Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. Mostaert, Frank

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, meer
 • Functie: Afdelingshoofd

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  GSM: +32-(0)475-62 42 82
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), meer
 • Functie: Directeur

JPG file

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), meer

Projecten (28)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • De optimalisatie van het ontwerp van de kruinhoogte van golfkerende constructies op basis van metingen op prototype
 • Ecotoxicologisch onderzoek in rietbakken in Schelde m.b.t. het gecontroleerde overstromingsgebied (g.o.g.) 'Kruibeke Bazel Rupelmonde'
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria.
 • Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie
 • Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters
 • Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones
 • Implementation of IMIS (Integrated Marine Information System) in WLH-Borgerhout
 • Integrale verkenningsstudie voor de Schelde
 • Integrale verkenningsstudie voor het Rupelbekken: Modellen, Mais-studie
 • Integratie hydrologische meetnetten
 • Kruibeke Bazel Rupelmonde'-lokatie wateringssluizen model
 • Kustverdediging Knokke-Zoute
 • Leveren numeriek Noordzeemodel voor stroming en golven
 • Methodologie voor simuleren van de waterafvoer van bevaarbare waterlopen
 • Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor vismigratie in poldergebieden
 • Oostende nieuwe haventoegang: eigen numerieke modellering
 • Oostende nieuwe haventoegang: golfgootonderzoek
 • Opmaak golfdatabank
 • Planstudie rivierherstelproject voor het Durmebekken
 • Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten
 • Studie neervorming in Haven van Oostende
 • Uitbouw van het sedimentmeetnet van het Scheldebekken
 • Veiligheidsniveau Vlaanderen
 • Vervanging wagonschuiven 16m-sluizen Albertkanaal
 • Vismigratie op de IJzer ter hoogte van het sluizencomplex de Ganzepoot te Nieuwpoort - Onderzoek zoutintrusie
 • Waterkrachtcentrale op het Albertkanaal
 • Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer

Datasets (5)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Monitoring netwerk van het Waterbouwkundig labo, meer
 • WL - HIC limnimetrisch of hydrologisch meetnet van de niet getij-gebonden bevaarbare waterlopen
 • WL - HIC limnimetrisch of hydrologisch monitoring meetnet Beneden-Scheldebekken
 • WL - HIC pluviometrisch meetnet
 • WL limnimetrisch of hydrologisch meetnet bevaarbare waterlopen

Publicaties (712)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 4 peer reviewed ) opsplitsen
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Smoothed particle hydrodynamics model for wave forces: Wenduine case. Version 4.0. WL Rapporten, 12_091. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 29 pp., meer
 • Altomare, C.; Willems, M.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: background report on the assessment of wave overtopping at sea dikes. Version 7.0. FHR reports, 14_014_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 51 pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Empirical overtopping law for very shallow foreshores: final report. Version 2.0. FHR reports, 13_116_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 42 pp., meer
 • Altomare, C.; Gonzáles-Cao, J.; Crespo, A.J.C.; Dominguez, J.M.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Validation of SPH‐based model for sea walls with horizontal cantilever slab: final report. Version 2.0. FHR reports, 15_112_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 20 pp., meer
 • Altomare, C.; Gómez-Gesteira, M.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Optimized hybrid model for coastal safety assessment: wave generation and absorption in DualSPHysics model, 1st‐year progress report. Version 5.0. FHR reports, 15_009_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 6 + 9 p.appendices pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Dan, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Raversijde‐Mariakerke‐Wellington west: wave overtopping and wave forces. Results from experimental campaigns. versie 5.0. FHR reports, 13_168_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 64 + 3 p. appendices pp., meer
 • Baeck, P.J.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Sterneneiland Zeebrugge: nautisch onderzoek. WL Rapporten, 741_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + fig., graf. pp., meer
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. [s.d.]. Gebruik van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer in het Albertkanaal en de Kempense kanalen tijdens periodes van watertekorten. Water submitted, meer
 • Baetens, J.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2002). Werking en efficiëntie van visafweersystemen ter hoogte van waterkrachtcentrales: verkennend literatuuronderzoek. WL Rapporten, 666_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 25 + appendices pp., meer
 • Baetens, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Bekken van de gemeenschappelijke Maas: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën. WL Rapporten, 720_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. v, 73 + tab., fig. pp., meer
 • Baetens, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2005). Watersysteem van het Albertkanaal en de Kempense kanalen: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën. WL Rapporten, 720_4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. vi, 64 + kaarten, bijlagen pp., meer
 • Baetens, J.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Watersysteem van het Albertkanaal en de Kempense kanalen: opmaak van een modelinstrumentarium voor de ontwikkeling van laagwaterstrategieën. WL Rapporten, 724_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. VII, 25 + 14 p. tab., 23 p. fig. pp., meer
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2006). Gebruik van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer in het Albertkanaal en de Kempense kanalen tijdens periodes van watertekorten, in: (2012). Congres watersysteemkennis: Studiedag 'Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: thema oppervlaktewaterkwantiteit', donderdag 12 oktober 2006, Katholieke Universiteit Leuven, campus Arenberg III, L07. Abstracts. pp. [23-24], meer
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2007). Omgaan met watertekorten in het Albertkanaal en de Kempense kanalen, in: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 48-54, meer
 • Baetens, J.; Van Eerdenbrugh, K.; van Rompaey, M.; Scheltjens, T.; Van Looveren, R.; Peeters, P.; Mostaert, F.; Meire, P. (2011). Developing low flow strategies for the Albert Canal and the Campine canals [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Baetens, J.; Mostaert, F. (2007). Wegzijging van kanaalwater uit de Zuidwillemsvaart in de Maasvallei. WL Rapporten, 792_14. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. III, 17 pp., meer
 • Balens, N.; Valls, X.; Meire, E.; Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Veiligheid Vlaamse kust: Risicoreductie aandachtszones: Synthese. Versie 2_0. WL Rapporten, 718_2L. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 pp.
 • Balens, N.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Veiligheid Vlaamse kust: overstromingsrisico's in het Zwin. Versie 2.0. WL Rapporten, 627_11a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 pp., meer
 • Bastiaensen, E.; Claeys, S.; De Bruyn, L.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Geleidbaarheidsmetingen via de draagbare conductiviteitsmeter Hanna: implementatie en vergelijkende meting. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_021. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Bastiaensen, E.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Ionenchromatografie in het sedimentologisch laboratorium: optimalisatie methodologie en kwaliteitscontrole. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 pp., meer
 • Beel, A.; Deschamps, M.; Boeckx, L.; Rocabado, I.; Mostaert, F. (2012). Validatie data pluviografisch meetnet: handleiding. versie 2.0. WL Rapporten, 709_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 30 pp., meer
 • Beel, A.; Deschamps, M.; Boeckx, L.; Rocabado, I.; Mostaert, F. (2012). Validatie data pluviografisch meetnet: opstellen methodologie voor validatie neerslaggegevens en maandelijkse check HIC-pluviografen. versie 2.0. WL Rapporten, 709_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 28 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Jaarrapport validatie HIC pluviografen: jaar 2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Jaarrapport validatie HIC pluviografen: jaar 2012. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 44 p. pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2013). Jaarlijkse validatie HIC-pluviografen in NEMO: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse Nemo. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_065. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 10 + 16 p. appendices pp., meer
 • Beel, A.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: januari 2013. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 48 pp., meer
 • Beel, A.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: februari 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 49 pp., meer
 • Beel, A.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: maart 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 45 pp., meer
 • Beel, A.; Deschamps, M.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: april 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III 46 pp., meer
 • Beel, A.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: mei 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 46 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: juni 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 45 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: juli 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 48 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: augustus 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: september 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 47 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Maandrapport controle HIC pluviografen: oktober 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 49 pp., meer
 • Beel, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Maandrapport controle HIC pluviografen: november 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., meer
 • Belien, H.; Vanlierde, E.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2006). A preliminary study of the flocculation of iron-bound sediment in a Belgian river. Geophys. Res. Abstr. 8(04521), meer
 • Belliard, J.P.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Modelling of mud dynamics in the Scheldt estuary within the framework of LTV: A report submitted to the University of Budapest Technology and Economics in partial fulfilment of the Degree of MSc in Hydro-Informatics and Water Management. version 2.0. WL Rapporten, 770_53. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XII, 65 + 23 p. Appendices pp., meer
 • Beullens, J.; Broidioi, S.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3b. Methodologie ecologische impact van overstromingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_159_6. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Antea Group: Antwerpen. VII, 14 + 16 p. appendices pp., meer
 • Beullens, J.; Broidioi, S.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport bis. Actualisatie basiskaarten en schadewaarden. Versie, 3.0. WL Rapporten, 13_159_7. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Antea Group: Antwerpen. VIII, 15 pp., meer
 • Beullens, J.; Broidioi, J.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Ontwikkeling LATIS 4: Deelrapport 3b: Methodologie ecologische impact van overstromingen. WL Rapporten, 13_159_6. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijlagen pp.
 • Beys, K.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2006). Datamanagement at Flanders Hydraulics Research, in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 44-48
 • Blanckaert, J.; Gullentops, C.; Franken, T.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: rapport ORBP Dender. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. V, 77 + 101 p. appendices pp., meer
 • Blanckaert, J.; Gullentops, C.; Franken, T.; Bogman, P.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: rapport ORBP Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 143 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Overzicht laagwaterseizoen 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 746_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 23-25 januari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 10 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Wasgebeurtenissen 11-16 november 2010: beschrijving hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 87 + 13 p. Appendices pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2012). Overzicht laagwaterseizoen 2010. versie 2.0. WL Rapporten, 746_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 96 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2012). Laagwaterseizoen 2012: maandelijkse laagwaterberichten en samenvatting seizoen. versie 2.0. WL Rapporten, 00_121. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 127 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Van Steenbergen, N.; Mostaert, F. (2013). Was eindejaar 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 30 + 3 p. appendices pp., meer
 • Boeckx, L.; Van Steenbergen, N.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Laagwaterseizoen 2014: maandelijkse laagwaterberichten en samenvatting seizoen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_121. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 132 pp., meer
 • Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 1 p. appendices pp., meer
 • Boeckx, L.; Michielsen, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Methodologie voor de opmaak van een laagwaterbericht: versie 2016. versie 3.0. WL Nota's, 23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 25 p. appendices pp., meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologie en getij bevaarbare waterlopen in de eerste maanden van 2016: van neerslag… naar afvoer… bij een stevige wind in het getijgebied… geeft werk. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormperiode 28-30 november 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen . III, 16 + 7 p. appendices pp., meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Hertoghs, R.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Stormperiode Zeescheldebekken 11‐ 14 januari 2017: factual data. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 42 pp., meer
 • Boeckx, L.; D'Haeseleer, E.; Meire, D.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij‐verwachtingen: deelrapport 1. Data-analyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_016_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 18 p. appendices pp., meer
 • Boeckx, L.; Hertoghs, R.; Nossent, J.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Laagwaterseizoen 2017: maandelijkse laagwaterberichten en samenvatting seizoen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_121_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 26 + 200 p. bijlagen pp., meer
 • Boey, I.; Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Berekenen van zoetwaterdebieten te Nieuwpoort: periode oktober 2012 tot januari 2013. Versie 2.0. WL Adviezen, 13_011. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 12 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Wateroverlast Laaklinde, Kanaal naar Charleroi: vergelijking van huidige situatie met november, 2010. Versie 2.0. WL Adviezen, 12_134. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 9 pp., meer
 • Boey, I.; Beullens, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). De Gavers, Provinciaal Domein: effect van een ringdijk op het overstromingsregime. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_104. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Boey, I.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: deelrapport 2. Kalibratie/Validatie van het Mike11 model. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 pp., meer
 • Boey, I.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: data omtrent de operationele toestand. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • Bogman, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie afwatering van de IJzer: deelrapport 1. Benutting van de Dierendoncksluis als compensatie voor de toevoeging van pompen aan de Slopgatvaart. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_136. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 41 + 7 appendices pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: barbierbeek. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_064. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. II, 12 pp., meer
 • Bogman, P.; Leyssen, G.; Boeckx, L.; Pereira, F.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Statistiek niet tij-posten voor Portaalsite: deelrapport 1. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_118. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 124 pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Floodcom: deelrapport 1. Kapelbeek. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 36 + 17 p. appendices pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Gullentops, C.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 2. Technisch rapport van de configuratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_2. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 31 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Deschamps, M.; Smets, S.; Boeckx, L.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 3. FEWS Vlaanderen user guide. versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_3. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Deschamps, M.; Smets, S.; Gullentops, C.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 1. Aanpassing operationele modellen voor implementatie in FEWS. versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_1. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 17 pp., meer
 • Bogman, P.; Gullentops, C.; Smets, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC: FEWS Vlaanderen 2: deelrapport 1. Optimalisatie en uitbouw FEWS Vlaanderen. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_105_1. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 59 pp., meer
 • Bogman, P.; Gullentops, C.; Deschamps, M.; Peeters, D.; Mostaert, F. (2018). Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC: FEWS Vlaanderen 2: deelrapport 2. Klaarmaken modellen voor inbouw in FEWS Vlaanderen. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_105_2. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VI, 33 pp., meer
 • Bolle, I.; Brijsse, Y.; Mostaert, F.; Van Burm, Ph.; Zeuwts, L. (1992). Colloquium: oppervlaktedelfstoffen problematiek in Vlaanderen: proceedings 24-25 oktober 1991, Academieraadzaal Universiteit Gent, Volderstraat 9, 9000 Gent. Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent vzw: Gent. ISBN 90-800888-1-1. 301 pp.
