 105: 712-721. https://hdl.handle.net/10.1016/j.renene.2016.12.080
 • De Landsheer, T. (2013). Optimalisatie van de estuaire scheepvaart. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. IV, 95 pp., meer
 • De Mulder, T.; Vantorre, M. (2011). Mooring forces and vessel behaviour in locks - experience in Belgium, in: What's new in the design of navigation locks? PIANC Workshop - SMART RIVERS 2011 Conference - in the framework of the PIANC Report n°106 - INCOM WG29, 13th - 14th September 2011, New Orleans (USA): papers. pp. [1-3], meer
 • De Mulder, T.; Vantorre, M. (2011). Mooring forces and vessel behaviour in locks: Experience in Belgium [PRESENTATION], in: Rigo, Ph. (Ed.) What's new in the design of navigation locks? PIANC Workshop, in the framework of the PIANC Report n°106 - INCOM WG29, 13th - 14th September 2011, New Orleans (USA): presentations. pp. 24 slides, meer
 • De Pestel, T. (2014). Model research on the impact of waves on the manoeuvring characteristics of ships in shallow water. MSc Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. XX, 121 pp., meer
 • Debaillon, P.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2009). Bank effect on ship squat, in: Eloot, K. et al. (Ed.) International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Bank Effects. pp. 31-37, meer
 • Delefortrie, G.; Laforce, E.; Vantorre, M. (2004). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge: onderzoek nautische implicaties. Fase B: eigenlijke onderzoeksfase. Eindrapport. WL Rapporten, 582. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. file 1 (Vii, 266); file 2 (appendices, cd-rom) pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Laforce, E. (2004). Revision of the nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge through ship model testing and manoeuvring simulation, in: International Marine Simulation Forum (IMSF): Annual General Meeting 2004. pp. [1]-[11], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2004). Linear manoeuvring derivatives in muddy navigation areas. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 146(Part A4): 1-13, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2005). Revision of the nautical bottom concept in Zeebrugge based on the manoeuvrability of deep-drafted container ships, in: Csiti, A. (Ed.) Dredging: the extremes: CEDA dredging days 2005, Rotterdam, the Netherlands, 2-4 November 2005: proceedings. pp. [1]-[14], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests. J. Mar. Sci. Technol. 10(4): 188-202. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-005-0210-5, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E.; De Brauwer, D. (2006). A new approach for defining the nautical bottom in the harbour of Zeebrugge, in:[s.d.] 5th Biennial Congress of the International Harbour Master's Association, Malta, April 2006: proceedings. pp. [1-8], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Verzhbitskaya, E.; Seynaeve, K. (2007). Evaluation of safety of navigation in muddy areas through real-time maneuvering simulation. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 133(2): 125-135. https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-950X(2007)133:2(125), meer
 • Delefortrie, G.; Willems, M.; Laforce, E.; Vantorre, M.; De Mulder, T.; De Regge, J.; Wong, J. (2008). Tank test of vessel entry and exit for third set of Panama locks, in: The Proceedings of the International Navigation Seminar following PIANC AGA 2008. pp. 517-530, meer
 • Delefortrie, G.; Willems, M.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2009). Behavior of post panamax vessels in the Third Set of Panama locks, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability 2009 (MARSIM'09). pp. [1-9], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests (vol 10, pg 188, 2005). Journal of Marine Science and Technology 14(1): 136-136. dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0042-9
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2010). Squat prediction in muddy navigation areas. Ocean Eng. 37(16): 1464-1476. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2010.08.003, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Cappelle, J.; Ides, S. (2012). The effect of shipping traffic on moored ships, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 287-298, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 3. Randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Vantorre, M. (2016). The towing tank for manoeuvres in shallow water, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 226-235, meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Lataire, E.; Van Hoydonck, W.; Vantorre, M. (2016). Captive model tests based 6 DOF shallow water manoeuvring model, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 273-286, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M. (2017). Manoeuvring model of an estuary container vessel with two interacting Z-drives. J. Mar. Sci. Technol. online: 1-15. https://hdl.handle.net/10.1007/s00773-017-0508-0, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2005). Modelling navigation in muddy areas, in: Hydronav'05 - Manoeuvring '05: Joint 16th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and 3rd International Symposium on Ship Manoeuvring, Ostróda, Poland, September 2005. pp. 49-58, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2005). Defining the optimal dredging level from nautical viewpoint, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 28, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2006). Effects of a muddy bottom on the straight-line stability, in: 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft 2006: proceedings. IFAC Proceedings Series, , meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2006). The nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge, in: 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. pp. [1-10], meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2006). The nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 142, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2007). Modeling the maneuvering behavior of container carriers in shallow water. J. Ship Res. 51(4): 287-296, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Modelling propeller and rudder induced forces acting on deep drafted vessels in muddy navigation areas. J. Mar. Sci. Technol. 14(2): 171-184. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0045-6, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Prediction of the forces acting on container carriers in muddy navigation areas using a fluidization parameter. J. Mar. Sci. Technol. 14(1): 51-68. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0041-x, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Squat in muddy navigation areas, in: 3rd squat-workshop: nautical aspects of ship dynamics, University of Applied Sciences, Elsfleth, Germany, 21./22. October 2009. pp. 100-109, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Ship manoeuvring behaviour in muddy navigation areas: state of the art, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 26-36, meer
