Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming
Verelst, K.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_062_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 60 + 23 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
  Soil protection; Bodembescherming

Project Top | Auteurs 
 • Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Bij Afdeling Bovenschelde van W&Z loopt momenteel een project voor de opwaardering van de Dender tot (scheepvaart-)klasse IV. Voor het stuwsluiscomplex te Denderbelle wordt hierbij een nieuwe sluis gebouwd op de linkeroever, naast de huidige sluis. De ontdubbeling van de stuw wordt gerealiseerd door in de huidige sluiskolk een nieuwe stuw te bouwen en tegelijkertijd de huidige stuw te vervangen door een nieuwe stuw.

  Voor het nieuwe stuwsluiscomplex te Denderbelle werd reeds een voorontwerp gemaakt. Dit voorontwerp werd in januari 2015 door het studiebureau SBE aan W&Z nv, Afdeling Bovenschelde overgemaakt. Het Waterbouwkundig Laboratorium leverde hiervoor een aantal inputs, namelijk een voorontwerp van een nivelleersysteem met openingen in de deuren en de dimensionering van de bodembescherming.

  Voor het uitwerken van het finale ontwerp doet Afdeling Bovenschelde nu beroep op de afdelingen Expertise Beton en Staal (EBS), Elektromechanica en Telematica (EMT) en Geotechniek. Bij de verdere uitwerking is gebleken dat het voorgestelde nivelleersysteem constructief niet mogelijk was. Om die reden is door WL een nieuw hydraulisch ontwerp van het nivelleersysteem uitgevoerd. Omdat het nivelleersysteem van de nieuwe sluis gewijzigd is, dient de dimensionering van de bodembescherming deels opnieuw uitgevoerd te worden.

  Voorliggend rapport beschrijft de bepaling van de hydraulische belastingen op de bodem en de dimensionering van de bodembescherming rekening houdend met dit nieuwe hydraulisch ontwerp van het nivelleersysteem. Hierbij wordt naast de wijziging van het nivelleersysteem van de nieuwe sluis ook rekening gehouden met een mogelijke waterpeildaling van 0.40 m in het afwaartse pand, gecombineerd met een verlaging van het drempelpeil naar – 0.28 m TAW en een verlaging van het bodempeil van de sluiskolk, naar – 0.78 m TAW. Daarnaast is in deze studie ook rekening gehouden met een aantal nieuwe inzichten met betrekking tot de berekening van de hydraulische belasting aan de bodem ten gevolge van scheepvaart, zoals opgedaan bij het ontwerp van de bodembescherming voor de nieuwe sluis te Sint-Baafs-Vijve.

  Eerst zijn de hydraulische belastingen op de bodem bepaald onder invloed van schroefstraalstroming en retourstroming ten gevolge van scheepvaart, onder invloed van het nivelleren van de nieuwe sluis en onder invloed van waterafvoer in de normale toestand en bij was. Wat waterafvoer betreft, zijn zowel de afvoer van water via de 2 stuwen als de afvoer van water in twee noodscenario’s (afvoer via één stuw, en afvoer via één stuw en de sluis) beschouwd. Daarna is het type bodembescherming bepaald voor de opwaartse en afwaartse voorhavens, de minimale strookbreedte voor de bodembescherming naast remmingwerken en kaaimuren (in wachtplaatsen) en de bodembescherming in de stuwgeulen.

  Uit de dimensionering volgt dat een bodembescherming uit breuksteen voldoet in de opwaartse en afwaartse stuwgeulen en in de opwaartse en afwaartse voorhavens. In de opwaartse en afwaartse voorhavens dient wel een zone met een breedte van 3 meter naast een gesloten constructie (een kaaimuur of remmingswerk) gepenetreerd te worden met colloïdaal beton.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.