 • Bral, L.; Kellens, W.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Mostaert, F. (2009). Veiligheid Vlaamse kust. Overstomingsrisico's aan de Vlaamse kust: deel 2. Addendum methodologie: verfijning van de slachtofferberekening op de zeedijk. Versie 2.0. WL Rapporten, 718_02a. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. v, 23 pp., meer
 • Breugem, W.A.; Decrop, B.; Rauwoens, P.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Hydraulic study of breaking logs in lock filling with gate openings: Sub report 2. CFD modeling of scale model experiments. version 6.0. WL Rapporten, 14_050. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. VI, 53 + 14 p. appendices pp., meer
 • Breugem, W.A.; Decrop, B.; Rauwoens, P.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Hydraulic study of breaking logs in lock filling with gate openings: subreport 3. CFD modelling of lock chamber filling. Version 4.0. WL Rapporten, 14_050. Flanders Hydraulics Research/International Marine and Dredging Consultants/KU Leuven: Antwerp. VII, 35 + 50 p. appendices pp., meer
 • Candries, M.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2010). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": verslag van de klankbordgroepvergadering en inhuldiging van de binnenvaartsimulator LARA. Versie 2.0. WL Rapporten, 815_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 12 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2013). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": rapport activiteiten april - juni 2013. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_096. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Antwerpen. III, 7 + 24 p. appendices pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": deelrapport 39. Rapport activiteiten april ‐ juni 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_096_39. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 5 + 21 p. bijlagen pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2018). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": deelrapport 41. Rapport activiteiten oktober ‐ december 2017. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_096_41. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 6 + 47 p. bijlagen pp., meer
 • Cerpentier, S.; Mostaert, F. (2013). Beleidsplan WL documentatiecentrum: herziening 2013. versie 4.0. WL Nota's, 8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 14 pp., meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2017). Update snelheidsvelden Zeeschelde en Sluistoegangen: technical report. Version 2.0. FHR reports, 00_081_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 68 + 6 p. appendices pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Maximova, T.; Decrop, B.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model‐en data‐analyse ten behoeve van betere tij‐verwachtingen: sub report 4. Hindcast with 2D NEVLA. Version 2.0. FHR reports, 16_016_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 57 + 2 p. appendices pp., meer
 • Claeys, S.; van Oyen, T.; Van Hoestenberghe, T.; Dierikx, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Vergelijkende metingen Sediment Test Tank: deelrapport 1. DensX. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_039. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group/Rijkswaterstaat - Directie Inwinning en Gegevensanalyse: Antwerpen. III, 19 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Claeys, S.; Staelens, P.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: technical scientific brainstorming to prepare the consolidation column project plan. Version 4.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. , meer
 • Claeys, S.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Water management during low water level event. Measurement campaign downstream of Liège: September/October: calibration divers. Version 4.0. FHR reports, 17_071_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 5 pp., meer
 • Claus, J.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Baggeren en storten in de Schelde: onderzoek naar de slibhuishouding in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 770_42. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 25 + 4p. tables, 55 p. figures pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2008). Inventarisatie en historische analyse Zeeschelde habitats: effect antropogene ingrepen en natuurlijke evoluties op de getij-indringing in de Zeeschelde - ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: cluster Bovendijle. Versie 2.0. WL Rapporten, 715_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 47 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 3.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 16 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2011). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: addendum bij ondersteunende studies: Durmevallei. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 4. IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 + 45 appendices pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 1. Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 96 + 216 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; Wang, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studies: Schelde Zone 3 – Cluster Bornem. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_053. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 28 + 31 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Verelst, K.; Vercruysse, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Sigmaplan - gereduceerde getijdegebieden - schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 6. Aanpassing debiet/hoogte-relaties GGG-inwateringen in MIKE11 op basis van resultaten schaalmodelproeven. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_013. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 78 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sigma Cluster Bovendijle: optimalisatie overloopdijkhoogte. versie 4.0. WL Rapporten, 15_091_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 27 pp., meer
 • Coen, L.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde. Versie 7.0. WL Rapporten, 16_016_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 95 + 7 p. bijlagen pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). GOG Anderstadt afwaarts: optimalisatie overloopdijkhoogte. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_102_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 37 pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_176_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXVII, 54 + 199 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Boey, I.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studie. Sigma Schelde Zone 3 – GOG-GGG Schouselbroek. versie 4.0. WL Rapporten, 12_053_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer
 • Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 2. Veiligheidstoets B-alternatieven. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_176_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 69 pp., meer
 • Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Mike11 model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: beschrijving versie 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_106_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 153 + 277 p. bijlagen pp., meer
 • Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen: 30/12/2017 – 09/01/2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_007_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 143 pp., meer
 • Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Hydrologisch jaarboek 2007: VMM meetstations: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 273 pp., meer
 • Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Hydrologisch jaarboek 2007: HIC meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 194 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2013). International measurement campaign in Maastricht, The Netherlands, November 20th 2012: comparing ADP flow measurement by Flanders Hydraulics (HIC), Rijkswaterstaat (RWS) and Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (SETHY). Version 2.0. WL Adviezen, 12_149. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 pp., meer
 • Cornet, E.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Hydrologisch jaarboek 2012: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 317 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). International measurement campaign at Kanne, Belgium, October 17th 2013: comparing ADP flow measurements by Flanders Hydraulics (HIC), Rijkswaterstaat (RWS) and Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques(SETHY). Version 4.0. WL Adviezen, 00_146. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 16 + 19 p. appendices pp., meer
 • Cornet, E.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Hydrologisch jaarboek 2013: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 277 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Hydrologisch jaarboek 2014: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 259 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch jaarboek 2015: HIC meetstations. versie 4.0. WL Rapporten, 12_077_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 12 + 266 p. appendices pp., meer
 • Cornet, E.; Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verwerking en evaluatie van debietijkmetingen: debiet evaluatie systeem. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 75 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Hydrologisch jaarboek 2016: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_077_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 245 p. bijlagen pp., meer
 • Cornet, E.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Hydrologisch jaarboek 2017: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_077_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 326 p. bijl. pp., meer
 • Cornet, E.; Mostaert, F. (2010). Hydrologisch jaarboek 2009: HIC meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 244 pp., meer
 • Cuylaerts, M. (2008). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Rug van Baarland: verslag 13u meetcampagne. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 27 + appendices pp., meer
 • Dams, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 3.Literatuurstudie. versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Flanders Hydraulics Research/Vrije Universiteit Brussel: Antwerp. 92 + 2 p. appendices pp., meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Spiesschaert, T.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Oblique wave attack on storm walls: report 2. Force reduction. Version 3.0. FHR reports, 00_050_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 17 + 13 p. appendices pp., meer
 • Dan, S.; Vereecken, H.; Levy, Y.; De Backer, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Hydrodynamic conditions Blankenberge area: sub report 1. Drifter measurements June 2013. Version 6.0. FHR reports, 00_064_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 38 + 1 p. appendices pp., meer
 • Dan, S.; Levy, Y.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Measuring campaigns of hydrodynamics and sand dynamics in Blankenberge: sub report 4. Data report 2012 and 2013. Version 2.0. FHR reports, 00_064_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 35 + 7 p. appendices pp., meer
 • De Backer, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: monsternamecampagne 2016. versie 2.0. WL Rapporten, 16_018_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 16 + 24 p. bijlagen pp., meer
 • De Backer, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden‐Zeeschelde: monsternamecampagne 2016. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_018_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • De Batist, M.; De Bruyne, H.; Henriet, J.-P.; Mostaert, F. (1989). Stratigraphic analysis of the Ypresian off the Belgian coast, in: Henriet, J.-P. et al. (Ed.) The Quaternary and Tertiary geology of the Southern Bight, North Sea. pp. 75-88
 • De Batist, M.; Henriet, J.P.; Mostaert, F.; Balson, P.S.; Laban, C.; Frantsen, P.J.; Parker, N. (1994). The 1:250000 solid geology map of the Ostend sector (51°-52°N; 2°-4°E) of the North Sea. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 102(1-2): 261
 • De Boeck, G.; Blust, R.; Tudorache, C.; Baret, P.; Cornille, I.; Tigel, J.; Buysse, D.; Coeck, J.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Verbiest, H.; Mostaert, F.; Viaene, P.; Vereecken, H.; Ovidio, M.; Philippart, J.C.; Raeymakers, J.; Van Houdt, J.; Volckaert, F.A.M.J. (2007). Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations - (FISHGUARD). Belgian Science Policy: Brussel. 98 pp., meer
 • De Boeck, K.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3. Analyse van het huidige wateraanbod. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 77 + 103 p. appendices pp., meer
 • De Boeck, K.; Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 4. Modellering van de huidige toestand op regionaal niveau. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 46 + 30 p. app., 2 p. tab., 9 p. fig. pp., meer
 • De Boeck, K.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Saliniteit – chloriniteit – chlorositeit: relaties in gebruik in zeewater en in de Beneden-Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 pp., meer
 • De Boeck, K.; Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Grensoverschrijdend overstromingsmodel van de Dender: uitbreiding Dendermodel opwaarts de gewestgrens en implementatie Marke. Versie 4_0. WL Rapporten, 12_039. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 33 pp., meer
 • De Boeck, K.; Vanderkimpen, P.; Nossent, J.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Bijstand bij onderhoud en implementatie van operationele 1D modellen HIC: deelrapport 1. Update operationeel Dendermodel. Versie 6.0. WL Rapporten, 14_109_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 42 + 57 p. appendices pp., meer
 • De Ceukelaire, M.; Jacobs, P.; Sevens, E.; Mostaert, F. (2000). Recent initiatives in Regional Geological Cartography in Flanders: 1. ‘Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)’: the geological information system of the subsoil of the Flemish Region, in: Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, Munich, Germany, 24-27 October 2000. pp. 79-81
 • De Decker, K.; Leyssen, G.; Viaene, P.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Data import sedimentconcentraties en rapportage: deelrapport 1. Overzicht rapport ISCO correctie. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076_11. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 28 pp., meer
 • De Decker, K.; Leyssen, G.; Viaene, P.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Data import sedimentconcentraties en rapportage: deelrapport 2. Correctie YSI data. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Dijkstra, J.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Strandverbreding Zeebrugge tot Cadzand: morfologische effecten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_102. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VII, 61 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Renders, D.; Vanlede, J.; Gourgue, O.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Vlaamse Baaien: deelrapport 1. Hydrodynamische modellering scenario’s Oostkust. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VII, 41 + 26 appendices pp., meer
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G. K.; Quataert, E.; van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 2. Morfologische analyse scenario's Vlaamse Baaien. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XIII, 107 + 36 p.appendices pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). AMORAS onderwatercel: voortgezet onderzoek: evolutie topslib OWC 2015 – 2016, lospluimen en topslib Kanaaldok B1‐B2. version 4.0. WL Rapporten, 16_010_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 32 + 65 p. bijlagen pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). AMORAS Onderwatercel: factual data rapport: single-en multibeam peilingen mei 2015 – september 2016. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_010_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 98 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. appendices pp., meer
 • De Maeyer, P.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Modélisation des effets de crue dans le bassin de la Dendre, basée sur une méthodologie de crue, in: Le Geo Evenement, 4-6 mars 2003, Paris, Actes des conférences. pp. [1-7], meer
 • De Moor, G.; Mostaert, F.; Burggraeve, G. (1989). La Flandre de part en part. Congres européen des professeurs de biologie et géologie, Bruxelles, 22-27 août 1989. [S.n.]: [s.l.]. 31 pp.
 • De Moor, G.; Mostaert, F.; Libeer, L.; Moerdijk, H.; Van Den Abeele, V. (1993). Geomorfologische Kaart van België, Kaartblad Oostende. Nationaal Centrum Geomorfologisch onderzoek: Brussel.
 • De Moor, G.; Mostaert, F. (1988). Quaternary shallow marine and intertidal silliclastic sediments of the Flemish Valley and the Coastal Plain, in: Herbosch, A. (Ed.) IAS 9th European regional meeting, Leuven, Belgium, September 1988: excursion guidebook. pp. 51-65
 • De Moor, G.; Mostaert, F. (1989). Excursion E - 9 La Flandre de part en part: I. Geologie et geomorphologie de la vallee Flamande et de la plaine maritime belge, in: De Moor, G. et al. La Flandre de part en part. Congres européen des professeurs de biologie et géologie, Bruxelles, 22-27 août 1989. pp. 7-23
 • De Moor, G.; Mostaert, F. (1993). Eemian and Holocene evolution of the eastern part of the Belgian Coastal Plain, in: Baeteman, C. et al. (Ed.) INQUA Fieldmeeting 1993. Quaternary shorelines in Belgium and The Netherlands, September 18-25: excursion guide. pp. 94-108
 • De Moor, G.; Mostaert, F. (1994). Field trip 1. Friday, 27 May 1994. Geomorphology and Quaternary deposits of the Belgian Coastal Plain, in: 2nd International Conference on the Geology of Siliciclastic Shelf Seas (southern North Sea and other examples), 24-28 May 1994, Gent: abstracts book.
