Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle

Referentie nr.: WL 15_062
Periode: Mei 2015 tot Mei 2017
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicaties 

Instituten (2)  Top | Publicaties 

Abstract
Voor het finale ontwerp van de nieuwe stuwsluis van Denderbelle wordt ondersteuning gevraagd in het bijzonder voor stromingsmodellering, nautica, vul-en ledingingssimulering, noodscenario's, erosiebescherming,hydraulische modellering en opvolging van een grondwatermodel. Het project bevat zowel modellering door het WL uit te voeren, als opvolging van modellering gedaan door SB's.

Publicaties (3)  Top | Instituten 
  • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2018). Denderbelle – Vernieuwing stuwsluis Denderbelle: deelrapport 6. Schaalmodelstudie breekbalken. versie 4.0 . WL Rapporten, 15_062_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 4 p. bijlagen pp., meer
  • Boey, I.; Verelst, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle: bundeling memo's deelopdrachten (DO) 1, 2, 6, 8 en 12. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_062_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 64 pp., meer
  • Verelst, K.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_062_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 60 + 23 p. bijl. pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.