Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Dender – Nieuwe sluis Aalst: CFD‐modellering van een geleiding opwaarts van de nivelleeropeningen
Vercruysse, J.B.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2018). Dender – Nieuwe sluis Aalst: CFD‐modellering van een geleiding opwaarts van de nivelleeropeningen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_064_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 + 54 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Computational fluid dynamics
  Locks (Waterways)
Author keywords
  Leveling systems

Project Top | Auteurs 
 • Nieuwe sluis Aalst - optimalisatie aanstroming nivelleeropeningen, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Expertise Beton en Staal’


Auteurs  Top 
 • Vercruysse, J.B., meer
 • Van Hoydonck, W., meer
 • Verelst, K., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Op de Dender te Aalst wordt een nieuwe sluis (lengte: 54 m, breedte: 6 m) gebouwd. Voor deze nieuwe sluis heeft het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) het hydraulisch ontwerp van het nivelleersysteem en het ontwerp van de erosiebescherming uitgevoerd. Het constructief ontwerp van de draaideur werd uitgevoerd door Expertise Beton & Staal (EBS). Op basis van het hydraulisch en het constructief ontwerp werd besloten om een nivelleersysteem te voorzien dat bestaat uit 5 cirkelvormige openingen diameter 0.70 m afgesloten met vlinderkleppen.

  Bij het uitwerken van het constructief ontwerp van de deur door Expertise Beton en Staal werd de vraag gesteld of door de scherpe overgang in het dagvlak van de opening geen loslating van de stroming kan ontstaan, wat vervolgens kan resulteren in een niet optimale aanstroming naar de vlinderkleppen. Door WL en EBS werd besloten de mogelijkheid van loslating van de stroming te beoordelen door middel van Computational Fluid Dynamics (CFD)-modellering, dewelke uitbesteed werd. Voor deze CFD-modellering werd zowel een geometrie zonder geleiding als een alternatieve geometrie met een geleiding beschouwd. Dit rapport beschrijft de gegevens en gemaakte keuzes voor het uitvoeren van de simulaties en bespreekt de resultaten van de uitgevoerde CFD-modellering.

  Uit de simulaties voor de configuratie zonder geleiding volgt dat de zone met loslating nabij de opwaarts gelegen vlinderklephelft zeer beperkt is en niet resulteert in een onregelmatige aanstroming. Uit de simulaties met een geleiding volgt dat de zones met loslating in de opening zo goed als verdwenen zijn. Wat betreft het stromingspatroon afwaarts van de vlinderklep, de afvoercoëfficiënt van de opening met vlinderklep in de deur en de kracht en het moment op de vlinderklep wordt een verwaarloosbaar verschil opgemerkt tussen de geometrie met en de geometrie zonder geleiding.

  Tot slot wordt een aanbeveling gegeven over de draairichting van de vlinderkleppen.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.