 • De Moor, G.; Mostaert, F. (1995). Eemian and Holocene coastal deposits in the region of Brugge, in: Schmirmer, W. (Ed.) Quaternary field trips in Central Europe, 2. Fields trips on special topics. International Union for Quaternary Research, XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. pp. 1014-1018
 • De Mulder, T.; Monbaliu, J.; Mostaert, F. (2004). Veiligheidsniveau Vlaanderen kustverdediging: opmaak van een numerieke golfdatabank voor de Vlaamse kust. WL Rapporten, 644. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. 31 + appendices pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F.; Wens, F. (2007). Technical feasibility of dredging the Tonle Sap Lake for navigation: technical review of study report presented to Mekong River Commission Belgian Naviation Program Pilot Project. WL Rapporten, 765/28. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. I, 11 pp., meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2007). Tweede sluis Waaslandhaven: opmaak numeriek modelinstrumentarium voor vul- en ledigingssysteem. WL Rapporten, 760_03A-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 51 p. bijlagen pp., meer
 • De Mulder, T.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2007). Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle: haalbaarheidsstudie recreatievaart. WL Rapporten, 800_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 83 + bijlagen, figuren pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2002). Evaluatie van huidige versie 1D Scheldemodel opwaarts van Prosperpolder: buitengewone stormvloeden van 27 februari tot 1 maart 1990. WL Rapporten, 440_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ii, 11 + appendices pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2004). Natuurreservaat het Zwin: evaluatie aanvullende maatregelen (strekdam, herlokalisatie geul). WL Rapporten, 474_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 34 pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Albertkanaal. Uitstroom duwvaartsluizen: begroting van krachten op paalconstructie. WL Rapporten, 760_05. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Neerschelde - Gent Scaldissluis: erosiebescherming. WL Rapporten, 760_02-C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Zeekanaal Brussel-Schelde. Realiseren van overdiepte te Willebroek: hydraulische studie taludbekleding. WL Rapporten, 819_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 pp., meer
 • De Nooijer, J.J.; Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Slibmodellering Oostende. Versie 2.0. WL Rapporten, 627_09. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 70 pp., meer
 • De Roo, S.; Trouw, K.; Ruiz Parrado, I.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Het Hydraulisch randvoorwaardenboek (2014). Versie 4.0. WL Rapporten, 14_014. Waterbouwkundig Laboratorium/Fides Engineering: Antwerpen. IV, 49 pp., meer
 • De Roo, S.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer golfklimaat bij laagwater (T = 100 jaar). Versie 4.0. WL Rapporten, 17_009_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): kort- en langkruinige golfkarakteristieken en reflectie-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_096_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp., meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2004). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. Aanvulling 3: puntelementen. WL Rapporten, 706_07. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 51 pp., meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2005). Protection against flood damage replaces protection against high water levels, Dresden, October20-22, 2004 [PRESENTATION]. University of Ghent. Geography Department, cartography and GIS group/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 34 slides pp., meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: optimaliseren van de risicomethododologie - Actualiseren van waterbeheersingsplannen. WL Rapporten, 706_9. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijksuniversiteit Gent: Antwerpen. 52 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare linkeroever. WL Adviezen, 715_11B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; De Schutter, J.; Viaene, P.; Holvoet, K.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Dender: vernieuwing stuwen. Hydraulische studie. WL Rapporten, 715_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + 58 p. bijlagen pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Viaene, P.; Holvoet, K.; Coen, L.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Actualisatie MIKE11-model van de Dender. Versie 3.0. WL Rapporten, 715_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + 15 p. appendices pp., meer
 • De Schutter, J.; Ides, S.; Mostaert, F. (2007). The Loire river: laser diffraction analysis of sediment samples. WL Rapporten, 613_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + appendices (graphs, tables) pp., meer
 • Deckers, P.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; Mostaert, F.; Van Eerdenbrugh, K.; De Maeyer, P. (2008). Effect van bresgevoeligheid op het overstromingsrisico en verdere verbetering van de risicomethodologie: de Europese overstromingsrichtlijn en de Vlaamse risicomethodologie. Versie 2.0. WL Rapporten, 779_05 C. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 12 + 13 p. Appendices pp., meer
 • Deckers, P.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2009). Effect van bresgevoeligheid op het overstromingsrisico en verdere verbetering van de risicomethodologie: verfijning van de methodologie voor de schade aan bebouwing. Versie 2.0. WL Rapporten, 779_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent. Vakgroep Geografie: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Deckers, P.; Broidioi, S.; Verwaest, T.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2013). LATIS: van overstromingskaarten naar schadekaarten en risicokaarten. Jaarb. aardrijkskd (Gent) 2013: 81-90, meer
 • Deckers, P.; De Maeyer, P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Flanders chooses for flood risk management based on LATIS, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 255-256, meer
 • Deckers, P.J.; Peeters, P.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2012). Flanders chooses for flood risk management based on LATIS [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Decrop, B.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; van Holland, G.; Mostaert, F. (2010). Stroming aan de toegang tot de Zandvliet-Berendrecht sluizencomplex: rapport 2D numeriek modelonderzoek. Versie 2.0. WL Rapporten, 753_10. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 111 pp., meer
 • Delecluyse, K.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Eilanden Oostkust: deelrapport 1. Effecten van de eilanden op de stroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 31 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 3. Randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Overgangsverschijnselen bij oevereffecten: deelrapport 1. Proevenprogramma. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_100_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Regstatx regression software for ship manoeuvring models: sub report 2. ODRPACK 5.0 regression routines for tabular models. Version 4.0. FHR reports, 15_075_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 26 + 4 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Ship model calibration: determination of a ship model’s moment of inertia. Version 2.0. FHR reports, 00_006_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 24 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Regression software for ship manoeuvring models: sub report 4. Regstatx 4.0: user manual. Version 4.0. FHR reports, 15_075_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 27 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Second towing tank: towing carriage: sub report 1. Design criteria. version 4.0. FHR reports, 16_107_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 26 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Van Ostaeyen, L.; Geerts, S.; Mostaert, F. (2017). Ontwikkelingen sleeptank: Deelrapport 1. Kalibrator: kalibratie van scheepsmodellen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 26 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vos, S.; Mostaert, F. (2017). Regstatx 4.1: sub report 5. User manual. Versie 2.0. FHR reports, 15_075_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 34 + 3 p. appendices pp., meer
 • Depreiter, D.; Van Looveren, R.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Evaluatie geofysische methoden voor onderzoek bresgevoeligheid van Vlaamse dijken: deelopdracht 3: voorstel tot monitoring. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08a. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC/G-Tec Geophysical Exploration/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. VI, 47 pp., meer
 • Depreiter, D.; Jespers, N.; Hendriks, J.-R.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Online hydraulic predictions over the North Sea - Scheldt River domain for flood risk and water management: A Dutch-Flemish connection, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 391, meer
 • Depreiter, D.; Vanlede, J.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verbetering KPI voor kwaliteit voorspellingen: deelrapport 2. Implementatievoorstel 'Kwaliteit modellen'. versie 6.0. WL Rapporten, 12_140_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Deschamps, M.; Boeckx, L.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 10-14 februari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 pp., meer
 • Deschamps, M.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2012). Overzicht laagwaterseizoen 2011. versie 2.0. WL Rapporten, 746_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 105 pp., meer
 • Deschamps, M.; Van Steenbergen, N.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2012). Was maart 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. versie 2.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 p. pp., meer
 • Deschamps, M.; Coen, L.; Chu, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 3. Model-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_016_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 18 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Gebruik van overstromingskaarten voor verschillende watergerelateerde beheers-en beleidsinstrumenten, in: (2012). Congres watersysteemkennis: Studiedag 'Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: thema oppervlaktewaterkwantiteit', donderdag 12 oktober 2006, Katholieke Universiteit Leuven, campus Arenberg III, L07. Abstracts. pp. [15-16], meer
 • D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Gebruik van overstromingskaarten voor verschillende watergerelateerde beheers- en beleidsinstrumenten, in: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 33-37, meer
 • D'Haeseleer, E.; Viaene, P.; De Mulder, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Afmetingen afwateringsconstructie in Boezinge op het Kanaal Ieper-IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 712_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 8 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Scenarioberekeningen voor afwatering van de IJzer in Nieuwpoort. versie 2.0. WL Rapporten, 712_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 71 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Effecten van een gesloten stormstuw in Nieuwpoort op de IJzer bij was. versie 2.0. WL Adviezen, 712_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Henderick, A.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Opbouw van een Wiski-template voor opslag en validatie van de GOG-gegevens. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_046. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 10 + 1 p. appendices pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M. (2006). Opmaak van een Mike11-model van de IJzer. WL Rapporten, 712_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 44 + 30 p. bijlagen pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2007). Effecten van verschillende streefpeilen in de Blankaart op de waterstanden in de IJzer bij hoge afvoeren. WL Rapporten, 712_4C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Dujardin, A.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Optimalisatie baggerwerken in de maritieme toegang tot de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding: voortgangsrapport 1e halfjaar 10/08/2004 - 31/01/2005. WL Rapporten, 744_11. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. v, 39 pp., meer
 • Dujardin, A.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Numeriek model voor de Haven van Zeebrugge: deelrapport 1. Opmaak en eerste afregeling van een twee-dimensionaal model zonder zout. WL Rapporten, 643_7-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + appendices pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Haven van Zeebrugge: invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB. WL Rapporten, 643_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. IV, 22 + 61 p. bijlagen, cd-rom pp., meer
 • Dujardin, A.; Ides, S.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Haven van Zeebrugge. Optimalisatie maritieme toegankelijkheid: onderzoek naar de water- en sedimentuitwisseling ter hoogte van de havenmond. Versie 2.0. WL Rapporten, 843_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 31 + 165 p. bijlagen pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Vos, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB: deelrapport 1. Casestudy "zomer 2012". Versie 2.0. WL Rapporten, 00_078. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 41 + 20 p. bijlagen, 1 CD-ROM pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Van Hoestenberghe, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB: deelrapport 2. Analyse periode 1999-2011. versie 5.0. WL Rapporten, 00_078. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. XII, 104 + 43 p. bijlagen pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; Verwaest, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische optimalisatie ontwerp Halve Maandijk te Oostende: deelrapport 1. Opmaak hydraulisch model. Versie 2.0. WL Rapporten, 15_067_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 + 205 p. appendices pp., meer
 • Dujardin, A.; Meire, D.; Chu, K.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Slibbalans Zeeschelde: sub report 8. Hydrodynamic model 1954. Versie 4.0. FHR reports, 00_029_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp . XI, 73 + 86 p. appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 1. Verslag simulatorstudie. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + tab. + fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Haven van Zeebrugge. Doorsteek van de visartsluis: fast-time simulatie. WL Rapporten, 656_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + tab., fig., bijlag. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Haven van Zeebrugge. Doorsteek van de visartsluis: real-time simulatie. WL Rapporten, 656_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + tab. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 2. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen. WL Rapporten, 616_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + tab., fig., bijlag. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 + appendices, tables, figures pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Oostende. Derde aanlegplaats Zeewezendok (Wandelaarskaai): simulatorstudie. WL Rapporten, 692. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + tables, figures pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk S-klasse containerschepen: simulatorstudie. WL Rapporten, 689. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + tab., fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk K-klasse containerschepen. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 11 + figuren, bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Scheur - Pas van het Zand. Verruiming van de vaargeul voor diepstekende schepen naar Zeebrugge. Simulatorstudie: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 801_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. III, 27 + bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + fig., bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 2. Vaarbaanplots en grafieken. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots, grafieken pp., meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Mostaert, F. (2017). 3E‐optimisation of rudder performance: sub report 2. Validation report. Version 2.0. FHR reports, 17_066_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 13 pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2018). Seine‐Schelde: Opwaardering Kanaal Roeselare‐Leie: voorkeursalternatief: deelrapport 1 – Simulaties alternatief Ia, maart 2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_029_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 33 + 26 p. appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring characteristics: sub report 7. Comparison of the manoeuvring characteristics of the COSCO 20,000 TEU and other Ultra Large Container ships. Version 2.0. FHR reports, 16_023_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 8 + 2 p. appendices pp., meer
 • Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methodologie validatie sediment en fysische parameters: continue meetposten. Versie 3.0 / Dynamisch rapport. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 85 pp., meer
 • Franken, T.; Smets, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie. Opmaak toolbox hydrologische modellering: gebruikershandleiding. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15b. IMDC/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 65 pp., meer
 • Geerts, S.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 4. Update randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Gemoets, N.; Mathys, P.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Haven van Nieuwpoort: inventarisatie bestaande literatuur en data. WL Rapporten, 643/9_B. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. V, 70 + 9 p. bijlagen pp., meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Scheldt Estuary, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 233-242
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Schelde-estuarium, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 239-246
 • Gourgue, O.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Feasibility study coastal plain flood model: subreport 2. Telemac. Version 4.0. WL Rapporten, 14_149. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 34 + 3 p. appendices pp., meer
 • Gruwez, V.; Bolle, A.; Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 1. Haven van Oostende. versie 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 85 + 106 p. bijl. pp., meer
 • Gruwez, V.; Bolle, A.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 2: haven van Zeebrugge. versie 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 105 + 44 p. appendices, CD-ROM pp., meer
 • Hassan, W.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Extreme wave characteristics inside the harbour of Oostende: physical modeling with different storm directions (T2). Version 2.0. WL Rapporten, 627_05. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. VII, 68 pp., meer
 • Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Hydrodynamic loads on vertical buildings caused by overtoping waves: flume experiments. version 2.0. WL Rapporten, 770_59. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 + 43 p. appendices pp., meer
 • Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Laboratory studies on cross-shore sediment transport, beach nourishment and beach profiles: physical modelling and measuring instruments. Version 4.0. WL Rapporten, 13_049. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 36 pp., meer
 • Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Extreme wave characteristics inside the harbour of Oostende: different scenarios at the entrance of Montgomerydock. version 2.0. WL Rapporten, 627_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 84 pp., meer
 • Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota ‐ berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • Hassan, W.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: sub report 6. Validation of the SCALDIS‐model on intertidal areas. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 75 + 20 p. appendices pp., meer
 • Henderick, A.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Radar debietmeter Sommer: technische handleiding en resultaten test. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_124. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 pp., meer
 • Henderick, A.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Modernisering pluvio meetnet: installatierapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_068. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 10 + 25 p. appendices pp., meer
 • Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_141_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 32 + 5 p. bijlagen pp., meer
 • Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Toelevering en overname peildata DVW: modernisering peilmeetnet De Vlaamse Waterweg. Version 2.0. WL Rapporten, 15_072_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Hendrickx, A.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne pompinstallatie-waterkrachtcentrale sluizencomplex Ham: eindrapport. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_002. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 18 pp., meer
 • Henriet, J.-P.; De Batist, M.; Mostaert, F. (1989). Ostend Sheet 51°N-02°E: Solid Geology = Pré-Kwartaire Geologie. Geological Survey 1:250,000 Series [MAPS]. Belgische Geologische Dienst: Brussel. 1 map pp.
