Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Peeters, Patrik

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, meer
 • Functie: Accountmanager

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32 224 61 83
  E-mail:
 

Projecten (12)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • Lippenbroek modellering, meer
 • LTV O&M Veiligheid, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007
 • Methodologie voor de opmaak van een laagwaterbericht, meer
 • Monitoring Lippenbroek, meer
 • Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • Organisatie bresproeven, meer
 • Sigma cluster Bovendijle - optimalisatie, meer
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer

Dataset  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • OMES: Lippenbroek, evolutie van een GGG-GOG gebied

Publicaties (201)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen
 • (2013). Achter de sluis groeit nuttige natuur: sluis in overstromingsgebied Bergenmeersen is primeur. MOW MAG. 25: 16-17, meer
 • Ahmed, T. (2011). Alphabet weirs: From grade control over fish migration to scour control. A report submitted in partial fulfillment of the requirements for the MSc study program entitled: EuroAquae Hydroinformatics and Water Management. version 2.0. WL Rapporten, 747_08. MSc Thesis. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 78 p. pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Empirical overtopping law for very shallow foreshores: final report. Version 2.0. FHR reports, 13_116_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 42 pp., meer
 • Altomare, C.; Gonzáles-Cao, J.; Crespo, A.J.C.; Dominguez, J.M.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Validation of SPH‐based model for sea walls with horizontal cantilever slab: final report. Version 2.0. FHR reports, 15_112_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 20 pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Dan, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Raversijde‐Mariakerke‐Wellington west: wave overtopping and wave forces. Results from experimental campaigns. versie 5.0. FHR reports, 13_168_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 64 + 3 p. appendices pp., meer
 • Altomare, C.; Gómez-Gesteira, M.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Optimized hybrid model for coastal safety assessment: wave generation and absorption in DualSPHysics model, 1st‐year progress report. Version 5.0. FHR reports, 15_009_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 6 + 9 p.appendices pp., meer
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2012). Toepassing van de Vlaamse en de Nederlandse methodes om het overstromingsrisico te bepalen van dijkring 31, Zuid-Beveland. Versie 04. Deltares: Delft. ii, 74 pp., meer
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Vergelijking methodes overstromingsrisico. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 74 pp.
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Comparison of the Flemish and Dutch flood risk assessments: a case study from the VNK2-project, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 175, meer
 • Asselman, N.E.M.; Coen, L.; Diermanse, F.L.M.; Groeneweg, J.; Jeuken, C.J.L.; Peeters, P.; Sperna Weiland, F. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 2. Sterkte-zwakte analyse van de methoden waarmee de maatgevende condities en de fysische gevolgen van overstromingen langs het Schelde-estuarium worden bepaald in Nederland en in Vlaanderen. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 115 pp., meer
 • Asselman, N.E.M.; Verhoeven, G.; Peeters, P.; Coen, L. (2008). Veiligheid: vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 25 slides pp.
 • Asselman, N.E.M.; Coen, L.; Peeters, P.; Vatvani, D.; Verhoeven, G. (2009). LTV-O&M thema veiligheid deelproject 2: vergelijking Nederlandse en Vlaamse (maatgevende) waterstandsverlopen en modelleringswijzen voor de bepaling van overstromingskarakterteristieken bij een doorbraak langs het Schelde-estuarium. Deltares: Delft. ii, 87 pp., meer
 • Asselman, N.E.M.; Peeters, P.; Coen, L. (2010). LTV-O&M thema Veiligheid: deelproject 2. Analyse verloop van de maatgevende waterstand en bresgroei. Versie 1.1. Deltares: Delft. ii, 77 pp., meer
 • Baee, B.; van Craenenbroeck, W.; Peeters, P. (1994). Vergelijkende studies van elektrodialyse en omgekeerde osmose als technieken voor de produktie uit brak water. Water 13(77): 83-87
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. [s.d.]. Gebruik van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer in het Albertkanaal en de Kempense kanalen tijdens periodes van watertekorten. Water submitted, meer
 • Baetens, J.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Opmaak van laagwaterstrategieën: deelopdracht 2b. Watersysteem van het Albertkanaal en de Kempense Kanalen. Opmaak van laagwaterstrategieën: opstellen van verschillende mogelijke laagwaterstrategieën. WL Rapporten, 727_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. VIII, 161 pp., meer
 • Baetens, J.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Watersysteem van het Albertkanaal en de Kempense kanalen: opmaak van een modelinstrumentarium voor de ontwikkeling van laagwaterstrategieën. WL Rapporten, 724_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. VII, 25 + 14 p. tab., 23 p. fig. pp., meer
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2006). Gebruik van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer in het Albertkanaal en de Kempense kanalen tijdens periodes van watertekorten, in: (2012). Congres watersysteemkennis: Studiedag 'Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: thema oppervlaktewaterkwantiteit', donderdag 12 oktober 2006, Katholieke Universiteit Leuven, campus Arenberg III, L07. Abstracts. pp. [23-24], meer