 • Donatini, L.; van Zwijnsvoorde, T.; Meersschaut, Y.; Hassan, W.; Vantorre, M. (2018). Belgian royal decree for sea-going inland vessels: A review for container and bulk cargo vessels, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-19], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2006). Prediction of ship manoeuvrability of an 8000 TEU containership in deep and shallow water: mathematical modelling and captive model testing, in: Marine simulation and ship manoeuvrability: proceedings of the international conference MARSIM 2006, Terschelling, The Netherlands, 25-30 June 2006. pp. M-3-1 - M-3-9, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2007). A methodology for evaluating the controllability of a ship navigating in a restricted channel, in: HYDRONAV 2007. Seventeenth International Conference on Hydrodynamics in Ship (Hydronav 2007). Polanica Zdrój, Poland, September 2007 [CD-ROM]. pp. 114-125, meer
 • Peer reviewed article Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2007). A methodology for evaluating the controllability of a ship navigating in a restricted channel. Arch. Civ. Mech. Eng. VII(3): 91-104, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2008). An overview of squat measurements for container ships in restricted water, in: Varyani, K.S. (Ed.) International Conference on Safety and Operations in Canals and Waterways SOCW 2008, 15-16 September 2008, Glasgow, UK. pp. 106-116, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Richter, J.; Verwilligen, J. (2009). Development of decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, in: Weintrit, A. Marine navigation and safety of sea transportation. pp. 227-234, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2010). Synergy between theory and practice for Ultra Large Container ships, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-13], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Prins, H.; Hasselaar, T.W.F.; Mesuere, M. (2011). Squat during ship-to-ship interactions in shallow water, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 117-126, meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2012). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2012). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-12], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Bus, D.; Cleeren, R.; Gheyle, E.; Veche, E.; Heugen, E.; van Drongelen, J.; Salas, R.; Detienne, R. (2013). Lock manoeuvres: practical cases in Europe and Panama, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 309-323, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 52-53, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 27 [1-11], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Quadvlieg, F.H.H.A. (2015). Validation of ship manoeuvring in shallow water through free-running tests, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-11], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2016). Running sinkage and trim of the DTC container carrier in harmonic sway and yaw motion: open model test data for validation purposes, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 251-261, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (1998). Alternative captive manoeuvring tests: possibilities and limitations, in: Man '98: symposium on forces acting on a manoeuvring vessel, Val de Reuil, France, September 16th, 17th, and 18th 1998. pp. 89-98, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2000). Non-conventional captive manoeuvring tests. Unpublished manuscript. [S.n.]: [s.l.]. 20 pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2000). Non-conventional captive manoeuvring tests, in: HSVA's computerized planar motion carriage: international workshop on ship manoeuvrability, Hamburg, Germany, 10 & 11 October 2000. pp. 1-20, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2003). Development of a tabular manoeuvring model for hull forces applied to full and slender ships in shallow water, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-13, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2003). Development of a tabular manoeuvring model for hull forces applied to full and slender ships in shallow water, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2003), 25th-28th August 2003, Kanazawa, Japan: Conference Proceedings. pp. RC-18-1 - RC-18-9, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2004). Prediction of low speed manoeuvring based on captive model tests: opportunities and limitations, in: International Marine Simulation Forum (IMSF): Annual General Meeting 2004. pp. [1]-[10], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2006). Development of a test program for the prediction of ship manoeuvrability in deep and shallow water, in: Proceedings of the Eight International Conference on Marine Sciences and Technologies, September, 25-27, 2006, Festival and Congress Centre, Varna, Bulgaria. pp. 53-58, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2011). Ship behaviour in shallow and confined water: an overview of hydrodynamic effects through EFD, in: AVT- Specialists' Meeting on Assessment of Stability and Control Prediction Methods for Air and Sea Vehicles (NATO Unclassified + Australia+ Sweden) AVT-189/RSM-028, Portsdown, United Kingdom, 12-14 October 2011: proceedings. pp. [1-20], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (Ed.) (2009). International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Bank Effects. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/The Royal Institution of Naval Architects: London. ISBN 978-1-905040-46-9. IX, 152 pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2009). Safety assessment of head on encounters and overtaking manoeuvres with container carriers in confined channels through simulation tools, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability 2009 (MARSIM'09). pp. [1-12], meer
 • Ferdinande, V.; Vantorre, M. (1991). The behaviour of a mud-water interface underneath a slowly advancing ship at small keel clearance, in: Proceedings of the International Symposium on Hydro- and Aerodynamics in Marine Engineering HADMAR '91, Varna, Bulgaria, 28 October - 1 November 1991. pp. [4-1]-[4-10], meer
 • Geerts, S.; Verwerft, B.; Vantorre, M.; Van Rompuy, F. (2010). Improving the efficiency of small inland vessels, in: European Inland Waterway Navigation Conference, Baja, Hungary, 10-11 June 2010. pp. [1-14], meer
 • Geerts, S.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Huijsmans, R.; Fierens, N. (2011). Interaction forces in tug operations, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 153-164, meer
 • Geerts, S.; Van Kerkhove, G.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2011). Waterline registration using fluorescent lighting, in: AMT'11: 2nd international conference on advanced model measurement technology for EU maritime industry (AMT' 11), 4-6 April 2011, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK: conference proceedings. pp. 61-69, meer
 • Geerts, S.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 4. Update randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Hoang-Tri, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor 8000 TEU containerschepen voor de toegang tot de Vlaamse havens: deelopdracht 3. Bepalen van de modellering voor interactie met de oever. WL Rapporten, 749. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 27 + tabellen, figuren pp., meer
 • Hoang-Tri, T.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door talluds, randen van platen en hellende bodem: zesde driemaandelijks verslag. Handleiding Hull778. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 43 pp., meer
