Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ondersteuning ontwerp klasse Vb‐sluis te Sint‐Baafs‐Vijve: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming stuwsluis
Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Taverniers, E.; De Mulder, T.; Verwilligen, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Ondersteuning ontwerp klasse Vb‐sluis te Sint‐Baafs‐Vijve: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming stuwsluis. Versie 11.0. WL Rapporten, 12_142_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 63 + 51 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dimensions
  Erosion protection
  Locks (Waterways)
  België, Leie R., Sint-Baafs-Vijve

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer


Auteurs  Top 
 • Verelst, K., meer
 • Vercruysse, J.B., meer
 • Taverniers, E., meer
 • De Mulder, T., meer
 • Verwilligen, J., meer
 • Peeters, P., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In het kader van het Seine-Scheldeproject wordt de Leie door Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) toegankelijk gemaakt voor schepen CEMT klasse Vb. Hiervoor dient te Sint-Baafs-Vijve een nieuwe sluis gebouwd te worden en wordt ook het vismigratieknelpunt ter hoogte van het stuwsluiscomplex opgelost.

  Door Grontmij werd een voorontwerp van de nieuwe klasse Vb-sluis uitgewerkt. Dit voorontwerp werd in maart 2013 aan W&Z Afdeling Bovenschelde overgemaakt. Tijdens de opmaak van dit voorontwerp fungeerde het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) als klankbord en leverde zo input.

  Voor het uitwerken van het finale ontwerp doet de Afdeling Bovenschelde beroep op de afdelingen Expertise Beton en Staal, Elektromechanica en Telematica, Geotechniek en WL. Aan WL werd gevraagd ondersteuning te bieden aan het ontwerp, in het bijzonder wat betreft het ontwerp van het nivelleersysteem, het ontwerp van de oever- en bodemverdediging, de nautische aspecten en het ontwerp van de vispassage.

  Dit rapport beschrijft de dimensionering van de bodembescherming in de opwaartse en afwaartse voorhavens van de sluiskolk en de toegangsgeul naar het insteekdok uit het voorontwerp van Grontmij.

  Hiervoor werden eerst de hydraulische belastingen begroot die optreden op de bodem van de beide voorhavens en de wachtplaatsen ten gevolge van het nivelleren van de sluiskolk en ten gevolge van scheepvaart.

  Aan de hand van deze hydraulische belastingen is een mogelijke opbouw van de bodembescherming bepaald. Hiervoor is eerst het type bodembescherming bepaald. In overleg met de opdrachtgever is besloten dat een bodembescherming uit Open Steensasfalt en een bodembescherming uit colloïdaal beton niet mogelijk zijn. Voor de bodembescherming wordt gekozen voor een bodembescherming uit gepenetreerde breuksteen. Daarna is de minimale lengte van de aan te brengen bodembescherming in de opwaartse en afwaartse voorhavens bepaald en de minimale strookbreedte voor de bodembescherming naast remmingwerken en kaaimuren (in wachtplaatsen).


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.