 • Baetens, J.; Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2007). Beslissingsondersteunende (kennis)systemen bij waterschaarste, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [8], meer
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2007). Omgaan met watertekorten in het Albertkanaal en de Kempense kanalen, in: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 48-54, meer
 • Baetens, J.; Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2007). (Kennis)systemen bij waterschaarste [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Baetens, J.; Van Eerdenbrugh, K.; van Rompaey, M.; Scheltjens, T.; Van Looveren, R.; Peeters, P.; Mostaert, F.; Meire, P. (2011). Developing low flow strategies for the Albert Canal and the Campine canals [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormperiode 28-30 november 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen . III, 16 + 7 p. appendices pp., meer
 • Boey, I.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: data omtrent de operationele toestand. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • Breugem, W.A.; Decrop, B.; Rauwoens, P.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Hydraulic study of breaking logs in lock filling with gate openings: Sub report 2. CFD modeling of scale model experiments. version 6.0. WL Rapporten, 14_050. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. VI, 53 + 14 p. appendices pp., meer
 • Breugem, W.A.; Decrop, B.; Rauwoens, P.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Hydraulic study of breaking logs in lock filling with gate openings: subreport 3. CFD modelling of lock chamber filling. Version 4.0. WL Rapporten, 14_050. Flanders Hydraulics Research/International Marine and Dredging Consultants/KU Leuven: Antwerp. VII, 35 + 50 p. appendices pp., meer
 • Bruyndoncx, M.; Peeters, P. (1993). UV-behandeling en drinkwater. Water 12(72): 161-162
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": deelrapport 39. Rapport activiteiten april ‐ juni 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_096_39. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 5 + 21 p. bijlagen pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2008). Inventarisatie en historische analyse Zeeschelde habitats: effect antropogene ingrepen en natuurlijke evoluties op de getij-indringing in de Zeeschelde - ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: cluster Bovendijle. Versie 2.0. WL Rapporten, 715_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 47 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 3.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 16 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2011). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: addendum bij ondersteunende studies: Durmevallei. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; Wang, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studies: Schelde Zone 3 – Cluster Bornem. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_053. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 28 + 31 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 4. IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 + 45 appendices pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 1. Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 96 + 216 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Verelst, K.; Vercruysse, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Sigmaplan - gereduceerde getijdegebieden - schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 6. Aanpassing debiet/hoogte-relaties GGG-inwateringen in MIKE11 op basis van resultaten schaalmodelproeven. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_013. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 78 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sigma Cluster Bovendijle: optimalisatie overloopdijkhoogte. versie 4.0. WL Rapporten, 15_091_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 27 pp., meer
 • Cuyvers, T. (2010). Water-en sedimentbalans in het GGG Lippenbroek 2009 (januari - september). Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 28 pp., meer
 • Peer reviewed article Dauwe, W.; Meire, P.; Maris, T.; Peeters, P.; Coen, L.; Deschamps, M.; Rutten, J.; Temmerman, S. (2014). The recent "Saint Nicholas" storm surge in the Scheldt estuary: the Sigma plan proves its efficiency! ECSA Bulletin 62: 19-23, meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Maris, T.; Meire, P. (2013). Inlet sluices for flood control areas with controlled reduced tide in the Scheldt estuary: an overview, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 43-53, meer
 • De Roo, S.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer golfklimaat bij laagwater (T = 100 jaar). Versie 4.0. WL Rapporten, 17_009_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): kort- en langkruinige golfkarakteristieken en reflectie-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_096_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp., meer
 • De Schutter, J.; Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; Millants, I.; Van Laethem, J.P. (2007). Pilootproject Lippenbroek opstellen water- en sedimentbalans [POSTER]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Deckers, P.; De Maeyer, P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Flanders chooses for flood risk management based on LATIS, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 255-256, meer