 • Henriet, J.-P.; De Batist, M.; De Bruyne, H.; Heldens, P.; Huylebroeck, J.P.; Mostaert, F.; Sevens, E.; Auffret, J.P.; D'Olier, B. (1989). Preliminary seismic-stratigraphic maps and type sections of the Palaeogene deposits in the Southern Bight of the North Sea, in: Henriet, J.-P. et al. (Ed.) The Quaternary and Tertiary geology of the Southern Bight, North Sea. pp. 29-44
 • Heredia Gomez, M.; Rocabado, I.; Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 11. Cohesive sediments dimensional analysis. Version 5.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 16 pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: model validation based on Lillo A breach experiment. versie 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. III, 31 pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: subreport 2. Simulations for Wijmeers II. Version 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 25 pp., meer
 • Heredia, M.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Development of models for the analysis of salt intrusion in the Scheldt river basin: sub report 2. Methodology lock exchange. Version 4.0. FHR reports, 13_035_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 25 pp., meer
 • Hertoghs, R.; Nossent, J.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Statistiek niet tij‐posten meetnet HIC: herberekening 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 16_048_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 92 pp., meer
 • Hertoghs, R.; Vereecken, H.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Vijfjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: tijdvak 2011-2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_035_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 154 pp., meer
 • Houthuys, R.; Trouw, K.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Evaluation of a shoreface nourishment in De Haan: analysis of 20 years of data. Version 4.0. WL Rapporten, 00_128. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 31 + 49 p. appendices pp., meer
 • Huygens, M.; Verhoeven, R.; Willems, M.; Mostaert, F. (2001). Integrated research on sand suppletion as a coastal defence system: application to the Flemish East Coast, in: XXIX IAHR Congress Proceedings, September 16-21, 2001, Bejing, China. pp. 294-299, meer
 • Huygens, M.; Verhoeven, R.; Willems, M.; Mostaert, F. (2001). An integrated technical research of beach nourishment design for the Flemish East Coast, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 46, meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F.; Peters, J.J. (2006). De stortstrategie "Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie en de ecologie van de Westerschelde [POSTER], in: Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: posters. pp. 8, meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie monitoring. WL Rapporten, 754_2C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). De stortstrategie "Walsoorden": een alternatieve benadering en een stap richting morfologisch beheer [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Numerical model of the Scheldt estuary: intercomparison of Delft3D versus UnTRIM modelling software. WL Rapporten, 763_12. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 24 + figures, appendices pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Morfologische analyse van de bagger- en stortintensiteitsdata van de Beneden Zee- en Westerschelde van 2000 tot en met 2005. WL Rapporten, 791_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + appendices, figures pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: verslag 13u meetcampagnes Walsoorden. WL Rapporten, 754_02B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 + fig. pp., meer
 • Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: gevoeligheidsonderzoek 2D modellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + 4 p. bijlagen, 78 p. fig. pp., meer
 • Ides, S.; Schramkowski, G. (2007). Baggeren en storten in de Westerschelde. Proefproject storten in de hoofdgeul: resultaten hydrodynamisch onderzoek. WL Rapporten, 765_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + fig. pp., meer
 • Jacobs, P.; De Ceukelaire, M.; Sevens, E.; Mostaert, F. (2000). Recent initiatives in Regional Geological Cartography in Flanders: 2. The Tertiary geology map of Flanders, in: Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, Munich, Germany, 24-27 October 2000. pp. 144-146
 • Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Prognose van de evenwichtsligging van de kustlijn ter hoogte van de baai van Heist. Versie 2.0. WL Rapporten, 765_29. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 pp., meer
 • Janssens, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). Baai van Heist: advies demping geul. Versie 2.0. WL Adviezen, 765_32. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 16 pp., meer
 • Janssens, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Natuurcompensatie GKVP zoekzone Wenduine-Blankenberge-Zeebrugge. Versie 2.0. WL Adviezen, 765_43. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 pp., meer
 • Janssens, J.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Morfologische trends op middellange termijn van strand, vooroever en kustnabije zone langsheen de Belgische kust: deelrapport in het kader van het Quest4Dproject. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + 8 appendices, CD-ROM pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: actualisatie van de bodem in het 2d Nevla model. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 9 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: deelrapport 3. Kwaliteitscontrole Nevla 2D voorspellingen op VSSKS. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm, December 2013: kwaliteitscontrole Nevla 2D voorspellingen op VSSKS. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • Jourquin, B. (2008). Studie van de bodemmorfologie van de Westerschelde met aandacht voor de actieve processen gerelateerd aan bagger- en stortactiviteiten. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 17 + figures pp., meer
 • Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (2006). Opstellen van een methode voor het inrekenen van de klimaatsverandering in de composiethydrogrammethode: algemeen rapport. WL Rapporten, 706/10-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 74 pp., meer
 • Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 5. Progress report ‐ Scenarios Vlaamse Baaien and model developments. Version 5.0. FHR reports, 15_068_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 45 + 25 p. appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F.; Mostaert, F. (2000). Zuid Willemsvaart: voedingsduikers te Lozen en Bocholt. WL Rapporten, 615. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 22 + figures pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Haven van Oostende: rapport 3. Invaarmanoeuvres bouwfase 1. WL Rapporten, 579_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 19 + 3 p. tab., 52 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven: nautisch onderzoek - deel 1. WL Rapporten, 670_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 22 + figures, appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Zeebrugge. OCHZ-terminal: simulaties containervaart. WL Rapporten, 741_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + tables, figures, appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Antwerpen. Toegankelijkheid tot Delwaidedok voor containerschepen van 350m: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + tables, appendices + CD-ROM pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Antwerpen. Toegankelijkheid tot Delwaidedok voor containerschepen van 350m: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Kanaal Gent - Terneuzen: tijpoort Westsluis. WL Rapporten, 803_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 + 14 p. Tables, 15 p. Figures, 2 p. Appendices, 36 p. plots pp., meer
 • Peer reviewed article Laga, P.; Louwye, S.; Mostaert, F. (2006). Disused Neogene and Quaternary regional stages from Belgium: Bolderian, Houthalenian, Antwerpian, Diestian, Deurnian, Kasterlian, Kattendijkian, Scaldisian, Poederlian, Merksemian and Flandrian. Geol. Belg. 9(1-2): 215-224
 • Lanckriet, T.; Trouw, K.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: hindcast of the morphological impact of the 5-6 December 2013 storm using XBeach. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. III, 36 + 65 p. appendices pp., meer
 • Lasure, K.; Mostaert, F. (2000). Haven van Oostende: rapport 2. Toegankelijkheid ontwerp situatie: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 579_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. fig.: plots pp., meer
 • Lasure, K.; Mostaert, F. (2000). Haven van Oostende: rapport 2. Toegankelijkheid ontwerp situatie: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 579_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 10 p. tab., 40p. fig. pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Oostende. Simulatorstudie vaargeul 143°: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 781. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 122 pp., meer
 • Lataire, E.; Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 620. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + bijlag., fig.+cd-rom (bijlag.,werkbestanden) pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). De current deflecting wall aan het Deurganckdok: simulatorstudie. WL Rapporten, 782. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 18 + appendices, figures, maps pp., meer
 • Lataire, E.; Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 620. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 132 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2008). Invloed van een ophoging van het sternenschiereiland op oevereffecten. WL Adviezen, 741/3. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Oostende. Simulatorstudie vaargeul 143°: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 781. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 + appendices, figures pp., meer
 • Levy, Y.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). The North Atlantic Oscillation's relation with the Scheldt streamflow: Examination of the contribution to the NAO index's influence over the Belgian Continental Shelf's benthos. version 2.0. WL Adviezen, 814_02b. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 28 + 1 p. Appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2010). Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T0-monitoring. versie 2.0. WL Rapporten, 712_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 80 + 111 p. bijl., 8 p. tab, 2 p. fig. pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2010). Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de Ijzer: samenvatting resultaten T0-monitoring. versie 2.0. WL Rapporten, 712_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 25 pp., meer
 • Levy, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen. versie 4.0. WL Rapporten, 833_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + 1 p. tables, 44 p. figures pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2012). Monitoring van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T1-monitoring. versie 2.3. WL Rapporten, 712_11_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 55 + 4 p. tabellen pp., meer
 • Levy, Y.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Vereecken, H.; De Vlieger, V.; Mostaert, F. (2013). Belgen monitoren effecten van storten baggerspecie. Land + Water 53(7-8): 24-25, meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS 2012 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 56 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 5. Factual data rapport: stroommetingen Branst linkeroever op 05/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen . III, 6 + 23 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 4. Factual data rapport: stroommetingen Branst rechteroever op 04/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 25 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data rapport: stroommetingen Appels op 01/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 49 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 6. Factual data rapport: stroommetingen Galgenschoor rechteroever op 02/09/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 21 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2013 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 54 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2014 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 61 pp., meer
 • Levy, Y.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS, Metingen halftijeb in de Beneden-Zeeschelde: factual data rapport 2007-2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXII, 303 + 13 p. appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS 2015 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 64 p. pp., meer
 • Levy, Y.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Sluis Wintam: Sedimentatie toegangsgeul. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_093_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 39 + 33 p. appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). MONEOS 2016 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sedimentconcentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 56 pp., meer
 • Levy, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). MONEOS, metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde: factual data rapport 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 27 + 17 p. bijlagen pp., meer
 • Leyssen, G.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2011). Modellentrein CSM-ZUNO: deelrapport 1: opzet en gevoeligheidsanalyse. versie 2.0. WL Rapporten, 753_12. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. V, 43 + 62 p. bijl. pp., meer
 • Leyssen, G.; Franken, T.; Fang, Z.; Gullentops, C.; Coen, L.; Bogman, P.; Coorevits, L.; Blanckaert, J.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: randvoorwaarden, hydraulica, statistiek van Dender, Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. XII, 138 + 586 p. appendices pp., meer
 • Lino, M.; Barbieux, V.; Van Hoydonck, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Numerical calculation of a container vessel in regular waves: subreport 2, Part 1. Seakeeping ship tests at different speeds, drift angles and UKC's. Version 4.0. WL Rapporten, 00_057. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 36 pp., meer
 • Lino, M.; Barbieux, V.; Van Hoydonck, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Numerical calculation of a container vessel in regular waves: subreport 1. Wave propagation in the towing tank without a ship at different UKC’s. Version 4.0. WL Rapporten, 00_057. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 61 pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". Deel 2: figuren. WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. figures pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 30 + figures pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". Deel 1: tekst. WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 42 pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2004). Bepaling van de effecten van de geplande ingrepen langsheen de boven Zeeschelde ter hoogte van Wijmeers. WL Rapporten, 713_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen, cd-rom pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2004). Gemeenschappelijke Maas: overstroming ten gevolge van bresvorming in de winterdijk ter hoogte van het mijnverzakkingsgebied. WL Rapporten, 710_05. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 18 + bijlagen pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2005). Hydraulische effecten van een ontpoldering van Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder langsheen de linkeroever van de Zeeschelde. WL Rapporten, 713_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + tab., fig. pp., meer
 • Matsoukis, C.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Effect of fresh water discharge on the salinity intrusion in the Scheldt estuary: final Report. Version 4.0. WL Rapporten, 13_165. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. III, 27 pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 4. Extra aanpassingen in de Zeeschelde. Version 2.0. WL Rapporten, 753_09. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 14 + 4 p. tables, 75 p. figures pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). LTV O&M thema veiligheid: deelproject 1. Verbetering hydrodynamisch NEVLA model ten behoeve van scenario-analyse. versie 2.0. WL Rapporten, 756_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VI, 32 + 7 p. tables, 69 p. figures pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering 2D randvoorwaardenmodel: deelrapport 3. Kalibratie bovenlopen. Version 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 6 p. appendices, 15 p. tables, 117 p. figures pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: scenario analyse 2D model. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 1 p. bijl., 39 p. tab., 82 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Kalibratie en validatie van het hydrodynamisch 2 dimensionaal numeriek model: pilootstudie Notelaer en Ballooi. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XI, 33 + 1 p. bijl., 15 p. tab., 102 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Habitatmapping ondiep water Zeeschelde: deelrapport 2 - Numeriek 2D model. Version 2.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. IX, 60 + 87 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Testcase D-Flow FM: model set-up and validation. Version 2.0. WL Rapporten, 12_146. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 78 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Terneuzen - detailmodel van de sluistoegang: numeriek 2D model. WL Rapporten, 00_080. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 69 + 59 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 53 + 70 p. bijlagen pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 2. Stroomatlas vak monding Rupel - Hemiksen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 90 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Inrichtingsplan Hedwige-Prosperpolder: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Version 4.0. WL Rapporten, 13_166. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 65 + 105 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Verbetering morfologisch instrumentarium: subreport 2. Modellentrein DCSMv5–ZUNOv3: validatie modelrun 2014. Version 3.0. WL Rapporten, 14_094. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. IV, 23 + 38 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verkennende studie kribben Fort Filip: deelrapport 2. Aanvullende scenario’s. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_042. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Beullens, J.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verkennende studie kribben Fort Filip: deelrapport 1. Historische studie en hydrodynamische modelresultaten. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_042. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Vervolgonderzoek bevaarbaarheid Bovenzeeschelde: subreport 4 - Modelling Train CSM – ZUNO: validation 2013. Version 3.0. WL Rapporten, 13_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 + 76 p. appendices pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2004). Alternatieve stortlocaties in de Beneden-Zeeschelde: simulaties voor terugstorten van baggerspecie. Stortlocatie vlakte van Hoboken. WL Rapporten, 755/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 16 + 22 p. Figures pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Mostaert, F. (2001). Albertkanaal: vervanging wagonschuiven van de 16m-sluizen opwaarts Wijnegem door vlinderkleppen. WL Rapporten, 658. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + figures, appendices pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Mostaert, F. (2004). Alternatieve stortlocaties op de Westerschelde: organisatie van een in situ test nabij de plaat van Walsoorden. WL Rapporten, 754/1-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. i, 26 pp., meer
 • Meert, P.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Delgado, R.; Mostaert, F. (2014). Development of conceptual models for an integrated catchment management: Subreport 1. Literature review of conceptual modelstructures. Version 4.0. WL Rapporten, 00_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 83 pp., meer
 • Meert, P.; Willems, P.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Development of conceptual models for an integrated catchment management: subreport 3. Construction and calibration of conceptual river models. version 4.0. WL Rapporten, 00_131_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 74 + 15 p. appendices pp., meer
 • Meire, D.; Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS, metingen halftij-eb in de Beneden-Zeeschelde: factual data rapport 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 61 + 9 p. appendices pp., meer
 • Meire, D.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2018). Stormrapport: storm januari 2018. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_119_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 35 pp., meer
 • Meire, E.; Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Flood simulation movies of the Belgian coastal area. versie 2.0. WL Rapporten, 759_02. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 + 1 CD-ROM (movie) pp., meer
 • Meire, E.; Verwaest, T.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2012). Reconstruction of Flanders' coastline since the 16th century using georeferencing technology, in: 7th International workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Barcelona,19-20/04/2012: abstracts. pp. [1], meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: Subreport 1. Methodology study. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. III, 26 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behaviour of mud: subreport 3. Data post-processing. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 31 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: subreport 2 - Factualdata report. Version 4.0. FHR reports, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 44 pp., meer
 • Michels, H.; Van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Milotic, T.; Van den Bergh, E.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Onderzoek naar de invloedsfactoren van golfbelasting en de morfologische effecten op slikken en schorren in de Beneden Zeeschelde, meer specifiek op het Galgeschoor: deelrapport 9. Analyserapport met betrekking tot de morfologische ontwikkelingen op het Galgeschoor. versie 2.0. WL Rapporten, 837_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 9 p. Appendices pp., meer
 • Michiels, J. (2015). Haalbaarheid voor het gebruik van de akoestische backscatter gegevens van de Aquadopp voor het bepalen van de concentratie van de gesuspendeerde deeltjes. Rapport Bachelorproject 3de Bachelor Geologie. Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 24 + bijlagen pp., meer
 • Michiels, J. (2017). Feasibility study of the visualization of sandy bottom transport by using particle tracking velocimetry. MSc Thesis. Ghent University/KU Leuven: Ghent. 64 pp., meer
 • Michielsen, S.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2004). Dendermodel: optimalisatie van de dimensionering van een uitwateringssluis ter hoogte van het Denderbellebroek. Impact van de uitwateringssluis op de grondwatertafel. WL Rapporten, 715_9. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. iii, 14 + figures pp., meer
 • Michielsen, S.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Bekken van de Bovenschelde: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën. WL Rapporten, 720_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. vii, 48 + tab., fig., kaarten pp., meer
 • Michielsen, S.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Bekken van de Leie: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën. WL Rapporten, 720_6. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. vii, 48 + tables, maps pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Watersysteem van de Bovenschelde, Leie en afwaterende kanalen: opmaak van een modelinstrumentarium voor de evaluatie van laagwaterscenario's. WL Rapporten, 724_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. IV, 21 pp., meer
 • Michielsen, S.; Baetens, J.; Meulenijzer, P.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2007). Bepaling van de wijziging van het snelheidsprofiel ter hoogte van de grinddrempels in het zomerbed van de Maas. WL Adviezen, 792_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2007). Meetcampagne grondwater: synthesenota over oppervlaktewater-grondwater interactie langs de Dender, De Grote Nete en de Maas. WL Rapporten, 721_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. II, 13 pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 2. Analyse van het huidige watergebruik. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 12 p. appendices, 10 p. Tab., 22 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Vanlierde, E.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2012). Codificatie voor sedimentologische, fysische en hydrologische parameters. versie 2.0. WL Rapporten, 12_056. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 12 + 5 p. appendices pp., meer
 • Michielsen, S.; Vereycken, K.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ontwikkeling van WISKI-templates voor validatie: template voor waterstanden in het tijgebied. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_057. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 36 pp., meer
 • Michielsen, S.; Vereycken, K.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Analyse van de waterbeschikbaarheid voor een nieuwe captatie langs het kanaal Gent-Oostende in Lovendegem ten behoeve van het drinkwaterproductiecentrum van De Watergroep in Kluizen: scenarioanalyse. Versie 3.0. WL Adviezen, 13_025. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Michielsen, S.; Hertoghs, R.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Laagwaterseizoen 2016: maandelijkse laagwaterberichten en samenvatting seizoen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_121_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 123 pp., meer
 • Michielsen, S.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Uitwerken van een strategie voor het bepalen van het waterpeilbeheer op het grondwaterpeil in de omgeving. WL Rapporten, 725/1. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. i, 19 pp., meer
 • Moeskops, S.; Smets, S.; De Sutter, R.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2010). Adaptation of the Meuse to the impact of climate change: Subreport I. Bibliographic study of climate change and impact on hydrology of the Meuse basin for high and low water situations. Versie 2.0. WL Rapporten, 710_14a. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerpen. III, 51 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Delgado, R.; Van Oyen, T.; Dan, S.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Sinterklaas Storm: effects on hydrodynamics and morphology. Version 4.0. WL Rapporten, 00_128. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. III, 30 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Vereecken, H.; De Backer, E.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Alternative measures for beach nourishment maintenance: monitoring of a pilot experiment at Mariakerke, Measuring campaign November – December 2013. Version 3.0. FHR reports, 00_128_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 12 + 28 p. appendices pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Vereecken, H.; De Backer, E.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Alternative measures for beach nourishment maintenance: monitoring of a pilot experiment at Mariakerke, measuring campaign February – April 2014. Version 4.0. FHR reports, 00_128_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 14 + 39 p. appendices pp., meer
 • Mostaert, F. (1985). Bijdrage tot de kennis van de Kwartairgeologie van de Oostelijke kustvlakte op basis van sedimentologisch en lithostratigrafisch onderzoek. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent. 3 vol. pp.