 • Keung, J.-Y. (2014). Evaluatie van een berekeningsmethode ter ondersteuning van het toelatingsbeleid tot de Vlaamse havens. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. xxix, 157 pp., meer
 • Kijima, K.; Renilson, M.R.; Aage, C.; Barr, R.; Capurro, G.; Cordier, S.; Hirano, M.; Vantorre, M.; Xiuheng, W. (1996). Manoeuvrability committee: final report and recommendations to the 21nd ITTC, in: Huse, E. (Ed.) Proceedings of the 21st ITTC (International Towing Tank Conference), Trondheim, Norway, 15-21 September 1996. pp. 347-398, meer
 • Laforce, E.; Claeyssens, P.; Vantorre, M. (1996). Influence of the ship’s length on the manoeuvrability in a canal, in: 11th International Harbour Congress, Antwerpen, June 17-21, 1996: proceedings. pp. 523-534, meer
 • Laforce, E.; Vantorre, M. (1989). Scheepsmodellen voor scheepsmaneuvreersimulatie. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1989(6): 525-560, meer
 • Laforce, E.; Vantorre, M. (1994). Application of manoeuvring simulation techniques for dimensioning quaywall fenders, in: 28th International Navigation Congress : Seville - 22/27 May 1994. Section 2. Maritime ports and seaways (for commercial, fishery and pleasure navigation). Subject 3. Design and construction of port facilities and structures. pp. 7-16, meer
 • Laforce, E.; Vantorre, M. (2006). Experimental determination and modelling of restricted water effects on bulkcarriers, in: Chislett, M.S. (Ed.) (1996). Marine Simulation and Ship Manoeuvrability: Proceedings of the International Conference MARSIM '96, Copenhagen, Denmark, 9-13 September 1996. pp. 451-465, meer
 • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: deelopdracht 1: opmaken van een proevenprogramma voor modelproeven in de sleeptank voor manoeuvres in open water met een LNG-schip. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 26 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2007). Navigation in confined waters: influence of bank characteristics on ship-bank interaction, in: [s.d.] Proceedings of the 2nd International Conference On Marine Research And Transportation, Ischia, Naples, Italy, 28-30 june 2007. pp. [1-9], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Versie 2.0. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 61 + bijlagen pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Confidentieel. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 160 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2008). Invloed van een ophoging van het sternenschiereiland op oevereffecten. WL Adviezen, 741/3. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Systematic model tests on ship-bank interaction effects, in: Eloot, K. et al. (Ed.) International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Bank Effects. pp. 9-22, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Vandenbroucke, J.; Eloot, K. (2011). Ship to ship interaction forces during lightering operations, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 211-222, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). Squat in open and confined fairways, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-2], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). Squat in open and confined canals: comparison between empirical methods and towing tank measurements, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-15], meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). A prediction method for squat in restricted and unrestricted rectangular fairways. Ocean Eng. 55(1): 71-80. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.07.009, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M. (2012). Mathematical modelling of forces acting on ships during lightering operations. Ocean Eng. 55(1): 101-115. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2012.07.029, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. 1-13, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel [PRESENTATION]. Presented at the SHF congress "Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches". Ghent University. Maritime Technology Division/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 45 slides pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-15], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). Longitudinally directed bank effects, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-14], meer
 • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Impact of banks on ship squat, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 115-121, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2018). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects. J. Offshore Mech. Arct. Eng. 140(2): [1-11]. https://hdl.handle.net/10.1115/1.4038804, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Mansuy, M.; Chen, C. (2018). Systematic techniques for fairway evaluation based on ship manoeuvring simulations, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-13], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M. (2006). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: vierde driemaandelijks verslag 1 juli 2006 - 30 september 2006. WL Rapporten, 778(vierde driemaandelijks verslag). Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 22 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M. (2006). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: derde driemaandelijks verslag 1 april 2006 - 30 juni 2006. WL Rapporten, 778. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 7 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M. (2006). Bepaling oeverzuigingseffecten: tweede driemaandelijks verslag 1 januari 2006 - 31 maart 2006. WL Rapporten, 778. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 8 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M. (2006). Bepaling oeverzuigingseffecten: eerste driemaandelijks verslag 1 oktober 2005 - 31 december 2005. WL Rapporten, 778(Eerste driemaandelijks verslag). Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 9 + 6 p. bijlagen, 3 p. fig. pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M. (2008). Het wel en wee van 'drijven' en 'varen'. De studie van de afdeling Maritieme Techniek, in: Goffin, A. et al. (Ed.) UGent aan Zee. pp. 89-91, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M. (2008). Ship-bank interaction induced by irregular bank geometries, in: Proceedings of the 27th Symposium on Naval Hydrodynamics, October 5-10, 2008, Seoul, Korea. pp. 1-13, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2009). Captive model testing for ship-to-ship operations, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability 2009 (MARSIM'09). pp. [1-10], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Sailing through a shallow sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 79, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Sailing through a shallow sea [POSTER]. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 1 poster pp., meer
 • Machiels, E. (2009). Gedrag van de voorstuwingsmachine van een schip bij sterk wisselende belasting. Ir Thesis. Koninklijke Militaire School: Brussel. V, 69 pp., meer
 • Mansuy, M.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Post processing techniques study for seakeeping tests in shallow water, in: The 5th International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’17), 11th – 13th October 2017, Glasgow, UK: Conference Programme and Proceedings. pp. 460-473, meer