 • Deckers, P.J.; Peeters, P.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2012). Flanders chooses for flood risk management based on LATIS [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 3. Randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Regstatx regression software for ship manoeuvring models: sub report 2. ODRPACK 5.0 regression routines for tabular models. Version 4.0. FHR reports, 15_075_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 26 + 4 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Overgangsverschijnselen bij oevereffecten: deelrapport 1. Proevenprogramma. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_100_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Ship model calibration: determination of a ship model’s moment of inertia. Version 2.0. FHR reports, 00_006_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 24 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Regression software for ship manoeuvring models: sub report 4. Regstatx 4.0: user manual. Version 4.0. FHR reports, 15_075_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 27 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Second towing tank: towing carriage: sub report 1. Design criteria. version 4.0. FHR reports, 16_107_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 26 pp., meer
 • Depreiter, D.; Van Looveren, R.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Evaluatie geofysische methoden voor onderzoek bresgevoeligheid van Vlaamse dijken: deelopdracht 3: voorstel tot monitoring. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08a. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC/G-Tec Geophysical Exploration/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. VI, 47 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Scenarioberekeningen voor afwatering van de IJzer in Nieuwpoort. versie 2.0. WL Rapporten, 712_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 71 pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; Verwaest, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische optimalisatie ontwerp Halve Maandijk te Oostende: deelrapport 1. Opmaak hydraulisch model. Versie 2.0. WL Rapporten, 15_067_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 + 205 p. appendices pp., meer
 • Geerts, S.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 4. Update randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010). Evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 1. Uitvoering niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 2 CD-ROMS pp., meer
 • G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010). Evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 2. Evaluatie bruikbaarheid en betrouwbaarheid niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 1 CD-ROM pp., meer
 • G-tec; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Meerkanaals analyse van oppervlaktegolven: evaluatie van de toepassing op dijken: rapport. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 53 pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: model validation based on Lillo A breach experiment. versie 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. III, 31 pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: subreport 2. Simulations for Wijmeers II. Version 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 25 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2012). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: deelrapport 1. Hydrodynamica - deelrapport 2. Sedimenttransportmodellering - deelrapport 3. Scenarioberekeningen. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: rapport intercalibratiemetingen uitgevoerd op 19 oktober 2010. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 49 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: factual datarapport 13-meting in GOG/GGG van 14 september 2010. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 69 pp., meer
 • Jeuken, C.J.L.; Hordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 92 pp., meer
 • Kets, N.; Vervoort, J. (2012). Water- en sedimentbeweging bij GGG-werking: pilootproject Lippenbroek. MSc Thesis. Lessius Mechelen. Campus De Naeyer: Mechelen. xxiv, 135 + 3 CD-ROMS pp., meer
 • Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp., meer
 • Lino, M.; Barbieux, V.; Van Hoydonck, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Numerical calculation of a container vessel in regular waves: subreport 2, Part 1. Seakeeping ship tests at different speeds, drift angles and UKC's. Version 4.0. WL Rapporten, 00_057. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 36 pp., meer
 • Lino, M.; Barbieux, V.; Van Hoydonck, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Numerical calculation of a container vessel in regular waves: subreport 1. Wave propagation in the towing tank without a ship at different UKC’s. Version 4.0. WL Rapporten, 00_057. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 61 pp., meer
 • Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 121-127, meer
 • Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 89-93, meer
 • Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 222 pp., meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 87-99, meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71, meer
 • Michielsen, S. (2006). Opmaak van laagwaterstrategieën: laagwater extreme-waardenanalyse. WL Rapporten, 727/1. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. V, 7 + 15 p. tables, 5 p. Figures pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Opmaak van laagwaterstrategieën: invloed van klimaatveranderingen op de afvoeren in de Vlaamse rivieren. WL Rapporten, 727/1. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. III, 8 + 2 p. Tables pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Watersysteem van de Bovenschelde, Leie en afwaterende kanalen: opmaak van een modelinstrumentarium voor de evaluatie van laagwaterscenario's. WL Rapporten, 724_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. IV, 21 pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2007). Meetcampagne grondwater: synthesenota over oppervlaktewater-grondwater interactie langs de Dender, De Grote Nete en de Maas. WL Rapporten, 721_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. II, 13 pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; De Smet, M.; De Lil, J.; Henderick, A.; Verzhbitskiy, L. (2007). Projectgerichte monitoring peilbuizen prosperpolder: 1e tussentijdse nota. WL Rapporten, 721_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Nossent, J.; Viaene, P.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormrapport: hoogwaterperiode januari 2016. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 7 p. appendices pp., meer
 • Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Vuntebeek: validatie model en controle scenario’s. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 pp., meer
 • Peeters, P. (1987). Drinkwaterbereiding uitgaande van anaëroob grondwater. Water 6(34): 44-48, meer
 • Peeters, P. (2006). Versiebeheer: functionele analyse. Bestek 16EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 1. WL Rapporten, 786_1. Waterbouwkundig Laboratorium/HEMMIS: Antwerpen. 70 pp., meer
 • Peeters, P. (2006). Versiebeheer: inventarisatie. Bestek 16 EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 2. WL Rapporten, 786_1. HEMMIS/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 pp., meer
 • Peeters, P. (2006). Versiebeheer: inladen. Bestek 16 EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 3. WL Rapporten, 786_1. Waterbouwkundig Laboratorium/HEMMIS: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Peeters, P. (2012). Rupel en co [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 80 slides pp., meer
 • Peeters, P. (2014). Overview of research activities at Flanders Hydraulics Research [PRESENTATION], in: Belgian Hydraulic Day, October 6, 2014, Châtelet, SPW. pp. 19 slides, meer
 • Peeters, P. (2016). Het Sigmaplan: een plan van iedereen [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het symposium 'De Schelde door de getijden heen', Antwerpen, 25/02/2016. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 slides pp., meer
 • Peeters, P. (2017). An overview of activities regarding (inland) navigation at Flanders Hydraulics Research (FHR) [PRESENTATION]. Presented at the Frontier Forum of Water Science at Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), 23 May 2017. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 60 slides pp., meer
 • Peeters, P.; Deschamps, M.; Ronsyn, J.; Pannemans, B.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Optimalisatie opwaartse randvoorwaarde te Aarschot van het on-line Sigmamodel. WL Adviezen, 714_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 11 + figures pp., meer
 • Peeters, P.; De Schutter, J.; Michielsen, S.; Claeys, S. (2007). Pilootproject Lippenbroek: Opstellen van water-sedimentbalans, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [19], meer
 • Peeters, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T. (2007). Conceptual method for rapid estimation of relative dyke breach sensitivity - comparative failure index, in: Schanze, J. (Ed.) Flood risk management research. From extreme events to citizens involvement: proceedings European symposium on flood risk management (EFRM 2007), 6th - 7th February 2007, Dresden, Germany. , meer
 • Peeters, P.; Van Looveren, R.; Vincke, L.; Vanneuville, W.; Blanckaert, J. (2008). Analysis of dike breach sensitivity using a conceptual method followed by a comprehensive statistical approach to end up with failure probabilities, in: Simonovic, S.P. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th international symposium on flood defence: managing flood risk, reliability and vulnerability, Toronto, Ontario, Canada, May 6-8, 2008. pp. 151(1)-151(8), meer
 • Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 18 + 1p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; Verzhbitskiy, L.; Maris, T.; Stevens, M.; Viaene, P. (2009). On-site evaluation of a fish-friendlier tide gate design, in: 33 rd IAHR Congress Water Engineering for a Sustainable Environment, 9-14 August 2009, Vancouver, British Columbia, Canada [CD-ROM]. pp. [1-8], meer
 • Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009). Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d'inondations et de marée réduite controlée - projet pilote Lippenbroek, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], meer
 • Peeters, P.; Asselman, N.; Deckers, P.; Taal, M. (2011). LTV Veiligheid. Schademodellering in Nederland en Vlaanderen [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 13, meer
 • Peeters, P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Visser, P. (2011). SWOT analysis of breach models for common dike failure mechanisms, in: Valentine, E.M. et al. (Ed.) Proceedings of the 34th World Congress of the International Association for Hydro- Environment Research and Engineering: Balance and Uncertainty - 33rd Hydrology and Water Resources Symposium and 10th Conference on Hydraulics in Water Engineering , 26 June - 1 July 2011, Brisbane, Australia. pp. 3936-3943, meer
 • Peeters, P.; Visser, P.; Mostaert, F. (2012). Organisation of in situ dike breaching experiments in Belgium: monitoring program. version 2.0. WL Rapporten, 706_08e. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. IV, 29 pp., meer
 • Peeters, P.; De Vos, L.; Vandevoorde, B. (2012). Application of different failure models for the grass cover following in situ wave overtopping experiments at the land-side slope of a river dike in Belgium, in: Société Hydrotechnique de France 6th International Conference on Scour and Erosion - ICSE-6, Paris, Aug. 27-31, 2012: book of abstracts. pp. 184, meer
 • Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; De Beukelaer-Dossche, M.; De Wolf, P.; Verwaest, T. (2013). Introduction à la protection contre les submersions en Flandre, in: Royet, P. et al. (Ed.) Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national – Digues2013, 12-14 juin 2013, Aix en Provence. pp. 3-10, meer
 • Peeters, P.; De Beukelaer-Dossche, M.; DeWolf, P.; Verwaest, T. (2013). Introduction à la protection contre les submersions en Flandre [PRESENTATION], in: Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national 12-14 juin 2013, Aix en Provence. pp. 31 slides, meer
 • Peeters, P.; Haelterman, K.; Visser, K.P. (2013). About reinventing innovative technologies for levee monitoring, in: Proceedings ICOLD 2013 International Symposium. Changing Times: Infrastructure Development to Infrastructure Management, 14 August 2013, Seattle, Washington USA. pp. 2121-2130, meer
 • Peeters, P.; Haelterman, K.; Visser, K.P. (2013). About reinventing innovative technologies for levee monitoring, in: Abstracts ICOLD 2013 International Symposium. Changing Times: Infrastructure Development to Infrastructure Management, 14 August 2013, Seattle, Washington USA. pp. 196, meer
 • Peeters, P.; De Vos, L.; Vandevoorde, B.; van der Meer, J.W. (2013). Application of grass cover failure models following in situ wave overtopping experiments in Belgium. Universal Journal of Geoscience 1(2): 46-55, meer
 • Peeters, P.; Zhao, G.; de Vos, L.; Visser, P.J. (2014). Large-scale dike breaching experiments at Lillo in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) (2015). Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 289-297, meer
 • Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; Van Damme, M.; Visser, P.J. (2016). Unveiling the consequences of your breach growth model choice, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 54, meer
 • Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; van Damme, M.; Visser, P.J. (2016). Unveiling the consequences of your breach growth model choice, in: 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016). E3S Web of Conferences, 7: pp. [1-5]. hdl.handle.net/10.1051/e3sconf/20160703005, meer
 • Peeters, P.; Asselman, N. (2012). Overstromingsrisico, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 17-18, meer
 • Peeters, P.; Haelterman, K. (2013). Op zoek naar extra ogen in Vlaanderen: integratie toetsing, inspectie en monitoring [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 30 slides pp., meer
 • Peeters, P.; Mostaert, F. (2006). Versiebeheer: documentatie. Bestek 16 EB/05/09. Optimalisatie 1D modellen: deelopdracht 4. WL Rapporten, 786_1. Waterbouwkundig Laboratorium/HEMMIS: Antwerpen. 89 pp., meer
 • Peeters, P.; Mostaert, F. (2006). Verkennende nota 'waterberging opwaarts Koolskampstraat' te Pittem. versie 2.0. WL Rapporten, 792_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Peeters, P.; Wilms, D. (1989). Deelontharding van drinkwater: SVW-projecy: proefonderzoek te Schoten en Brasschaat. Water 8(46): 24-34
 • Plancke, Y.; Maximova, T.; Ides, S.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid: Sub project 1. Data analysis and hypothesis - Lower Sea Scheldt. version 4.0. WL Rapporten, 756_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 49 + 1 p. tables pp., meer
 • Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2008). Assessing the storm vulnerability of the Belgian coastline, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 63, meer
 • Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2008). Assessing the storm vulnerability of the Belgian coastline, in: NCK-Days 2008: book of abstracts, March, 2008. pp. 49, meer
 • Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2008). Assessing the storm vulnerability of the Belgian coastline [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Steendam, G.J.; Peeters, P.; van der Meer, J.W.; Van Doorslaer, K.; Trouw, K. (2011). Destructive wave overtopping tests on Flemish dikes, in: CSt2011 Organizing Committee (Ed.) International Conference on Coastal Structures 2011, September 5-9, 2011, Yokohama, Japan: book of abstracts. pp. 49-50, meer
 • Steendam, G.J.; Peeters, P.; Van der Meer, J.; van Doorslaer, K.; Trouw, K. (2013). Destructive wave overtopping tests on Flemish dikes, in: Takahashi, S. et al. (Ed.) (2011). Coastal structures 2011: proceedings of the 6th international conference Yokohama, Japan, 6-8 september 2011. pp. 179-190
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Optimized hybrid model for coastal safety assessment: source generation in DualSPHysics model, 2nd‐year progress report. Version 2.0. FHR reports, 15_009_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 5 + 42 p. appendices pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Kolokythas, G. K.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: background report on wave transformation and overtopping calculation by SWASH. Version 3.0. FHR reports, 14_014_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 60 + 2 p. appendices pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Candries, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Ship manoeuvring in waves: a literature review. Version 2.0. WL Rapporten, 00_096. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. IV, 20 pp., meer
 • Van Alboom, G.; Vincke, L.; Peeters, P.; Depreter, F. (2009). Conceptual method for estimation of dike breach sensitivity, including geotechnical and geophysical testing, in: 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 5-9 October 2009. pp. 1-4, meer
 • Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; De Mulder, T.; Ides, S.; Maximova, T.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2009). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats. Vervolgstudie: resultaten van het tweede jaar. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2009.34. INBO: Brussel. 165 pp.
 • Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y. (2011). Grip op ingrepen in de Zeeschelde [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 17, meer
 • Van Braeckel, A.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E. (2012). Historische evolutie van Zeescheldehabitats: kwantitatieve en kwalitatieve analyse van invloedsfactoren. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2012(59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Waterbouwkundig Laboratorium: Brussel. 111 + bijlagen pp., meer
 • van Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 53, meer
 • van Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016). E3S Web of Conferences, 7: pp. [1-9]. https://hdl.handle.net/10.1051/e3sconf/20160703004, meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Peeters, P.; Huygens, M.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 3. Opstellen bresgroeiparameters. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08C. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. bijl., CD-ROM (data) pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelopdracht 1. Literatuurstudie bresgroeiproces. versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 90 pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Ysenboot, S.; Vanderkimpen, P.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 2. Sterkte/zwakte analyse van bresgroeimodellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 92 pp., meer
 • van Holland, G.; Verheyen, B.; Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P.; Peeters, P.; De Schutter, J. (2010). Simulation of hydrodynamics and transport of fine sediments in vegetated polders with a controlled reduced tide: pilot project Lippenbroek, in: 8th International Symposium on ecohydraulics 2010 (ISE 2010): bridging between ecology and hydraulics and leading the society's new need - living with nature, September 12-16, 2010, Coex, Seoul, Korea. Abstract book. pp. 1-2, meer
 • van Holland, G.; Verheyen, B.; Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P.; Peeters, P.; De Schutter, J. (2010). Simulation of hydrodynamics and transport of fine sediments in vegetated polders with a controlled reduced tide: pilot project Lippenbroek, in: 8th International Symposium on ecohydraulics 2010 (ISE 2010): bridging between ecology and hydraulics and leading the society's new need - living with nature, September 12-16, 2010, Coex, Seoul, Korea. Proceedings [CD-ROM]. pp. 1775-1782, meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). SIMMAN 2014: shallow-water CFD computations. Version 3.0. WL Rapporten, 00_066. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 31 + 5 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: initial evaluation. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 47 + 9 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: Wind coefficients for the Tripoli estuary container vessel at a draft of 3.5 m. Version 3.0. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 + 13 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Evaluation of ROPES for passing ships including a comparison with CFD results. Version 6.0. FHR reports, 15_011. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 39 + 3 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). CFD computations of the wind climate behind a roro ship. Version 3.0. FHR reports, 15_096. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 24 pp., meer
 • Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P.; Decleyre, D. (2013). Technical design, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 101-109, meer
 • Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P. (2013). Ontwerp, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 73-79, meer
 • Van Looveren, R.; Goormans, T.; Blanckaert, J.; Verelst, K.; Peeters, P. (2016). Estimating probability of dike failure by means of a Monte Carlo approach, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 896-903, meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 1. Modelopbouw. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Nossent, J.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Floodcom: deelrapport 2. Vuntebeek. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 56 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Melger, E.; Peeters, P. (2008). Flood modeling for risk evaluation: a MIKE FLOOD vs. SOBEK 1D2D benchmark study, in: Samuels, P. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of the European Conference on Flood Risk Management Research into Practice (FLOODRISK 2008), Oxford, UK, 30 September - 2 October 2008: Flood Risk Management: Research and Practice. pp. 77-84, meer
 • Vanderkimpen, P.; Peeters, P. (2008). Flood modeling for risk evaluation: a MIKE FLOOD sensitivity analysis, in: Altinakar, M. et al. (Ed.) Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, Cesme, Izmir, Turkey, September 3-5, 2008: River flow 2008. pp. 2335-2344, meer
 • Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Van der Biest, K. (2008). Optimization of 2D flood models by semi-automated incorporation of flood diverting landscape elements, in: Samuels, P. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of the European Conference on Flood Risk Management Research into Practice (FLOODRISK 2008), Oxford, UK, 30 September - 2 October 2008: Flood Risk Management: Research and Practice. pp. 291-297, meer
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], meer
 • Vanneste, D.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Golfrandvoorwaarden Halve Maan, haven Oostende. Versie 4.0. WL Adviezen, 16_051_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 pp., meer
 • Vanneste, D.; Willems, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfmetingen haven Oostende tijdens storm "Dieter". versie 3.0. WL Rapporten, 17_008_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp., meer