 • Mostaert, F. (1987). De oostelijke kustvlakte in de Romeinse tijd, in: Thoen, H. (Ed.) De Romeinen langs de Vlaamse kust. pp. 23-25
 • Mostaert, F. (1987). De Reie te Brugge gedurende de Romeinse periode, in: Thoen, H. (Ed.) De Romeinen langs de Vlaamse kust. pp. 30-32
 • Peer reviewed article Mostaert, F. (1989). Holocene sea-level indicators in the eastern part of the Belgian coastal plain, in: Baeteman, C. (Ed.) Quaternary sea-level investigations from Belgium: a contribution to IGCP Project 200. Professional Paper. Geological Survey of Belgium, 1989/6(241): pp. 44-58
 • Mostaert, F. (1992). Concrete prospectieprojecten ter bepaling van de meest relevante winningsplaatsen van oppervlaktedelfstoffen, in: Bolle, I. et al. Colloquium: oppervlaktedelfstoffen problematiek in Vlaanderen: proceedings 24-25 oktober 1991, Academieraadzaal Universiteit Gent, Volderstraat 9, 9000 Gent. pp. 101-129
 • Mostaert, F. (1993). De Quartairkartering, een stand van zaken, in: Vansteelandt, P. et al. (Ed.) Geologische kartering en geologisch onderzoek in het Vlaamse Gewest, Studiedag 7 december 1993. pp. 80-93
 • Mostaert, F. (1996). De kwartaire kleien: de Polder klei, in: Gullentops, F. et al. (Ed.) Delfstoffen in Vlaanderen. pp. 47-48, meer
 • Mostaert, F. (1996). Klei en maatschappij, in: Gullentops, F. et al. (Ed.) Delfstoffen in Vlaanderen. pp. 48-49, meer
 • Mostaert, F. (2000). Geografische situering en ontwikkeling van de kustvlakte, in: Meulemeester, J.-L. (Ed.) Met zicht op zee. Vlaanderen: Tweemaandelijks Tijdschrift voor Kunst en Cultuur, 49(3): pp. 2-6, meer
 • Mostaert, F. (2001). Naar een waterpeilbeheer volgens de principes van integraal waterbeheer: toelichting van het plan van aanpak. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Mostaert, F. (2002). De relatie tussen geologische processen en integraal beheer van kust en polders, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-11, meer
 • Mostaert, F. (2003). Numerieke oppervlaktewater modellen, dé beleids- en onderzoeksinstrumenten van het moment?, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-3, meer
 • Mostaert, F. (2003). Ovam kan bodemsaneringsdossiers beter ontsluiten. VI MATRIX 11: 28-30, meer
 • Mostaert, F. (2007). Landschap. Waar is de tijd: 2000 jaar Middenkust en Hinterland, 13. Waanders: Zwolle. ISBN 978-90-400-1924-1. 20 pp., meer
 • Mostaert, F. (2007). Het opmaken van bilaterale onderzoeksprogramma's voor de Schelde: de complexiteit van het uitdiepen van kennis, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [3-4], meer
 • Mostaert, F. (2015). Het Scheldebekken: landschap en landschapevolutie. Hoe het zover is kunnen komen? [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 69 slides pp., meer
 • Mostaert, F.; Maeghe, K.; Van Eerdenbrugh, K.; De Mulder, T.; Viaene, P.; Vereecken, H.; Laforce, E.; Meersschaut, Y. [s.d.]. Modellering bij de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 26 pp., meer
 • Mostaert, F.; Auffret, J.P.; De Batist, M.; Henriet, J.-P.; Moons, A.; Sevens, E.; Van den Broeke, I.; Verschuren, M. (1989). Quaternary shelf deposits and drainage pattern off the French and Belgian coasts, in: Henriet, J.-P. et al. (Ed.) The Quaternary and Tertiary geology of the Southern Bight, North Sea. pp. 111-118, meer
 • Mostaert, F.; Jacobs, P.; De Ceukelaire, M. (2000). Recent initiatives in Regional Geological Cartography in Flanders: 3. The Quaternary geology map of Flanders, in: Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, Munich, Germany, 24-27 October 2000. pp. 219-221
 • Mostaert, F.; Laforce, E.; Meersschaut, Y.; De Mulder, T.; Willems, M. (2001). Geïntegreerd hydraulisch en nautisch onderzoek voor het ontwerpen van haven- en kustverdedigingsinfrastructuur, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 32-37, meer
 • Mostaert, F.; Maeghe, K.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 11, meer
 • Mostaert, F.; Nederbragt, G.; De Mulder, T. (2004). Voorspellingen voor de Schelde anno 2050 met het huidige arsenaal aan numerieke modellen en schaalmodellen, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], meer
 • Mostaert, F.; Nederbragt, G.; De Mulder, T. (2004). Voorspellingen voor de Schelde anno 2050 met het huidige arsenaal aan numerieke modellen en schaalmodellen, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 9-13, meer
 • Mostaert, F.; De Schutter, J.; Vanlierde, E.; De Mulder, T.; Vanlede, J. (2006). Sedimenttransport in waterlopen, met aandacht voor case Kleine Nete, in: Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: abstracts. pp. 5-6, meer
 • Mostaert, F.; De Moor, G. (1984). Eemian deposits in the neighbourhood of Brugge: a paleogeographical and sea level reconstruction. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 93(3): 279-286
 • Mostaert, F.; De Moor, G. (1988). Eemian deposits in the Eastern part of the Belgian Coastal Plain, in: De Moor, G. (Ed.) Belgian physical geographers at home and in the world between 1950 and 1985. Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies = Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, 57(1): pp. 73-75
 • Mostaert, F.; De Moor, G. (1988). Eemian deposits in the Eastern part of the Belgian Coastal Plain. Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. 57(1): 73-75
 • Mostaert, F.; De Moor, G. (1989). Eemian and Holocene sedimentary sequences on the Belgian coast and their meaning for sea level reconstruction, in: Henriet, J.-P. et al. (Ed.) The Quaternary and Tertiary geology of the Southern Bight, North Sea. pp. 137-148
 • Mostaert, F.; Maeghe, K. (Ed.) (2003). Watersysteemkennis VIWC: jaarverslag 2002. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC): [s.l.]. 1 file pp., meer
 • Mostaert, F.; Raymaekers, F. (2005). Waterkwantiteit: onderzoek en monitoring van de waterhoeveelheden [PRESENTATIE], in: 4de Waterforum: watersysteemkennis, 21 april 2005. pp. 1-2 (hand-outs), meer
 • Mostaert, F.; Vanneuville, W. (2006). GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten, in: Studiedag GIS en Ingenieursgeologie: 13 december 2006. pp. 1-16, meer
 • Mostaert, F.; Wintein, W. (2003). Cursus geologie en historische geografie van de Zwinstreek. Centrum voor Natuur- en milieueducatie: [s.l.].
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2018). Morphodynamic modeling of the Scheldt estuary and its mouth: Effects of sea level rise. Version 2.0. FHR reports, 14_094_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 pp., meer
 • Nossent, J.; Bauwens, W.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Are the driving forces of hydrological models really driving the model output?, in: Ames, D.P. et al. Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, June 15-19, San Diego, California, USA. pp. [1-6], meer
 • Nossent, J.; Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm 6 december 2013: beschrijving van de hydrometrische gebeurtenissen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 pp., meer
 • Nossent, J.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Rupelmonde: berekeningen voor nieuwe inwatering van de getijdemolen: eindrapport. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_155. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 44 pp., meer
 • Nossent, J.; Viaene, P.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormrapport: hoogwaterperiode januari 2016. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 7 p. appendices pp., meer
 • Nossent, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Vereenvoudigd 1D-model Blauwe Kei: eindrapport. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 pp., meer
 • Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Vuntebeek: validatie model en controle scenario’s. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 pp., meer
 • Pannemans, B.; D'Haeseleer, E.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Actualisatie april 2006: MIKE11-model van het Demerbekken. WL Adviezen, 714_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 25 pp., meer
 • Pauwaert, Z.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Methodologie voor het valideren van fysicochemische parameters: continu opmetingen door in-situ multiparameter sonde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Peeters, D.; Depickere, H.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2012). Projectbeheersysteem Pegasus: functionele handleiding. versie 2.0. WL Technische Nota's, 60. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., meer
 • Peeters, D.; Mostaert, F. (2013). Projectbeheersysteem Pegasus: Functionele Handleiding Update 2013. WL Nota's, N6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 pp., meer
 • Peeters, P. (2006). Versiebeheer: functionele analyse. Bestek 16EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 1. WL Rapporten, 786_1. Waterbouwkundig Laboratorium/HEMMIS: Antwerpen. 70 pp., meer
 • Peeters, P. (2006). Versiebeheer: inventarisatie. Bestek 16 EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 2. WL Rapporten, 786_1. HEMMIS/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 pp., meer
 • Peeters, P. (2006). Versiebeheer: inladen. Bestek 16 EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 3. WL Rapporten, 786_1. Waterbouwkundig Laboratorium/HEMMIS: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Peeters, P.; Deschamps, M.; Ronsyn, J.; Pannemans, B.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Optimalisatie opwaartse randvoorwaarde te Aarschot van het on-line Sigmamodel. WL Adviezen, 714_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 11 + figures pp., meer
 • Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 18 + 1p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; Visser, P.; Mostaert, F. (2012). Organisation of in situ dike breaching experiments in Belgium: monitoring program. version 2.0. WL Rapporten, 706_08e. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. IV, 29 pp., meer
 • Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; Mostaert, F. (2006). Versiebeheer: documentatie. Bestek 16 EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 4. WL Rapporten, 786_1. Waterbouwkundig Laboratorium/HEMMIS: Antwerpen. 89 pp., meer
 • Peeters, P.; Mostaert, F. (2006). Verkennende nota 'waterberging opwaarts Koolskampstraat' te Pittem. versie 2.0. WL Rapporten, 792_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Hydraulische effecten van de beperking van het gebruik van de langsriolen in het kanaal naar Charleroi. Versie 2.0. WL Adviezen, 792_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Pereira, F.; Franken, T.; Smets, S.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Interregionale studie van de overstromingsproblematiek in het Zennebekken. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_103. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 86 + 8 p. bijlagen pp., meer
 • Pereira, F.; Nossent, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verlaging van de waterstanden in het Albertkanaal juli 2011: advies. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_074. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 pp., meer
 • Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Waterbalans Seine-Schelde West: advies Waterbouwkundig Laboratorium. 3.0. WL Adviezen, 765_55. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 8 p. pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2007). Flow measurements on the Loire river: factual data report. WL Rapporten, 816/02. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. III, 9 pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2009). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 4. Verkennende vlottermetingen Ballooi en Notelaer. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 12 + 9 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2009). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T0 - april 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 + 6p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Habitatmapping Westerschelde: deelrapport 1. Classificatie op basis van bodemvormen en hydrodynamica. Versie 3.0. WL Rapporten, 754_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 46 + 5p. tables, 140p. figures pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 5. Vlottermetingen Ballooi en Notelaer juni 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 11 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Vlottermetingen ter hoogte van de plaat van Walsoorden. Versie 2.0. WL Rapporten, 754_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 13 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. bijl., fig. pp., meer
 • Plancke, Y.; Verwilligen, J.; Vanlede, J.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Beheersbaarheid groene boeienzijde: syntheserapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 14 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2012). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T1 September 2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 + 7 p. Appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Maximova, T.; Ides, S.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid: Sub project 1. Data analysis and hypothesis - Lower Sea Scheldt. version 4.0. WL Rapporten, 756_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 49 + 1 p. tables pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Monitoring of physical parameters within the scope of the Dutch-Flemish integrated monitoring program, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Taverniers, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 1. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 10 + 2 appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Van Oyen, T.; Mostaert, F. (2013). Field trip MARID IV: Hooge Platen (Schelde estuary) and the Zwin Nature Reserve. Special publication. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data-rapport sediment transportmetingen in de Zeeschelde in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Kubatuurberekening voor het Schelde-estuarium; karakteristieke getijden uit het decennium 1991 - 2000 en topo-bathymetrische gegevens uit 2001. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_157. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 55 + 70 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 5. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 1. Factual data-rapport staalname. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 7. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 3 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 2. Factual data rapport turbiditeitsmetingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; Cox, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde: deelrapport 8. Samenvatting. 4.0. WL Rapporten, 14_025. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group/INBO/Universiteit Antwerpen: Antwerpen. iii, 20 pp.