 • Notredame, M. (2015). Vervorming van scheepsconstructies bij contact met waterbouwkundige structuren. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. 107 pp., meer
 • Pauwelyn, H. (2015). Effect of passing shipping traffic on moored vessels equipped with external mooring devices. MSc Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. xiv, 164 pp., meer
 • Pettersen, B.; Einar Berg, T.; Eloot, K.; Vantorre, M. (Ed.) (2011). 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/Norwegian Marine Technology Research Institute/Norwegian University of Science and Technology (NTNU)/The Royal Institute of Naval Architects: London. ISBN 978-1-905040-83-4. X, 422 pp., meer
 • Pribadi, A.B.K.; Donatini, L.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2018). Cultivating mussels in the Belgian North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 107
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 116, meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Richter, J.; Verwilligen, J.; Dilip Reddy, P.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2012). Analysis of full ship types in high-blockage lock configurations, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1], meer
 • Roux, S.; Roumieu, P.; De Mulder, T.; Vantorre, M.; De Regge, J.; Wong, J. (2010). Determination of hawser forces using numerical and physical models for the third set of Panama locks studies, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-15], meer
 • Stratigaki, V.; Troch, P.; Vantorre, M.; Folley, M. (2012). Development of a point absorber wave energy converter for investigation of wake effects in large scale experiments, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 235-236
 • Peer reviewed article Stratigaki, V.; Troch, P.; Stallard, T.; Forehand, D.; Folley, M.; Kofoed, J.; Benoit, M.; Babarit, A.; Vantorre, M.; Kirkegaard, J. (2015). Sea-state modification and heaving float interaction factors from physical modelling of arrays of wave energy converters. J. Renew. Sust. Energ. 7(6): 061705. dx.doi.org/10.1063/1.4938030
 • Tello Ruiz, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Geerts, S. (2012). Propulsion and steering behaviour of a ship equipped with two contra-rotating Z-drives, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 123-130, meer
 • Tello Ruiz, M.; Candries, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Ship manoeuvring in waves: a literature review. Version 2.0. WL Rapporten, 00_096. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. IV, 20 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2017). Effect of wave induced phenomena on manoeuvring of ships in shallow water: third progress report: November 2016 ‐ October 2017. Version 2.0. FHR reports, 12_034_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 6 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; De Caluwé, S.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Wave effects on manoeuvring ships in shallow water, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-15], meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Towards a ship manoeuvring model in shallow water waves, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 129, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G. (2016). Challenges with ship model tests in shallow water waves, in: Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics, 18-23 September 2016, Delft, The Netherlands. pp. [1-10], meer
 • Peer reviewed article Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Induced wave forces on a ship manoeuvring in coastal waves. Ocean Eng. 121: 472-491. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2016.06.001, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Side wall effects of ship model tests in shallow water waves, in: Lloyd, T. et al. (Ed.) 20th Numerical Towing Tank Symposium, 1 - 3 October 2017, Wageningen, the Netherlands (NuTTS’17). pp. 193-198, meer
 • Toorman, E.A.; Vandebeek, I.; Liste Muñoz, M.; Heredia, M.; Rocabado, I.; Vanlede, J.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Meersschaut, Y. (2015). Drag on an object towed through a fluid mud layer: CFD versus experiment, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 114-115, meer
 • Peer reviewed article Truijens, P.; Vantorre, M.; Vanderwerff, T. (2006). On the design of ships for estuary service. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 148(A2): 1-15, meer
 • Uliczka, K.; Böttner, C.-U.; Kastens, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Candries, M.; Lataire, E. (Ed.) (2016). Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-38-0. XVIII, 314 pp., meer
 • Van Craenenbroeck, K.; Vantorre, M. (1991). Navigation in muddy areas: establishing the navigable depth in the port of Zeebrugge, in: Proceedings of the CEDA-PIANC Conference (incorporating CEDA Dredging Days), 13-14 November 1991, Amsterdam: Accessible Harbours. pp. 1-16, meer
 • Peer reviewed article Van Craenenbroeck, K.; Vantorre, M. (1992). Navigation in muddy areas: establishing the navigable depth in the port of Zeebrugge. Terra et Aqua 47: 3-12, meer
 • Van der Molen, W.; Moes, J.; Swiegers, P.B.; Vantorre, M. (2011). Calculation of forces on moored ships due to passing ships, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 369-374, meer
 • Van Kerkhove, G.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2009). Advanced model testing techniques for ship behaviour in shallow and confined water, in: AMT '09 - The 1st International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the EU Maritime Industry, 1st - 2nd September 2009, Ecole Centrale de Nantes, France: abstracts of papers. pp. 29, meer
 • Van Kerkhove, G.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2009). Advanced model testing techniques for ship behaviour in shallow and confined water, in: AMT '09 - The 1st International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the EU Maritime Industry, 1st - 2nd September 2009, Ecole Centrale de Nantes, France: conference proceedings [CD-ROM]. pp. 158-172, meer
 • Van Zwijnsvoorde, T.; Donatini, L.; Vantorre, M.; Meersschaut, Y. (2018). Inland vessels at sea as efficient hinterland connection for Belgian Seaports: current practice and future developments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 117
 • Peer reviewed article van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M. (2017). Safe mooring of large container ships at quay walls subject to passing ship effects. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 159(Part A4): A367-A375, meer
 • Vander Donckt, S.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven Terneuzen - maximale afmetingen schepen voor Westsluis. WL Rapporten, 803_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 + fig., bijlagen + CD-ROM pp., meer
 • Vanlede, J.; Toorman, E.; Liste Muñoz, M.; Rocabado, I.; Heredia, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2014). Towards CFD as a tool to study ship-mud interactions [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Vantorre, M. (1985). Derde-orde-potentiaaltheorie ter bepaling van de hydrodynamische krachten op axisymmetrische drijvende en ondergedompelde lichamen in gedwongen periodieke dompbeweging. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent. 2 vol. pp., meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M. (1986). Third-order theory for determining the hydrodynamic forces on axisymmetric floating or submerged bodies in oscillatory heaving motion. Ocean Eng. 13(4): 339-371, meer