 • Vanneste, D.; Altomare, C.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Studie golfimpact kaai 101 haven Oostende: deelrapport 1. Numerieke studie opwaartse golfkracht. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_109_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Studie golfimpact kaai 101 haven Oostende: deelrapport 2. Herberekening horizontale golfkrachten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_109_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp., meer
 • Vannoppen, W.; Poesen, J.; De Baets, S.; Vanmaercke, M.; Peeters, P.; Vandevoorde, B. (2016). Effectiveness of plant roots in controlling rill and gully erosion: A case study on vegetation communities on river dikes [POSTER]. Presented on 4th International Conference on Soil Bio- and Eco-Engineering. Katholieke Universiteit Leuven; Department of Earth and Environmental Sciences: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Vannoppen, W.; Poesen, J.; Peeters, P.; De Baets, S.; Vandevoorde, B. (2016). Root properties of vegetation communities and their impact on the erosion resistance of river dikes. Earth Surf. Process. Landforms 41(14): 2038-2046. https://hdl.handle.net/10.1002/esp.3970, meer
 • Vantorre, M.; Himpe, T.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Haven van Antwerpen: toegankelijkheid van cruiseschepen tot de Rede: deelrapport 2. Afmeerconfiguratie – Ineossteiger. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_007. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. vi, 57 pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Peeters, P. (2013). Stilling basin optimization for a combined inlet-outlet sluice in the framework of the Sigmaplan, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 55-66, meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Zeekanaal Brussel Schelde – sluis Zemst: verslag terreinmeting vulling afwaartse kolk. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 + 15 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in‐ en uitwateringsconstructie. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_073_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 19 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; De Maerschalck, B.; Claeys, S.; Boey, I.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatie in deurnissen van puntdeuren: analyse geometrie, bathymetrie en bodemstalen. versie 4.0. WL Adviezen, 15_088_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 51 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Antwerpen - Royerssluis: deelrapport 2. Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden voor vernieuwde Royerssluis. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_131_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 104 + 35 p. appendices pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen ‐ Royerssluis: aanvullende simulaties nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 31 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Schindfessel, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2018). Zeekanaal Brussel Schelde - sluis Zemst: rapportage schaalmodelonderzoek vulling via openingen in het middenhoofd. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_044_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 74 + 12 p. bijlagen pp., meer
 • Vereecken, H.; Peeters, P.; Ronsyn, J.; Balduck, J.; Mostaert, F. (2008). Waterbeheer in Oost- en West Vlaanderen: bevaarbare waterlopen. Versie 0.5. WL Rapporten, 726_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Bovenschelde: Antwerpen. I, 30 pp., meer
 • Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Pérennisation de la stabilité du pont Niemba: verslag van de metingen fase 1. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_006_1. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. IV, 20 pp., meer
 • Verelst, K.; Vandenbruwaene, W.; Heredia Gomez, M.; De Mulder, T.; Peeters, P. (2014). Erosion and sedimentation near the weir lock complex of Asper in Belgium [PRESENTATION], in: Cheng, L. et al. (Ed.) (2015). Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 19 slides, meer
 • Verelst, K.; Vandenbruwaene, W.; Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; De Mulder, T. (2015). Erosion and sedimentation near the renovated weir lock complex of Asper in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 535-544, meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Taverniers, E.; De Mulder, T.; Verwilligen, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Ondersteuning ontwerp klasse Vb‐sluis te Sint‐Baafs‐Vijve: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming stuwsluis. Versie 11.0. WL Rapporten, 12_142_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 63 + 51 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Twentekanaal - sluis Eefde: hydraulische simulaties conceptontwerp nivelleersysteem. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_074_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 + 21 p. appendices pp., meer
 • Verelst, K.; Boey, I.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanderkimpen, P.; Coen, L.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Een duurzame oplossing voor de stabiliteit van de spoorwegbrug over de rivier Nyemba: fase 2. Berekening van scenario’s met een doorsteek stroomopwaarts de spoorwegbrug en ontwerp van oever- en bodembescherming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_006_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Schindfessel, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Verdere ontwikkeling programma vul_sluis: vergroten inzicht in code en formuleringen. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_007_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 200 + 18 p. bijlagen pp., meer
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Overzicht beschikbaar modelinstrumentarium. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp.
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Effect softwarekeuze en schematisatiewijzen. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp.