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Sedimentfluxen in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1 – Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffel‐sluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 23 + 30 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Van De Moortel, I.; Hertogs, R.; Vereecken, H.; Vos, G.; Verdoodt, N.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2016: deelrapport 6. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVIII, 130 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; De Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 20. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Hooge Platen. versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_20. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. IX, 53 + 8 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 22. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Plaat van Walsoorden. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_22. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. X, 45 + 13 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 23. Stroming- en sedimentmeting ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 19 + 45 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Verelst, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Strandingsbank Coeck in de Rupel: benodigde bodembescherming en sedimentatieproblematiek. versie 5.0. WL Rapporten, 16_101_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Plasticvervuiling en verhogen efficiëntie bij het ruimen van drijfvuil in het Schelde-estuarium: deelrapport 1. Advies voor het optimaliseren voor het ruimen van drijfvuil. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2018). Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame‐ en puntmetingen periode augustus 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_083_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 70 + 41 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2018). ANPHYECO-Seine – Hydro-geomorphology of the Seine estuary: "Cubage" calculation. Version 4.0. FHR reports, 14_120_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 12 + 18 p. appendices pp., meer
 • Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). CLIMAR: deelrapport 4. Effect van het ophogen van de zandbanken voor de Belgische kust op de kustveiligheid bij een superstorm. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 60 pp., meer
 • Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Een veilige kust, ook in de toekomst, in: De Grote Rede 30. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 30: pp. 15-18, meer
 • Ronsyn, J.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Modellering van de Barbierbeek: detailontwerp. WL Rapporten, 717_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. v, 55 pp., meer
 • Ronsyn, J.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Effecten van nieuwe bruggen over de Barbierbeek in Kruibeke (gewijzigd ontwerp). Versie 04. WL Rapporten, 792_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Ronsyn, J.; De Rouck, K.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Hydrologische en hydraulische studie van de Tangebeek en de Zenne (Pand Vilvoorde-Walem). WL Rapporten, 713_5. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon/Universiteit Antwerpen: Antwerpen. vi, 49 + tab., fig. pp., meer
 • Ronsyn, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Kwaliteitscontrole voorspellingsmodellen. WL Rapporten, 729_5. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. III, 17 pp., meer
 • Ronsyn, J.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2008). Effect van nieuwe brug over de Barbierbeek in Kruibeke: 3de gewijzigd ontwerp. Versie 2.0. WL Adviezen, 792_13b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 5 pp., meer
 • Ronsyn, J.; Deschamps, M.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2009). Vergelijking van oud en nieuw FloodWatchsysteem: kwaliteitscontrole van de resultaten. Versie 2.0. WL Rapporten, 729_05a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. IV, 24 pp., meer
 • Ronsyn, J.; Deschamps, M.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2009). Beoordeling van het effect van modelverbeteracties: toepassing van het systeem van kwaliteitscontrole. Versie 2.0. WL Rapporten, 729_05a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. IV, 30 pp., meer
 • Ronsyn, J.; Deschamps, M.; Viaene, P.; Willems, P.; Mostaert, F. (2009). Kwaliteitscontrole van de voorspellingsmodellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 729_05a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. III, 26 pp., meer
 • Ruiz Parrado, I.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Feasibility study coastal plain flood model: subreport 1. MikeFlood. Version 4.0. WL Rapporten, 14_149. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 12 pp., meer
 • Schramkowski, G.; Brouwer, R.L.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 2.1 Modelopzet scenario’s stortstrategie Beneden-Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 27 pp., meer
 • Schramkowski, G.; Heredia Gomez, M.; Rauwoens, P.; van Oyen, T.; Monbaliu, J.; Komijani, H.; Breugem, A.; Delecluyse, K.; Chu, K.; Lee, B.J.; Vanlede, J.; Luyten, P.; Baetens, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). COHERENS: validation report. Version 3.0. FHR reports, 00_147_1. Flanders Hydraulics: Antwerp. XIII, 183 pp., meer
 • Smets, S.; Franken, T.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie: hercalibratie van de modellen van het Demerbekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 37 + 132 p. bijl. pp., meer
 • Smets, S.; Franken, T.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie. Opmaak toolbox hydrologische modellering: functionele analyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15a. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 pp., meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: Subreport 1. SCALDIS: a 3D Hydrodynamic model for the Scheldt Estuary. Version 5.0. WL Rapporten, 13_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XXVIII, 246 + 228 p. appendices pp., meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vandenbruwaene, W.; Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal Plan Bovenzeeschelde: deelrapport 5. Scaldis 2050. versie 4.0. FHR reports, 13_131_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XIV, 133 + 1 p. appendices pp., meer
 • Strubbe, J.; Mostaert, F.; Maeghe, K. (2005). Flood management in Flanders with special focus on navigable waterways, in: Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. pp. 1-14, meer
 • Suzuki, T.; Gruwez, V.; Bolle, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Numerical modelling of the extreme wave climate in the Belgian harbours: part 3. Marina of Blankenberge. version 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerp. IX, 100 + 50 p. appendices, CD-ROM pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Estimation of storm wall height in Raversijde-Mariakerke-Wellington West: 1D SWASH calculation. Version 4.0. WL Rapporten, 12_102. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 31 pp., meer
 • Suzuki, T.; Hassan, W.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Wave climate for inland vessels between Zeebrugge and the mouth of the Western Scheldt: estimation by the Belgian coast model in SWAN. Version 4.0. FHR reports, 15_026. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 30 + 4 p. appendices pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Optimized hybrid model for coastal safety assessment: source generation in DualSPHysics model, 2nd‐year progress report. Version 2.0. FHR reports, 15_009_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 5 + 42 p. appendices pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Kolokythas, G. K.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: background report on wave transformation and overtopping calculation by SWASH. Version 3.0. FHR reports, 14_014_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 60 + 2 p. appendices pp., meer
 • Suzuki, T.; De Roo, S.; Altomare, C.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: updated methodologies from the report v6.0 to v10.0. Version 2.0. FHR reports, 14_014_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 29 pp., meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tables, 110 p. Figures pp., meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tables, 185 p. Figures pp., meer
 • Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. app., 30 p. tabl., 241 p. fig. pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1991-2000: T.O. tijwaarnemingen Zeescheldebekken 1991-2000. Versie 2.0, heruitg. papieren versie. WL Rapporten, 833_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 170 pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27p. tables, 92p. figures pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. appendices pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen. versie 2.0. WL Rapporten, 792_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 41 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Candries, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Ship manoeuvring in waves: a literature review. Version 2.0. WL Rapporten, 00_096. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. IV, 20 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2017). Effect of wave induced phenomena on manoeuvring of ships in shallow water: third progress report: November 2016 ‐ October 2017. Version 2.0. FHR reports, 12_034_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 6 pp., meer
 • Torfs, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2012). Gebruik van WISKI op het WL voor validatie peil- en debietsreeksen: periode 2007-2010. versie 2.0. WL Rapporten, 744_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 77 pp., meer
 • Trouw, K.; Houthuys, R.; Lanckriet, T.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Wetenschappelijke bijstand zanddynamica: inventarisatie randvoorwaarden en morfologische impact van de Sinterklaasstorm op 6 december 2013. Version 3.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 38 + 3 p. appendices pp., meer
 • Trouw, K.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: literature and data review coastal zone Zeebrugge - Zwin. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 74 + 4 p. appendices pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; De Mulder, T.; Ides, S.; Maximova, T.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2009). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats. Vervolgstudie: resultaten van het tweede jaar. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2009.34. INBO: Brussel. 165 pp.
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2008). CLIMAR: evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities. Subdocument coastal flooding. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. vi, 64 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR: deelrapport 2. Kwantificatie van de secundaire gevolgen van de klimaatsverandering in de Belgische kustvlakte. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR. Section report 3: adaptation measures to climate change impacts along the Belgian coastline. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 20 + 8 p. appendices pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F.; Baetens, J.; Balduck, J. (2002). Freshwater management in the Scheldt basin and consequences for discharges in the Zeeschelde [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 slides pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2002). Modellering van de Barbierbeek. WL Rapporten, 647. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (IX, 81); Vol. 2 (figures + appendices) pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F.; Baetens, J.; Balduck, J. (2002). Freshwater management in the Scheldt basin and consequences for discharges in the Zeeschelde, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 10, meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2001). Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging: plan van aanpak. WL Rapporten, 581_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + [21] p. Appendices pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelopdracht 1. Literatuurstudie bresgroeiproces. versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 90 pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Ysenboot, S.; Vanderkimpen, P.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 2. Sterkte/zwakte analyse van bresgroeimodellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 92 pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Peeters, P.; Huygens, M.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 3. Opstellen bresgroeiparameters. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08C. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. bijl., CD-ROM (data) pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Ferket, B.; De Boeck, K.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 2. Sediment load for the river Scheldt and its main tributaries (1972 - 2009). Versie 5.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 71 + 8 p. appendices pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; Vanlede, J.; De Schutter, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 8. Sediment parameter evolution in the STT. Version 7.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 68 + 34 p. appendices pp., meer
 • Van Hoey, S.; Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Nopens, I.; Seuntjens, P.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 4. Flexible model structures and ensemble evaluation. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. IV, 29 pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). SIMMAN 2014: shallow-water CFD computations. Version 3.0. WL Rapporten, 00_066. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 31 + 5 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: initial evaluation. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 47 + 9 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: Wind coefficients for the Tripoli estuary container vessel at a draft of 3.5 m. Version 3.0. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 + 13 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Evaluation of ROPES for passing ships including a comparison with CFD results. Version 6.0. FHR reports, 15_011. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 39 + 3 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). CFD computations of the wind climate behind a roro ship. Version 3.0. FHR reports, 15_096. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 24 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; De Turck, K.; Mees, J.; Mostaert, F.; Seys, J.; Vandevelde, D.; Van Rooij, D. (Ed.) (2002). Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10. Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [197] pp., meer
 • Van Meel, K.; Vanlierde, E.; Collins, A.L.; De Cooman, W.; Makarovska, Y.; Mostaert, F.; Jacobs, P.; Van Grieken, R. (2008). EDXRF for fingerprinting fine-grained sediment sources in the Demer basin, Belgium, in: Fazinic, S. et al. (Ed.) EXRS 2008. European Conference on X-Ray Spectrometry, 16th - 20th June 2008, Cavtat, Dubrovnik, Croatia: book of abstracts. pp. 77, meer
 • Van Meel, K.; Vanlierde, E.; Collins, A.; Margui, E.; Queralt, I.; De Schutter, J.; Jacobs, P.; Van Grieken, R.; Mostaert, F. (2010). Discriminating tributaries in the River Demer drainage basin, Belgium, using chemical, physical and mineralogical properties, in: Caracciolo, L. et al. (Ed.) 1st WGSG Workshop: quantitative models in sediment generation, Universita della Calabria, 29.6-1.7-2010. pp. 60, meer
 • Van Meel, K.; Cant, P.; Vanlierde, E.; Jacobs, P.; Mostaert, F.; Van Grieken, R. (2010). Chemical characterization during sediment settling experiments for different rivers in Flanders, in: European conference on x-ray spectrometry, 20-25 June 2010, Figueira da Foz, Coimbra, Portugal: book of abstracts. pp. 97, meer
 • Van Oyen, T.; van der Vegt, M.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Improving long-term morphological modelling tools: subreport 1. Literature review: morphology of the Scheldt estuary mouth. version 4.0. WL Rapporten, 14_094. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 29 pp., meer
 • Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Experimenteel onderzoek naar het consolidatiegedrag van cohesief sediment: Deelrapport 4. Executive Summary report STT. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • van Oyen, T.; Dan, S.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2017). Hydrodynamica inlaat van het Zwin: rapport feitelijke gegevens – Metingen bij doodtij. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp., meer
 • Van Poucke, L.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Jaarrapport validatie HIC pluviografen: jaar 2013. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_078. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 45 pp., meer
 • Van Steenbergen, N. (2014). Uncertainty quantification and reduction for river flood forecasting. PhD Thesis. KU Leuven. Groep Wetenschap & Technologie. Arenberg Doctoraatsschool: Leuven. ISBN 978-94-6018-799-5. Xii, 171 pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Deschamps, M.; Boeckx, L.; Van Eerdenbrugh, K.; Willems, P.; Mostaert, F. (2010). Onderhoud voorspellingsmodellen: onderzoek naar gebruik radarbeelden voor voorspellingsmodellen. versie 2.0. WL Rapporten, 729_05d. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 34 pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Boeckx, L.; Van Eerdenbrugh, K.; Willems, P.; Mostaert, F. (2010). Onderzoek hydrologische modellen: NAM - PDM - VHM. versie 2.0. WL Rapporten, 729_05d. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 42, 19 p.bijlagen pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Willems, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Onderhoud voorspellingsmodellen: deelrapport 3. Invloed data assimilatie op de voorspellingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 729_05d. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Handleiding bij tool betrouwbaarheidsintervallen: onderhoud voorspellingsmodellen. Versie 2.0. WL Technische Nota's, 49. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 11 pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Bijstand Voorspellingen: deelrapport 1. Onderzoek naar gebruik van bodemvochtgehalte als trigger voor overstromingsvoorspellingen. versie 2.0. WL Rapporten, 729_16. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Deschamps, M.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2012). Was IJzer Allerheiligen 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. versie 2.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Deschamps, M.; Boeckx, L.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Bijstand voorspellingen: deelrapport 2. Voortzetting onderzoek naar gebruik radarbeelden voor voorspellingsmodellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 17 pp., meer
 • Van Steenbergen, N.; Deschamps, M.; Willems, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Bijstand voorspellingen: deelrapport 3. Onzekerheid bij overstromingsvoorspellingen: decompositie en reductie. Versie 3_0. WL Rapporten, 00_123. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. IV, 32 pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future ‐ Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for frame‐measurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Dan, S.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Sediment budget for the Belgian coast: final report. Version 2.0. FHR reports, 12_155_1. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 57 + 35 p. appendices pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid en Toegankelijkheid: onderzoek naar de morfologie op meso-schaal ter hoogte van stortlocaties. Versie 3.0. WL Rapporten, 791_10a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 50 + 51 p. appendices, 4 p. tables pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Interestuarine comparison: hydrogeomorphology: hydro- and geomorphodynamics of the TIDE estuaries Scheldt, Elbe, Weser and Humber. Version 4.0. WL Rapporten, 770_62b. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 70 + 14 p. appendices pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Inrichtingsplan Hedwige- Prosperpolder: deelrapport 3. Empirisch ophogingsmodel. versie 6.0. WL Rapporten, 13_166. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Meire, D.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 2. Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme. versie 6.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 62 + 62 p. bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 4. Historische evolutie SPM. versie 6.0. WL Rapporten, 00_029_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. 74 + 4 p. bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven‐Zeeschelde: deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 42 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2018). ANPHYECO-Seine – Hydro-geomorphology of the Seine estuary: interestuarine comparison and historical evolution. Version 4.0. FHR reports, 14_120_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 35 + 6 p. appendices pp., meer
 • Vander Donckt, S.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven Terneuzen - maximale afmetingen schepen voor Westsluis. WL Rapporten, 803_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 + fig., bijlagen + CD-ROM pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 2. Gevalstudie Demer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 43 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Hoogwaterevaluatie Demerbrug Testelt: deelrapport 3. Correlatie waterstanden Aarschot - Testelt - Zichem. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 18 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 1. Modelopbouw. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 5. Zoutintrusie kanaal Gent-Terneuzen. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. Appendices pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; D'Haeseleer, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 1. Gevalstudie IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Opmaak van modellen voor onderzoek naar zoutintrusie in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Zeescheldebekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_035. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 43 + 77 p. appendices pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Nossent, J.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Floodcom: deelrapport 2. Vuntebeek. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 56 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2018). Slim stuwen – fase 1: debietschommelingen op de Leie te Menen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_045_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 29 pp., meer
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2005). Stroomatlas Beneden Zeeschelde vak Prosperpolder-Kruisschans: stroomatlas bij gemiddeld springtij [ATLAS]. WL Rapporten, 784_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + maps pp., meer
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Harmonische voorspelling van waterstanden te Vlissingen, ter aanvulling van de OMES databank. WL Rapporten, 713_22. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 21 appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse. Versie 2_0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 28 + 89 p. appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; De Clercq, B.; Decrop, B.; Ides, S.; van Holland, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 2. Afregelen van het 2D Scheldemodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 29 + appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Mud transport model for the Scheldt estuary: Hydrodynamics report. WL Rapporten, 756_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp.