 • Vantorre, M. (1987). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens" afgesloten met het Ministerie van Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen-Borgerhout: 4de kwartaal: 16.10.1987 - 15.01.1988: deel A. Vorderingen van de algemene infrastruktuur inzake experimenteel onderzoek op scheepsmodellen. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 26 pp., meer
 • Vantorre, M. (1988). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens" afgesloten met het Ministerie van Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen-Borgerhout: 6de en 7de kwartaal: 16.04.1988 - 30.09.1988: deel A. Experimentele opstelling ter bepaling van het maneuvreergedrag van schepen in beperkte wateren (MOD. 457 - Scheepsmaneuvreertank). Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 13 + appendices pp., meer
 • Vantorre, M. (1988). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens" afgesloten met het Ministerie van Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen-Borgerhout: 6de en 7de kwartaal: 16.04.1988 - 30.09.1988: overzicht. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 15 + appendices pp., meer
 • Vantorre, M. (1988). On the influence of the accuracy of planar motion mechanisms on results of captive manoeuvring tests, in: Scientific and Methodological Seminar on Ship Hydrodynamics, 17th Session, Varna, 17-22 October 1988: proceedings. pp. 28.1 - 28.8, meer
 • Vantorre, M. (1989). Nauwkeurigheidsoverwegingen en optimalisatie van de parameterkeuze bij gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen. Teaching certificate Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit der Toegepaste Wetenschappen: Gent. 2 vol. pp., meer
 • Vantorre, M. (1990). Meetvaarten met sleephopperzuiger Vlaanderen XVIII te Zeebrugge (1986-1988): interpretatie der meetwaarden en vergelijking met modelproeven. Rijksuniversiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 48 pp., meer
 • Vantorre, M. (1990). Systematische proevenreeksen met het zelfaangedreven schaalmodel van een sleephopperzuiger boven een mengsel petroleum-trichloorethaan als slibsimulatiemateriaal: Experimentele waarnemingen en theoretische interpretaties. Rijksuniversiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 236 pp., meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M. (1990). Influence of draft variations on heave added-mass and hydrodynamic damping coefficients of floating bodies. J. Ship Res. 34(3): 172-178, meer
 • Vantorre, M. (1991). Ship behaviour and control at low speed in layered fluids, in: Proceedings of the International Symposium on Hydro- and Aerodynamics in Marine Engineering HADMAR '91, Varna, Bulgaria, 28 October - 1 November 1991. pp. [5-1]-[5-9], meer
 • Vantorre, M. (1992). Accuracy and optimization of captive ship model tests, in: Caldwell, J.B. et al. (Ed.) PRADS '92: 5th International Symposium on Practical Design of Ships and Mobile Units, Newcastle upon Tyne, May 1992. pp. 1.190-1.203, meer
 • Vantorre, M. (1992). On the implementation of non-stationary forces in the mathematical model of a ship manoeuvring simulator, in: Murthy, T.K.S. et al. (Ed.) Design of Marine and Offshore Structures: Fourth International Conference on Computer Aided Design, Manufacture and Operation in the Marine and Offshore Industries, Madrid, October 1992. pp. 615-632, meer
 • Vantorre, M. (1992). Mathematical modeling of fender forces and memory effects for simulation of ship manoevres in confined waters, in: 10th International Harbour Congress, Antwerpen 15-19 juni 1992: proceedings. pp. 5.31-5.39, meer
 • Vantorre, M. (1992). Waterbouwkundig Laboratorium installeert maneuvreer-sleeptank. Het Ingenieursblad 62(10): 47-54, meer
 • Vantorre, M. (1994). Concept and operation of a computer controlled towing tank for manoeuvres in shallow water, in: Murthy, T.K.S. et al. (Ed.) Marine, Offshore and Ice Technology: International Conference on Computer Aided Design, Manufacture and Operation in the Marine and Offshore Industries, CADMO 94. pp. 123-132, meer
 • Vantorre, M. (1994). Ship behaviour and control in muddy areas: state of the art, in: Roberts, G.N. et al. (Ed.) 3rd International Conference On Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC '94, 7-9 September 1994, Southampton, UK. pp. 59-74, meer
 • Vantorre, M. (1995). On the improvement of ship manoeuvring simulation in restricted waters by means of captive model test results, in: Graczyk, T. (Ed.) Marine Transport '95: Marine Transportation in the 21st Century, International Conference, Plymouth, 30 August - 01 September 1995. , meer
 • Vantorre, M. (1995). Experimental study of bank effects on full form ship models, in: Mini Symposium on Ship Manoeuvrability: Proceedings of Mini Symposium on Ship Manoeuvrability held in Fukuoka, Japan, 26 May 1995. pp. 85-101, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M. (1996). Vertical wave excitation for bodies of revolution. Ship Technology Research 43(2): 70-77, meer
 • Vantorre, M. (1996). Session 4A: port access, in: 11th International Harbour Congress, Antwerpen (Belgium), June 17-21, 1996: general reports. pp. 47-54, meer
 • Vantorre, M. (2000). Containerterminal te Vlissingen: onderzoek Lichterdok Westerschelde. Hessenatie/Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. [174] pp., meer
 • Vantorre, M. (2000). Veilige scheepvaart: niet alleen een zaak van veilige schepen, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1]-[14], meer
 • Vantorre, M. (2000). Captive manoeuvring tests with ship models: a review of actual practice, based on the 22nd OTTC Manoeuvring Committee Questionnaire, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability (MARSIM2000), Orlando, Florida, USA, May 8-12, 2000: Conference Proceedings [CD-ROM]. pp. 421-437, meer
 • Vantorre, M. (2001). Nautical bottom approach: application to the access to the harbour of Zeebrugge. Hansa 138(6): 93-97, meer
 • Vantorre, M. (2001). Manoeuvring coefficients for a container carrier in shallow water: an evaluation of semi-empirical formulae, in: Kijima, K. (Ed.) Mini Symposium on Prediction of Ship Manoeuvring Performance, 18 October 2001, Tokyo, Japan. pp. 71-81, meer
 • Vantorre, M. (2001). Stationary and non-stationary open water rudder tests, in: Kijima, K. (Ed.) Mini Symposium on Prediction of Ship Manoeuvring Performance, 18 October 2001, Tokyo, Japan. pp. 103-111, meer
 • Vantorre, M. (2002). Roerkrachten in open water: deel 2. Figuren, tabellen en bijlagen. WL Rapporten, 602. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. VI + 12 p. figures, 3 p. tables, 106 p. appendices pp., meer
 • Vantorre, M. (2002). Roerkrachten in open water: deel 1. Tekst. WL Rapporten, 602. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. VI, 20 pp., meer
 • Vantorre, M. (2003). Review of practical methods for assessing shallow and restricted water effects, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2003), 25th-28th August 2003, Kanazawa, Japan: workshop text. pp. WS-4-1-WS-4-11, meer
 • Vantorre, M. (2005). Haalbaarheidsstudie estuair containervervoer als hinterlandverbinding voor de Haven van Zeebrugge: Eindverslag – Hoofdstuk II: Verband tussen maximaal toelaatbare significante golfhoogte en inzetbaarheid. Universiteit Gent, Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 17 pp.