 • Verreyen, D.; Eloot, K.; Seynaeve, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Simulator Redesign: Deelrapport 5: definitie ready for deployment. versie 3.0. WL Rapporten, 00_070. Waterbouwkundig Laboratorium/HB-Plus: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Verwaest, T.; Mertens, T.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2006). SAFECoast: keeping our feet dry in the North Sea lowlands, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 64
 • Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Peeters, P.; Mertens, T.; De Wolf, P. (2007). Uncertainty on coastal flood risk calculations, and how to deal with it in coastal management: case of the Belgian coastal zone, in: Flood Risk Assessment II: proceedings of a conference held by the Institute of Mathematics and its Applications, September 2007. pp. 151-157, meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W. (2008). SAFECoast: Comparison between different flood risk methodologies. Action 3B report - SAFECOAST Interreg IIIb North Sea Project. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 128 pp., meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen-Sloehaven en andere Scheldehavens: technische Nota - tijpoortberekening met nautische criteria. Versie 2.0. WL Technische Nota's, 48. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 + 4 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie diepteprofiel Walvischstaart voor bereikbaarheid Scheldehavens: maximale afmetingen voor containervaart naar of van Put van Terneuzen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Tijpoortberekeningen afvarende containervaart uit Deurganckdok: invloed drempeldieptes en vaarsnelheden. versie 4.0. WL Rapporten, 16_115_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp., meer
 • Vincke, L.; Peeters, P.; Depreiter, D.; Van Looveren, R.; Luyten, M. (2011). Inpassen van geofysische methoden in de evaluatie van de gevoeligheid voor falen van de Vlaamse dijken. Geotechniek 15(4): 38-42, meer
 • Vincke, L.; Van Looveren, R.; Peeters, P.; Haelterman, K.; Mostaert, F.; van Alboom, G. (2011). Conceptuele methode voor een snelle diagnose van het faalgedrag van de Vlaamse dijken. Geotechniek 15(3): 18-22, meer
 • Visser, K.P.; Soens, T.; van Braak, R.; Kruyniers, V.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 6de trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 pp., meer
 • Visser, K.P.; Vincke, L.; De Vos, L.; Evers, W.; Elshof, J.; Smeets, S.; Kruyniers, V.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 7de Trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 15 + 86 p. appendices pp., meer
 • Visser, K.P.; Peeters, P.; Vincke, L.; de Vos, L.; Haelterman, K.; Mostaert, F. (2015). Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer. Version 6.0. WL Rapporten, 12_150. Afdeling Geotechniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 43 pp., meer
 • Visser, K.P.; Viaene, P.; Buysse, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Ontwerp vispassage op de Leie te Sint‐Baafs‐Vijve: bureaustudie hydraulisch voorontwerp. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 48 + 2 p. appendices pp., meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Nautische simulatie haven Zeebrugge ULCS: standaardmanoeuvres met behulp van fast-time simulaties met het d_schip - Kwalitatieve vergelijking single model en geconsolideerd wiskundig model. versie 2.0. WL Rapporten, 00_079. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 p. pp., meer
 • Vos, S.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische screening Leie‐as: realtime simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_077_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 57 + 617 p. bijlagen pp., meer
 • Weijers, M.; de Looff, A.K. (2014). Sterkteonderzoek (G)OSA-bekleding overloopdijken: sterkteonderzoek open steenasfalt overloopdijken Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Foncke, K.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerp. 42 + 40 p. Bijlagen pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken - Detectie kwel/lekkage onder en/of doorheen dijken: infrarood metingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 37 + 11 appendices pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken: detectie kwel/lekkage onder en/of doorheen dijken: zelfpotentiaal metingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087_02. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 40 + 6 p. appendices pp., meer
 • Willems, M.; Peeters, P.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2014). Port of Zeebrugge: integral approach to study accessibility and siltation [PRESENTATION], in: Belgian Hydraulic Day, October 6, 2014, Châtelet, SPW. pp. 23 slides, meer
 • Willems, M.; Heyvaert, G.; Hassan, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Zeebrugge: scenario met een extra opening in de oostelijke havendam: deelrapport 1. Schaalmodelonderzoek getijstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 20 p. bijlagen pp., meer
 • Zhao, G.; Visser, P.; Peeters, P.; Vrijling, H. (2012). Prediction of headcut erosion development on the breach slope, in: Société Hydrotechnique de France 6th International Conference on Scour and Erosion - ICSE-6, Paris, Aug. 27-31, 2012: book of abstracts. pp. 1985, meer
 • Peer reviewed article Zhao, G.; Visser, P.J.; Peeters, P.; Vrijling, J.K. (2013). Headcut migration prediction of the cohesive embankment breach. Eng. Geol. 164: 18-25. https://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.06.012, meer
 • Zhao, G.; Visser, P.; Peeters, P. (2014). Large scale embankment breach experiments in flume. Flanders Hydraulics Research/Rijkswaterstaat/TU Delft: Antwerp. 44 pp., meer
 • Zhao, G.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Vrijling, J.K. (2015). Hydrodynamic erosion in cohesive embankment breach, in: Cheng, L. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 441-445, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.