 • Vanlede, J.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Harmonische analyse en voorspelling: getij Schelde te Prosperpolder. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_055. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + 10 p. appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; Delecluyse, K.; Primo, B.; Verheyen, B.; Leyssen, G.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Verbetering randvoorwaardenmodel: subreport 7. Calibration of NEVLA 3D. Version 4.0. WL Rapporten, 00_018. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerpen. VII, 88 + 112 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; De Cooman, W.; Jacobs, P.; Mostaert, F. (2004). The collection of representative suspended sediment samples for the subsequent determination of various water quality parameters in the Nete basin (Belgium), in: de Deckere, E. et al. 6th International symposium on Sediment Quality Assessment: watershed - sediment management, from source to sink, August 17-20, 2004, 't Elzenveld Congress centre, Antwerp, Belgium. pp. 64, meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Meys, J.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2005). Contribution of authigenic iron compounds to suspend sediment in the Nete basin, Belgium, in: 8th International Conference on Fluvial Sedimentology (ICFS 2005), August 7-12, 2005: abstracts. pp. 302, meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Meys, J.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2005). The composition of authigenic iron compounds and its contribution to fluvial suspended sediment concentrations and fluxes in the Nete Basin, Belgium, in: IASWS 2005: 10th international symposium on the interactions between sediments and water, August 28 - September 2, 2005, Bled, Slovenia. pp. [1], meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Meys, J.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2005). The composition of authigenic iron compounds and its contribution to fluvial suspended sediment concentrations and fluxes in the Nete Basin, Belgium. RMZ - Materials and Geoenvironment: periodical for mining, metallurgy and geology 52(1): 360, meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2006). Modeling the annual contribution of authigenic sediment to the total suspended sediment load in a Belgian basin [POSTER], in: Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: posters. pp. 1 poster; 1 abstract, meer
 • Vanlierde, E.; Collins, A.L.; De Cooman, W.; Van Meel, K.; Van Grieken, R.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2007). Sediment fingerprinting in het Demerbekken: een interdisciplinair onderzoek om de oorsprong van sediment in suspensie te achterhalen, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [20], meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Patric, J.; Mostaert, F. (2007). Authigeen sediment: een belangrijke bijdrage tot de totale sedimentlading van de Kleine Nete, in: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2): pp. 71-74, meer
 • Peer reviewed article Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Jacobs, P.; Mostaert, F. (2007). Estimating and modeling the annual contribution of authigenic sediment to the total suspended sediment load in the Kleine Nete Basin, Belgium. Sediment. Geol. 202(1-2): 317-332. https://hdl.handle.net/10.1016/j.sedgeo.2007.05.003, meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Van Eetvelt, B.; Janssens, R.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2007). Modeling the contribution of autogenic fluvial sediment to the total suspended sediment load in the Kleine Nete: the MARS-model, version 2.0, in: Proceedings of the tenth International Symposium on River Sedimentation, August 1-4, 2007, Moscow, Russia. , meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; De Cooman, W.; Collins, A.; Van Meel, K.; Van Grieken, R.; Jacobs, P.; Mostaert, F. (2008). Modelling contributions of authigenic sediment to the total suspended sediment load in the Mangelbeek (Belgium) using MARS 2.0, in: 11th International Symposium on the Interactions between sediments and water, IASWS, 17-22 February 2008, Esperance, Australia: book of abstracts. pp. 16, meer
 • Vanlierde, E.; Collins, A.L.; De Cooman, W.; Makarovska, Y.; Van Meel, K.; Van Grieken, R.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2008). Supporting spatial targeting of sediment mitigation methods in the Demer catchment, Belgium, using the fingerprinting approach, in: 11th International Symposium on the Interactions between sediments and water, IASWS, 17-22 February 2008, Esperance, Australia: book of abstracts. pp. 24, meer
 • Vanlierde, E.; Van Meel, K.; De Schutter, J.; Jacobs, P.; Dekov, V.; Van Grieken, R.; Mostaert, F. (2010). Genesis of ferric authigenic sediment and modelling its contributions to the total suspended sediment load in the Kleine Nete (Belgium), in: Caracciolo, L. et al. (Ed.) 1st WGSG Workshop: quantitative models in sediment generation, Universita della Calabria, 29.6-1.7-2010. pp. 58, meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). MARS - Model for Authigenic River Sediment: overzicht van de opbouw van verschillende numerieke modellen ontwikkeld aan het WL die de bijdrage van autigeen sediment tot de totale sediment flux modelleren. versie 2.0. WL Rapporten, 613_10a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 pp., meer
 • Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; Cornet, E.; Vereycken, K.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methode berekening debieten in de Schelde: berekening debieten te Schelle, afwaarts Dendermonde en aan de Belgisch-Nederlandse grens. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 17 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Van Hoestenberghe, T.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2014: Factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 153 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Vanlierde, E.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Tienjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: decennium 2001-2010. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 212 pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2015: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 142 + bijlagen pp., meer
 • Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Afgraving schor natuurreservaat IJzermonding: impact op kustveiligheid. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_038. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 8 pp., meer
 • Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overslagberekening Loodswezenplein Nieuwpoort. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 9 pp., meer
 • Vanneste, D.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Golfrandvoorwaarden Halve Maan, haven Oostende. Versie 4.0. WL Adviezen, 16_051_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 pp., meer
 • Vanneste, D.; Willems, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfmetingen haven Oostende tijdens storm "Dieter". versie 3.0. WL Rapporten, 17_008_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp., meer
 • Vanneste, D.; Altomare, C.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Studie golfimpact kaai 101 haven Oostende: deelrapport 1. Numerieke studie opwaartse golfkracht. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_109_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Studie golfimpact kaai 101 haven Oostende: deelrapport 2. Herberekening horizontale golfkrachten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_109_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp., meer
 • Vanneste, D.; Willems, M.; Mostaert, F. (2018). Overstromingsmaatregelen haven Oostende: advies muurhoogte overgangszone Zeeheldenplein – Visserskaai. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_125_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Vanneste, D.; Beullens, J.; Luiz-Parrado, I.; Broidioi, S.; Mostaert, F. (2018). Update overstromingsrisico kustvlakte - 2015: Rapportering schade- en slachtofferrisico. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_150_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 98 pp.
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2002). Waterbeheersingsplannen op basis van een risicobenadering, in: Geografie - Landmeetkunde. Vakgroep - Opleidingscommissie - Kerngroep doctoraatsopleiding 3de dag van de jonge onderzoeker, 18 december 2002. pp. 30-31, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2002). Waterbeheersingsplannen op basis van een risicobenadering, in: FLAGIS: studiedag waterbeheer en GIS, Grimbergen, 21 november 2002. pp. [1], meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F.; Bogaert, P. (2002). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. WL Rapporten, 706_03. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 69 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. Aanvulling 1: slachtoffers. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 17 pp., meer
 • Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Model of the effects of a flood in the Dender catchment, based on a risk methodology. Bulletin of the Society of Cartography 37(2): 59-64, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. Aanvulling 2: lijninfrastructuren. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 17 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: schade ten gevolge van zout water. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 24 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Bogaert, P.; De Temmerman, L.; De Maeyer, Ph.; Boey, I.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: gecombineerd gebruik van raster GIS en vector GIS. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 52 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2003). The use of VHR satellite images to 'calibrate' flood risk maps, in: Dijst, M. et al. (Ed.) Framing land use dynamics: integrating knowledge on spatial dynamics in socio-economic and environmental systems for spatial planning in Western urbanised countries. International conference 16-18 April 2003, Utrecht University, The Netherlands: reviewed abstracts. pp. 184-185, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2003). Geographical information systems used for damage and risk calculation, in: 4e doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen Universiteit Gent. pp. 94, meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2005). Development of a flood risk model and applications in the management of hydrographical catchments, in: Buchroithner, Manfred F. (Ed.) Proceedings of the Cartographic Cutting-Edge Technology for Natural Hazard Management held in Dresden, Germany, October 20 - 22, 2004. Kartographische Bausteine: KB, 30: pp. 169-180, meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; Van Eerdenbrugh, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2005). Numerical cartography for flood damage calculation, in: Witlox, F. et al. (Ed.) De Belgische Geografendagen: mobiliteit, maatschappij en milieu in kaart gebracht. Deel II, Gent, 9 november 2005 = Les Journées Geographiques Belges: mobilité, société et environnement en cartes. Tome II, Gand, le 9 novembre 2005. pp. 313-318, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2005). Gemeenschappelijke Maas: overstroming ten gevolge van bresvorming in de winterdijk ter hoogte van het Mijnverzakkingsgebied. Effecten van een overstromingsbres. Aanleg van een geul van de ontwateringsbres tot aan de vallei van de Genootsbeek. WL Rapporten, 710_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 32 + addendum pp., meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; Deschamps, M.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2005). Spatial calculation of flood damage and risk ranking, in: Toppen, F. et al. AGILE 2005, 8th conference on geographic information science: conference proceedings [CD-ROM]. pp. 549-556, meer
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: proceedings. pp. 1-5, meer
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: abstracts. pp. 54-55, meer
 • Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). Veiligheid Vlaamse kust: Overstromingsrisico's in de aandachtszones. Versie 2_0. WL Rapporten, 718_02j. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 582 pp.
 • Vansteelandt, P.; Mostaert, F.; Van Roo, J.; Broothaers, L. (Ed.) (1993). Geologische kartering en geologisch onderzoek in het Vlaamse Gewest, Studiedag 7 december 1993. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie: Brussel. 179 pp.
 • Vansteelandt, P.; Van Roo, J.; Mostaert, F. (Ed.) (1996). Het beleid, in: Gullentops, F. et al. (Ed.) Delfstoffen in Vlaanderen. pp. 173-189, meer
 • Vansteenkiste, T.; Holvoet, K.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Deckers, P.; Mostaert, F. (2009). Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid: gevalstudie voor de Maas. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_13a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. III, 14 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses: Subreport 1. Literature review of the climate research in Belgium. Version 2.0. WL Rapporten, 706_18. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 46 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: Subreport 6. Urban expansion impact analysis by distributed models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. IV, 17 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 5. Comparison of lumped and distributed models in the climate change impact assessment. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. III, 32 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: Subreport 2 - Climate change impact analysis by conceptual models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 45 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 3 - Climate change impact analysis by distributed models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 69 pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M.; Mostaert, F. (2012). Behaviour of ships approaching and leaving locks: Open model test data for validation purposes. version 2.0. WL Rapporten, 815_08e. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 pp., meer
 • Vantorre, M.; Himpe, T.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Haven van Antwerpen: toegankelijkheid van cruiseschepen tot de Rede: deelrapport 2. Afmeerconfiguratie – Ineossteiger. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_007. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. vi, 57 pp., meer
 • Vantorre, M.; Vos, S.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2017). Access manoeuvre to Malamocco Lock: phase I: desk and field study. Version 2.0. FHR reports, 16_038_1. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. IX, 85 pp., meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Hassan, W.; Balens, N.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). SUSCOD pilot 1: Wenduine wave overtopping scale model: experimental set-up. Version 2.0. WL Rapporten, 759_02a. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 15 + 7 p. appendices pp., meer
 • Velez, C.; Van Griensven, A.; Bauwens, W.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Nossent, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Development of conceptual models for an integrated catchment management: subreport 2. Literature review of DSS en WQ. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_131_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 53 pp., meer
 • Velez, C.; Deschamps, M.; Rocabado, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Update operational 1D models: Updating 3D error matrices. Version 4.0. FHR reports, 14_109_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 26 + 11 p. appendices pp., meer
 • Veraart, B.; Baetens, J.; Vereecken, H.; Bal, K.; Viaene, P.; Meire, P.; Mostaert, F. [s.d.]. VLINA 00/13: effecten van de groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken, in: Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 222-231, meer
 • Veraart, B.; Baetens, J.; Vereecken, H.; Bal, K.; Viaene, P.; Meire, P.; Mostaert, F. (2001). Effecten van de groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken. University of Antwerp (UA)/Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 127 + appendices pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Zeekanaal Brussel Schelde – sluis Zemst: verslag terreinmeting vulling afwaartse kolk. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 + 15 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; De Maerschalck, B.; Claeys, S.; Boey, I.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatie in deurnissen van puntdeuren: analyse geometrie, bathymetrie en bodemstalen. versie 4.0. WL Adviezen, 15_088_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 51 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Antwerpen - Royerssluis: deelrapport 2. Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden voor vernieuwde Royerssluis. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_131_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 104 + 35 p. appendices pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in‐ en uitwateringsconstructie. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_073_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 19 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen ‐ Royerssluis: aanvullende simulaties nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 31 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2017). Klasse Vb sluis te Sint‐Baafs‐Vijve: optimalisatie ontwerp breekbalken. versie 4.0. WL Rapporten, 16_065_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 41 + 13 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Van Hoydonck, W.; Mostaert, F. (2017). Strategisch haveninfrastructuur project Zeebrugge: hydraulisch ontwerp nivelleersysteem sluis met korte omloopriolen. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_035_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 63 + 23 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen: Kieldrechtsluis: simulaties reduceren overvulling en overlediging. Version 7.0. WL Rapporten, 17_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 34 + 79 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2018). Dender – Nieuwe sluis Aalst: CFD‐modellering van een geleiding opwaarts van de nivelleeropeningen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_064_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 + 54 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2018). Dender ‐ Nieuwe sluis Aalst: opstellen openingswet nivelleersysteem. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_002_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 27 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Schindfessel, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2018). Zeekanaal Brussel Schelde - sluis Zemst: rapportage schaalmodelonderzoek vulling via openingen in het middenhoofd. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_044_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 74 + 12 p. bijlagen pp., meer
 • Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2003). Ontwikkelen van een geijkt hydrologisch model voor het deelbekken van de Leie opwaarts Menen. Eindrapport: inventarisatie, statistische frequentie-analyse en hydrologische modellering. WL Rapporten, 711_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 28 + figures, appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; Viaene, P.; Meersschaut, Y.; Mostaert, F.; Verbiest, H.; De Charleroy, D.; De Nayer, B. (2004). Fish passage solutions in the upper Scheldt: restrictions and possibilities, in: de Jalón Lastra, D.G. et al. (Ed.) Proceedings of the Fifth International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic Habitats: Analysis & Restoration, September 12-17, 2004, Madrid, Spain. IAHR Congress Proceedings, : pp. 1009-1013, meer