 • Vantorre, M. (2009). Van 4 tot 400 m: het ene model is het andere niet ... [PRESENTATIE]. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 67 sheets pp., meer
 • Vantorre, M. (2015). Binnenvaart op zee: een handige contradictie?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 453-470
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Heylbroeck, B. (1995). Evaluation of mathematical models for propulsion and rudder forces by means of captive model tests with bulkcarriers in shallow water, in: Manoeuvrability '95 International Symposium on Manoeuvrability of ships at slow speed, 16-19 October 1995, Ilawa, Poland. pp. 39-54, meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P. (1996). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 1: 01.03.1996 - 30.11.1996. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 45 pp., meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Claeyssens, P. (1997). Development of an autopilot for fast-time simulation in confined waterways, in: Eleventh Ship Control System Symposium, Southampton, 14-18 April 1997. pp. 203-217, meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P.; Rymenants, H. (1997). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 2: 01.12.1996 - 31.05.1997. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 48 pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E. (2001). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge. Onderzoek nautische implicaties. Tweede interimrapport, november 2001. WL Rapporten, 582(2). Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. , meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Dumont, G.; Wackenier, W. (2002). Development of a probabilistic admittance policy for the Flemish harbours, in: Cox, R.J. (Ed.) 30th PIANC-AIPCN Congress, 22-26 September 2002, Sydney, Australia: book of abstracts. pp. 1299-1313, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Dumont, G.; Wackenier, W. (2002). Development of a probabilistic admittance policy for the Flemish harbours, in: Cox, R.J. (Ed.) Proceedings on CD-ROM of the 30th PIANC-AIPCN Congress, 22-26 September 2002, Sydney, Australia [CD-ROM]. , meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Laforce, E. (2003). Experimental investigation of ship-bank interaction forces, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2003), 25th-28th August 2003, Kanazawa, Japan: Conference Proceedings. pp. RC-31-1-RC-31-9, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; De Vlieger, H.; Claeys, S. (2003). Ship manoeuvring at very small and negative under keel clearance, in: Batlle, J. et al. (Ed.) 6th IFAC conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC 2003, 17-19 September 2003: preprints. pp. 55-60, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; De Vlieger, H.; Claeys, S. (2004). Ship manoeuvring at very small and negative under keel clearance, in: Batlle, J. et al. (Ed.) Manoeuvring and Control of Marine Craft 2003 (MCMC 2003): proceedings from the 6th IFAC conference, Girona, Spain, 17-19 September 2003. IFAC Proceedings Series, , meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E.; Verzhbitskaya, E.; Seynaeve, K. (2004). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge. Onderzoek nautische implicaties. Elfde interimrapport. WL Rapporten, 582_11. Universiteit Gent: Gent. , meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Banasiak, R.; Verhoeven, R. (2004). Modelling of hydraulic performance and wave energy extraction by a point absorber in heave. Appl. Ocean Res. 26(1-2): 61-72. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2004.08.002, meer
 • Vantorre, M.; Vandevoorde, B.; van der Werff, T. (2005). Haalbaarheidsstudie estuair containervervoer als hinterlandverbinding voor de Haven van Zeebrugge: Eindverslag - Hoofdstuk III: Vereenvoudigde risicoanalyse voor geselecteerde scheepsconfiguraties. Universiteit Gent, Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 76 pp.
 • Vantorre, M.; Vandevoorde, B.; Laforce, E. (2005). Haalbaarheidsstudie estuair containervervoer als hinterlandverbinding voor de haven van Zeebrugge: Eindverslag - Hoofdstuk I: Overzicht van de activiteiten. WL Rapporten, 700. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (eindverslag); Vol. 2 (bijlagen) pp., meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Delefortrie, G. (2006). A novel methodology for revision of the nautical bottom, in: Peeters, Y. et al. (Ed.) Seminar: Flanders, a maritime region of knowledge (MAREDFlow), 24 March 2006, Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 29: pp. 15-34, meer
 • Vantorre, M.; Vandevoorde, B.; De Schrijver, M.; Smitz, H.; Laforce, E.; Mesuere, M.; Heylbroeck, B.; Wackenier, B.; Claeyssens, P.; Van Steen, J.; Van Rompuy, F.; Vanderwerff, T.; Calluy, L. (2006). Risk analysis for inland vessels in estuary service, in: 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. pp. [1-11], meer
 • Vantorre, M.; Truijens, P.; Vandevoorde, B.; De Schrijver, M.; Smitz, H.; Laforce, E.; Heylbroeck, B.; Wackenier, B.; Claeyssens, P.; Van Steen, J.; Van Rompuy, F.; van der Werff, T.; Calluy, L. (2006). Risk analysis for inland vessels in estuary service, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 141, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Eloot, K.; Richter, J.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2007). Ship motions in shallow water as the base for a probabilistic approach policy, in: (2008). Proceedings of the 27th International Conference on Offschore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE 2008), Estoril, Portugal, 15-20 June, 2008. pp. [1-10], meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2010). Estuary traffic: an alternative hinterland connection for coastal ports, in: Port Infrastructure Seminar, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands, 22-23 June 2010. pp. [1-20], meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M.; Mostaert, F. (2012). Behaviour of ships approaching and leaving locks: Open model test data for validation purposes. version 2.0. WL Rapporten, 815_08e. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 pp., meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2012). Probabilistic regulation for inland vessels operating at sea as an alternative hinterland connection for coastal harbours. EJTIR 12(1): 111-131, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 49, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: A useful contradiction to solve missing links in waterway systems [PRESENTATION], in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. 48 slides, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 25 [1-9], meer
 • Vantorre, M.; Himpe, T.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Haven van Antwerpen: toegankelijkheid van cruiseschepen tot de Rede: deelrapport 2. Afmeerconfiguratie – Ineossteiger. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_007. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. vi, 57 pp., meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2013). Optimization of tidal windows for deep-drafted vessels by means of ProToel, in: IWNTM13: International Workshop on Nautical Traffic Models 2013. pp. 1-10
 • Vantorre, M.; Lataire, E.; Candries, M.; Van Doorn, J.; van Heel, D. (2013). An equivalent bottom for navigation above irregular bottoms, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 301-308, meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2014). Optimisation of tidal windows for deep-drafted vessels by means of a probabilistic approach policy for access channels with depth limitations, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Candries, M.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Henn, R.; Vergote, T.; Lindberg, O.; de Loor, A.; Wang, H.Z.; Zou, Z.-J. (2016). A comparison of experimental and numerical behaviour characteristics of a ship entering a lock using benchmark test data. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 158(Part A2): A79-A90, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2017). Maneuvering in shallow and confined water, in: Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering (EMOE). pp. [1-17]. https://hdl.handle.net/10.1002/9781118476406.emoe006, meer
 • Vantorre, M.; Vos, S.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2017). Access manoeuvre to Malamocco Lock: phase I: desk and field study. Version 2.0. FHR reports, 16_038_1. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. IX, 85 pp., meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M. (Ed.) (2013). Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. The Royal Institution of Naval Architects/Ghent University/Flanders Hydraulics Research: London. ISBN 978-1-909024-17-5. 352 pp., meer
 • Vantorre, M.; Banasiak, R.; Verhoeven, R. (2002). Extraction of sea wave energy: a mathematical evaluation of a point absorber in heave, in: Rahman, M. et al. (Ed.) Advances in fluid mechanics IV. International series on advances in fluid mechanics, 32: pp. 193-206, meer
 • Vantorre, M.; Candries, M. (2015). Optimizing navigation areas to increasing ship dimensions, in: 27th World Canals Conference in Ghent 7-10 September 2015: Abstract book. pp. 24, meer
 • Vantorre, M.; Coen, I. (1988). On sinkage and trim of vessels navigating above a mud layer, in: 9th International Harbour Congress, 20-24 june 1988: proceedings. pp. 4.149-4.161, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Coen, I. (1989). On sinkage and trim of vessels navigating above a mud layer. Terra et Aqua 40: 11-21, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2013). Behaviour of ships approaching and leaving locks: open model test data for validation purposes, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 337-352, meer
 • Vantorre, M.; Dumon, G. (2004). Model test based requirements for the under keel clearance in the access channels to the Flemish harbours, in: 2nd Squat-Workshop: Aspects of underkeel clearance in analysis and application = Aspekte der Unterkielfreiheit in analyse und anwendung, March 03/04, 2004 in Elsfleth/Oldenburg, Germany. Elsflether Schriften zur Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft, : pp. 65-79, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K. (1996). Hydrodynamic phenomena affecting manoeuvres at low speed in shallow navigation areas, in: 11th International Harbour Congress, Antwerpen, June 17-21, 1996: proceedings. pp. 535-546, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K. (1997). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests, in: Vukic, Z. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC '97, Brijuni, Croatia, 10-12 September, 1997. pp. 93-98, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K. (1998). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests. Control eng. pract. 6(5): 643-652. https://hdl.handle.net/10.1016/S0967-0661(98)00058-6, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2002). Modelling of Ship-Bank Interaction Forces = Modellierung der Wechselwirkung von Kräften zwischen Schiff und Ufer, in: Das Schiff in Wechselwirkung mit der Wasserstrasse. Duisburger Kolloquium Schiffstechnik-Meerestechnik, 23: pp. 55-76, meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1987). Voorstudie van de experimentele technieken ter bepaling van het maneuvreergedrag van schepen in beperkte wateren. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. different pagination pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1987). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens": 1ste kwartaal: 16.01.1987 - 15.04.1987: deel B. Specifieke problemen in verband met de bouw en uitrusting van scheepsmodellen voor het Waterbouwkundig Laboratorium. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 40 pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1987). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens": 1ste kwartaal: 16.01.1987 - 15.04.1987: deel A. Experimentele opstelling ter bepaling van het maneuvreergedrag van schepen in beperkte wateren. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 175 pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1987). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens": 2de kwartaal: 16.04.1987 - 15.07-1987: deel A. Experimentele opstelling ter bepaling van het maneuvreergedrag van schepen in beperkte wateren. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 49 + tables, figures, appendices pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1987). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens": 3de kwartaal: 16.07.1987 - 15.10.1987. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 54 pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1987). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens": 1ste kwartaal: 16.01.1987 - 15.04.1987: deel C. Pilootmodel nautische bodem (MOD. 428) scheepsmodel "trio" - proeven boven vaste bodem. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 62 pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1988). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens" afgesloten met het Ministerie van Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen-Borgerhout: 6de en 7de kwartaal: 16.04.1988 - 30.09.1988 - Deel B. Pilootmodel nautische bodem (MOD. 428) - scheepsmodel Drago - proeven boven kunstmatig samengesteld slib. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 42 pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1990). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens" afgesloten met het Ministerie van Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen-Borgerhout: 6de en 7de kwartaal: 16.04.1988 - 30.09.1988: Deel C. Nautisch bodem in slibrijke gebieden (MOD.428) proeven met een scheepsmodel boven natuurlijke sliblagen. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. 47 pp., meer
 • Vantorre, M.; Ferdinande, V. (1991). Wiskundige modellering voor de simulatie van de hydrodynamische krachtwerking inwerkend op een scheepsromp bij botsingen en afmeringen met inbegrip van niet-stationaire effekten. Universiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. Vol. 1 (139 p.); Vol. 2 (figures) pp., meer
 • Vantorre, M.; Journée, J. (2003). Validatie van het scheepsbewegingenprogramma SEAWAY met behulp van zeegangsproeven in ondiep water. Water Nieuwsbrief 11/12: 1-16, meer
 • Vantorre, M.; Journée, J.M.J. (2003). Validatie van scheepsbewegingenprogramma SEAWAY met behulp van zeegangsproeven in ondiep water, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-21, meer
 • Vantorre, M.; Journée, J.M.J. (2003). Validatie van het programma SEAWAY voor scheepsbewegingen aan de hand van gedwongen zeegangproeven in ondiep water, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-22, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E. (1992). Maneuvreersimulatie en modelproeven voor veilig scheepvaartverkeer. Gent werkt works 93: 43-50, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E. (1992). Manoeuvring simulation and model tests for safe shipping traffic. Gent werkt works 93: 51-55, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E. (1998). Experimental investigation of hydrodynamic forces acting on a ship in the vicinity of a quay wall, in: Man '98: symposium on forces acting on a manoeuvring vessel, Val de Reuil, France, September 16th, 17th, and 18th 1998. pp. 213-222, meer
 • Vantorre, M.; Richter, J. (2011). Maneuverability in lock access channels, in: What's new in the design of navigation locks? PIANC Workshop - SMART RIVERS 2011 Conference - in the framework of the PIANC Report n°106 - INCOM WG29, 13th - 14th September 2011, New Orleans (USA): papers. pp. 8, meer
 • Vantorre, M.; van Zwijnsvoorde, T. (2016). Zeewaartse binnenvaartverbinding voor Zeebrugge: Berekening van de scheepsreponsies voor scenario T0, E1 en F1.: Vaarroute doorheen opening in de oostelijke dam en aanleg golfwerende constructies. Faculteit Ingenieurswetenschappen – EA15 – Afdeling Maritieme Techniek/Technologiepark Zwijnaarde: Gent. 73 pp.
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Verzhbitskaya, E.; Laforce, E. (2002). Model test based formulations of ship-ship interaction forces. Ship Technology Research 49(3): 124-141, meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1999). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in kalm water. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1999). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in regelmatige golven. Deel 2. Kritische schepen. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (2000). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: rekenprocedure. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 45 + bijlagen pp., meer
 • Varyani, K.S.; Krishnankutty, P.; Vantorre, M. (2003). Prediction of load on mooring ropes of a container ship due to the forces induced by a passing bulk carrier, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2003), 25th-28th August 2003, Kanazawa, Japan: Conference Proceedings. pp. RC-33-1 - RC-33-9, meer
 • Peer reviewed article Varyani, K.S.; Vantorre, M. (2006). New generic equation for interaction effects on a moored containership due to a passing tanker. J. Ship Res. 50(3): 278-287, meer
 • Vergote, T.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J. (2013). Hydrodynamics of a ship while entering a lock, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 281-289, meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Regulation for the upstream and downstream navigation of 8,000 and more TEU container vessels to the port of Antwerp with a maximum draught of 145 dm. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust/Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM: publiek rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 689_04. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 34 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Richter, J.; Dilip Reddy, P.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2012). Analysis of full ship types in high-blockage lock configurations, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-10], meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom (Delfzijl) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom in the harbour of Delfzijl, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Vos, S.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Validation of mathematical manoeuvring models by full scale measurements, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-16], meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring simulation study Port of Cherchell: sub report 2 – Simulation study 24 000 TEU. Version 3.0. FHR reports, 17_106_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 37 + 70 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2018). Full-scale measurements to assess squat and vertical motions in exposed shallow water, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-20], meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2006). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM. Deelopdracht 4: onderzoek naar de interactie tussen schepen. WL Rapporten, 689_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 23 + 10 p. Tables, 28 p. Figures, 3 p. Appendices, cd-rom (validatie-interactiemodule) pp., meer
 • Vos, S.; Vantorre, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulator training, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. [1-10], meer
 • Vos, S.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Candries, M.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulation training [PRESENTATION]. Presented at the conference on Hydrodynamics applied to Inland Waterways and Port Approaches, 18/11/2015, Paris. Flanders Hydraulics Research/Ghent University. Maritime Technology Division: Antwerp. 35 slides pp., meer
 • Wens, F.; De Wolf, P.; Vantorre, M.; De Meyer, C.P. (1990). A hydro-meteo system for monitoring shipping traffic in narrow channels in relation with the problem of the nautical bottom in muddy areas, in: 27th International Navigation Congress, Osaka - 20/26 May 1990. Section 2. Maritime ports and seaways (for commercial, fishery and pleasure navigation: subject 1. Safety of navigation. pp. 5-12, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.