 • Vereecken, H.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2006). Vismigratie op getijgebonden rivieren: eindrapport literatuurstudie. WL Rapporten, 668. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 pp., meer
 • Vereecken, H.; Cornet, E.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). HIC - Hydrologisch Informatiecentrum: verzamelen en verspreiden van meetgegevens. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 1-5, meer
 • Peer reviewed article Vereecken, H.; Baetens, J.; Viaene, P.; Mostaert, F.; Meire, P. (2006). Ecological management of aquatic plants: effects in lowland streams. Hydrobiologia 570(1): 205-210. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-006-0181-5, meer
 • Vereecken, H.; Cornet, E.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). HIC - Hydrologisch Informatiecentrum: verzamelen en verspreiden van meetgegevens, in: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 1-5, meer
 • Vereecken, H.; Peeters, P.; Ronsyn, J.; Balduck, J.; Mostaert, F. (2008). Waterbeheer in Oost- en West Vlaanderen: bevaarbare waterlopen. Versie 0.5. WL Rapporten, 726_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Bovenschelde: Antwerpen. I, 30 pp., meer
 • Vereecken, H.; Cornet, E.; Meulenijzer, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2010). Laagwatermetingen gemeenschappelijke Maas 2009: integraal monitoringplan gemeenschappelijke Maas. versie 2.0. WL Rapporten, 735_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 + 12 p. bijlagen pp., meer
 • Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen. versie 3.0. WL Rapporten, 00_043. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 5 p. bijlagen pp., meer
 • Vereecken, H.; Boey, I.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: wasdebieten op de IJzer bij lozing ter hoogte van de Ganzenpoot. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 8 pp., meer
 • Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Pérennisation de la stabilité du pont Niemba: verslag van de metingen fase 1. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_006_1. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. IV, 20 pp., meer
 • Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Discharge measurements at bypass in Genk and Postels vaartje and watercapture 33B in Lommel: control of theoretical discharges. Version 4.0. FHR reports, 17_071_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp . VII, 15 + 38 p. appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Discharge measurements of outflow culvert to Zuid- Willemsvaart in Maastricht: control of theoretical discharges. Version 4.0. FHR reports, 17_071_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 14 + 17 p. appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; Mostaert, F. (2005). Effect van pompen vanuit de polders naar het Kanaal Gent-Oostende. WL Rapporten, 716_4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Vereecken, H.; Mostaert, F. (2005). Scenarioberekeningen overstromingsgebied Assels. WL Rapporten, 711_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + cd-rom pp., meer
 • Vereecken, H.; Mostaert, F. (2005). Effect van pompen vanuit het Leopoldkanaal naar het Afleidingskanaal van de Leie ter hoogte van de inkokering te Zeebrugge. WL Rapporten, 716_5. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Verelst, K.; Maeghe, K.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Geurhinder Scheldearm Gentbrugge - Melle. WL Rapporten, 767. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + figuren, bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2006). Bepaling van een directionele correlatie voor golfhoogte en golfrichting ten behoeve van de estuaire vaart. WL Rapporten, 765/19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + figures, appendices pp., meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Ides, S.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2006). Odour nuisance in Scheldt branch Gentbrugge-Melle [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Verelst, K.; Viaene, P.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2012). Dender - Stuwsluis Geraardsbergen: dimensionering erosiebescherming. versie 2.0. WL Rapporten, 819_04. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. V, 32 +13 p. appendices pp., meer
 • Verelst, K.; Boey, I.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanderkimpen, P.; Coen, L.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Een duurzame oplossing voor de stabiliteit van de spoorwegbrug over de rivier Nyemba: fase 2. Berekening van scenario’s met een doorsteek stroomopwaarts de spoorwegbrug en ontwerp van oever- en bodembescherming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_006_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Twentekanaal - sluis Eefde: hydraulische simulaties conceptontwerp nivelleersysteem. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_074_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 + 21 p. appendices pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Taverniers, E.; De Mulder, T.; Verwilligen, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Ondersteuning ontwerp klasse Vb‐sluis te Sint‐Baafs‐Vijve: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming stuwsluis. Versie 11.0. WL Rapporten, 12_142_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 63 + 51 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Schindfessel, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Verdere ontwikkeling programma vul_sluis: vergroten inzicht in code en formuleringen. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_007_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 200 + 18 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; Vanderkimpen, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2018). Zeeschelde ‐ Tijarm Zwijnaarde: hydraulische impact oeverherstelling en dimensionering oeverbescherming. Versie 5.0. WL Rapporten, 17_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Verelst, K.; Mostaert, F. (2006). Studie van het golfklimaat in het kader van de inzet van nieuwe beloodsingsmiddelen. WL Rapporten, 765_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • Verelst, N.; Delgado, R.; Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). Hydraulische simulaties voor verschillende varianten van de westelijke dam met een verfijnd Oostende-model: eindrapport. Versie 2.0. WL Adviezen, 627_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 53 pp., meer
 • Vereycken, K.; Hendrickx, H.; Michielsen, S.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methodologie voor de validatie van waterstanden in het tij-gebied. Versie 3.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 64 pp., meer
 • Vereycken, K.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Over referentievlakken en peilschaalopmetingen in het Zeescheldebekken. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_058. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 + 9 p. bijlagen pp., meer
 • Verheyen, B.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 5. Actualisatie van het 3D Scheldemodel. Version 2.0. WL Rapporten, 00_018. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 47 + 56 appendices pp., meer
 • Verreyen, D.; Eloot, K.; Seynaeve, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Simulator Redesign: Deelrapport 5: definitie ready for deployment. versie 3.0. WL Rapporten, 00_070. Waterbouwkundig Laboratorium/HB-Plus: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Haven van Oostende. Verbeterde haventoegang. Impact op de baggerwerken. WL Rapporten, 627_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28, Tabs, Figures pp., meer
 • Verwaest, T.; Viaene, P.; Verstraeten, J.; Mostaert, F. (2005). De zeespiegelstijging meten, begrijpen en afblokken, in: De Grote Rede 15. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 15: pp. 15-25, meer
 • Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Oostkust - Baai van Heist: langjarige sedimentatie. WL Rapporten, 765/14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 23 + figures pp., meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., meer
 • Verwaest, T.; Willems, M.; Mostaert, F. (2009). Oostende-Centrum - Golfkrachten op tijdelijke waterkering: advies in afwachting van nieuwe golfgootproeven. Versie 2.0. WL Adviezen, 627_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Veiligheid tegen overstromingen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 231-242, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Safety against flooding, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 219-230
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Safety against flooding, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 211-222
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Veiligheid tegen overstromingen, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 217-228
 • Verwaest, T.; Levy, Y.; De Roo, S.; Suzuki, T.; Mostaert, F. (2018). Ontwerp stormkeringen achterhaven Oostende: hydraulische randvoorwaarden. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_090_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 18 + 27 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Regulation for the upstream and downstream navigation of 8,000 and more TEU container vessels to the port of Antwerp with a maximum draught of 145 dm. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust/Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Laforce, E.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Flexibel sleepbootalternatief voor beschermingspontons Westsluis: simulatiestudie Terneuzen. Versie 3.0. WL Rapporten, 803_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 32 + 83 p. bijlag, 7 p. tab., 9 p. fig., cd-rom pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM: publiek rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 689_04. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 34 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen-Sloehaven en andere Scheldehavens: technische Nota - tijpoortberekening met nautische criteria. Versie 2.0. WL Technische Nota's, 48. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 + 4 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie diepteprofiel Walvischstaart voor bereikbaarheid Scheldehavens: maximale afmetingen voor containervaart naar of van Put van Terneuzen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Tijpoortberekeningen afvarende containervaart uit Deurganckdok: invloed drempeldieptes en vaarsnelheden. versie 4.0. WL Rapporten, 16_115_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2018). Ship manoeuvring and swinging in current: influence of current flux. Version 3.0. FHR reports, 17_078_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 p. pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring simulation study Port of Cherchell: sub report 2 – Simulation study 24 000 TEU. Version 3.0. FHR reports, 17_106_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 37 + 70 p. appendices pp., meer
 • Viaene, P.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2001). Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten. WL Rapporten, 566. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + 2 tables, 19 p. Figures, 27 p. Appendices pp., meer
 • Viaene, P.; Verbiest, H.; Quataert, P.; De Charleroy, D.; Mostaert, F.; Van Slycken, J. (2002). Evaluatie van een de Wit - vispassage. WL Rapporten, 630. Waterbouwkundig Laboratorium/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Antwerpen. IV, 51 + appendices pp., meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F.; Quataert, P.; Verbiest, H.; De Charleroy, D. (2004). Fish migration in polder areas: evaluation of a De Wit fishpass, in: de Jalón Lastra, D.G. et al. (Ed.) Proceedings of the Fifth International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic Habitats: Analysis & Restoration, September 12-17, 2004, Madrid, Spain. IAHR Congress Proceedings, : pp. 1046-1051, meer
 • Viaene, P.; Beys, K.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Databeheer bij het Waterbouwkundig Laboratorium - de link tussen hydrologie en mythologie?, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 58-64, meer
 • Viaene, P.; Michielsen, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Ontwerp vispassage op de Dender in Aalst. Versie 2.0. WL Rapporten, 715_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 25 + 23 p. bijlagen pp., meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Lange Termijn Visie Westerschelde: Cluster Morfologie. Onderzoek exogene factoren. WL Rapporten, 611. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 48 + 8 p. Tables, 19 p. Figures, 3 p. Appendices pp., meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van hoogwaters en stormen: literatuurstudie. WL Rapporten, 592. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 42 + appendices pp., meer
 • Vincke, L.; Van Looveren, R.; Peeters, P.; Haelterman, K.; Mostaert, F.; van Alboom, G. (2011). Conceptuele methode voor een snelle diagnose van het faalgedrag van de Vlaamse dijken. Geotechniek 15(3): 18-22, meer
 • Visser, K.P.; Soens, T.; van Braak, R.; Kruyniers, V.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 6de trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 pp., meer
 • Visser, K.P.; Peeters, P.; Vincke, L.; de Vos, L.; Haelterman, K.; Mostaert, F. (2015). Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer. Version 6.0. WL Rapporten, 12_150. Afdeling Geotechniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 43 pp., meer
 • Visser, K.P.; Vincke, L.; De Vos, L.; Evers, W.; Elshof, J.; Smeets, S.; Kruyniers, V.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 7de Trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 15 + 86 p. appendices pp., meer
 • Visser, K.P.; Viaene, P.; Buysse, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Ontwerp vispassage op de Leie te Sint‐Baafs‐Vijve: bureaustudie hydraulisch voorontwerp. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 48 + 2 p. appendices pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie proefstorting 2006. Versie 5.0. WL Rapporten, 754_03b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 52 + 11 p. bijlagen pp., meer
 • Vos, G.; Bastiaensen, E.; De Bruyn, L.; De Schutter, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Lithologische kaart Beneden Zeeschelde: resultaten korrelanalyse sedimentstalen. Versie 2.0. WL Rapporten, 736_56. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 17 p. bijl. pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2012). Sediment relocation to shallow water near Walsoorden sandbar. Alternative relocation strategy Westerschelde relocation test Walsoorden. Final evaluation of relocation test 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 53 + appendices pp.
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Overleg flexibel storten: ontwikkelingen morfologie en hydrodynamica ter hoogte van het drempelgebied tussen de Everingen en het Middelgat. versie 2.0. WL Rapporten, 00_031. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 12 + 61 p. figures pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 3. Relaties abiotiek. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 115 pp., meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Nautische simulatie haven Zeebrugge ULCS: standaardmanoeuvres met behulp van fast-time simulaties met het d_schip - Kwalitatieve vergelijking single model en geconsolideerd wiskundig model. versie 2.0. WL Rapporten, 00_079. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 p. pp., meer
 • Vos, S.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische screening Leie‐as: realtime simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_077_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 57 + 617 p. bijlagen pp., meer
 • Wang, C.; Temmerman, S.; Vanlede, J.; Vandenbruwaene, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Mud balance Sea Scheldt: subreport 6 - Historical evolution (1930-2011) of mud deposition/erosion in the intertidal areas of the Scheldt estuary. Version 4.0. WL Rapporten, 00_029. Flanders Hydraulics Research/University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerp. IV, 68 pp., meer
 • Wang, L.; Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: calibration of a Long term morphological model of the Belgian shelf. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 51 + 9 p. appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken - Detectie kwel/lekkage onder en/of doorheen dijken: infrarood metingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 37 + 11 appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken: detectie kwel/lekkage onder en/of doorheen dijken: zelfpotentiaal metingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087_02. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 40 + 6 p. appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Foncke, K.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerp. 42 + 40 p. Bijlagen pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Vanlede, J.; Van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 9. Statistical analysis. Version 6.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 66 + 3 p. appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: sub report 10. Theoretical Review of CohesiveSediments Rheology. General Guidelines for Numerical Modelling and Laboratory Measurements. Version 6.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 33 pp., meer
 • Willems, M.; Mostaert, F.; De Mulder, T.; Schramkowski, G.; Mees, J.; Baeteman, C. (2004). Tsunami's in de Noordzee: kan het?, in: De Grote Rede 12. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 12: pp. 2-10, meer
 • Willems, M.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Risico-inschatting voor een tsunami aan de Belgische kust: advies. WL Rapporten, 765/12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. i, 18 + appendices pp., meer
 • Willems, M.; Van Dingenen, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge: technisch ontwerp schaalmodel. versie 2.0. WL Rapporten, 780_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 23 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Willems, M.; Heyvaert, G.; Hassan, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Zeebrugge: scenario met een extra opening in de oostelijke havendam: deelrapport 1. Schaalmodelonderzoek getijstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 20 p. bijlagen pp., meer
 • Willems, M.; Mostaert, F. (2001). Haven van Oostende. Nieuwe haventoegang Oostende: stabiliteitsonderzoek havendam. WL Rapporten, 627_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 20 + bijlagen pp., meer
 • Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Pagee, J.A.; Mostaert, F.; Meersschaut, Y.; De Mulder, T.; Claessens, J. (2002). Morphological changes in the Scheldt estuary and its consequences on hydrodynamics, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 9, meer
 • Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Pagee, J.A.; Mostaert, F.; Meersschaut, Y.; De Mulder, T.; Claessens, J. (2002). Morphological changes in the Scheldt estuary and its consequences on hydrodynamics [PRESENTATION]. [S.n.]: [s.l.]. 24 slides pp., meer
 • Zimmermann, N.; Wang, L.; Mathys, M.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Roelvink, J.A.; Monbaliu, J.; Bolle, A.; Toro, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: modelling tools and methodologies. Version 4.0. WL Rapporten, 00_072. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VIII, 125 + 12 p. appendices pp., meer
 • Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Toro, F.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: evaluation of XBeach for long term cross-shore modelling. Version 3.0. WL Rapporten, 00_072. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VI, 58 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.