Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

prof. dr. ir. Eloot, Katrien

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Onderzoeksgroep Nautica, meer
 • Functie: Onderzoeker

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 69 62
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer
 • Functie: Professor

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 55 59
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 

Projecten (12)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • BUL/017/07_simulatorBSHC, meer
 • De opening van de Visartsluis in Zeebrugge geïntegreerd nautisch onderzoek
 • DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle
 • Invaart autoschepen in Westsluis Terneuzen
 • Modelproeven voorspelling manoeuvreergedrag binnenvaart, meer
 • Nautische screening Leie-as, meer
 • Ontwikkelen mathematisch manoeuvreermodel
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen, meer
 • Update snelheidsvelden Zeeschelde + sluistoegangen, meer
 • Wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor 8000 TEU containerschepen voor te toegang tot de Vlaamse Havens

Publicaties (138)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  ( 11 peer reviewed ) opsplitsen
 • (2011). Wetenschappelijke conferentie in Trondheim. MOW MAG. 18: 21, meer
 • Arts, J.-A. (2013). Ontwikkeling van een autopilot voor targetschepen tijdens real-time simulaties. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 202 pp., meer
 • Candries, M.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2010). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": verslag van de klankbordgroepvergadering en inhuldiging van de binnenvaartsimulator LARA. Versie 2.0. WL Rapporten, 815_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 12 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2013). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": rapport activiteiten april - juni 2013. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_096. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Antwerpen. III, 7 + 24 p. appendices pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": deelrapport 39. Rapport activiteiten april ‐ juni 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_096_39. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 5 + 21 p. bijlagen pp., meer
 • Candries, M.; Vyncke, E.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2018). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": deelrapport 41. Rapport activiteiten oktober ‐ december 2017. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_096_41. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 6 + 47 p. bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article Carrica, P.; Mofidia, A.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2016). Direct simulation and experimental study of zigzag maneuver. Ocean Eng. 112: 117-133. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2015.12.008, meer
 • De Caluwé, S. (2015). Applicability of seakeeping software to predict wave induced forces and motions of ships in shallow water. MSc Thesis. Ghent University, Department of Civil Engineering: Ghent. xxxii, 122 pp., meer
 • De Landsheer, T. (2013). Optimalisatie van de estuaire scheepvaart. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. IV, 95 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Dujardin, A.; Delgado, R.; Willems, M.; Eloot, K. (2011). Delft3D Zeebrugge model: Assessment tool for safety and accessibility studies within the framework of an integral approach [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 35 slides pp., meer
 • De Pestel, T. (2014). Model research on the impact of waves on the manoeuvring characteristics of ships in shallow water. MSc Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. XX, 121 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Laforce, E. (2004). Revision of the nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge through ship model testing and manoeuvring simulation, in: International Marine Simulation Forum (IMSF): Annual General Meeting 2004. pp. [1]-[11], meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2004). Linear manoeuvring derivatives in muddy navigation areas. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 146(Part A4): 1-13, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests. J. Mar. Sci. Technol. 10(4): 188-202. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-005-0210-5, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests (vol 10, pg 188, 2005). Journal of Marine Science and Technology 14(1): 136-136. dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0042-9
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2010). Squat prediction in muddy navigation areas. Ocean Eng. 37(16): 1464-1476. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2010.08.003, meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Lataire, E.; Van Hoydonck, W.; Vantorre, M. (2016). Captive model tests based 6 DOF shallow water manoeuvring model, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 273-286, meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Regstatx regression software for ship manoeuvring models: sub report 2. ODRPACK 5.0 regression routines for tabular models. Version 4.0. FHR reports, 15_075_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 26 + 4 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K. (2010). Assessing the manoeuvring behaviour of an inland container vessel for real-time simulation purposes, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. [1-2], meer
 • Eloot, K. (2000). Prediction of ship manoeuvrability: a tool for handling the mobility problem, in: RUG-FTW: 1st PhD Symposium. pp. paper 58, [2p.], meer
 • Eloot, K. (2006). Selectie, experimentele bepaling en evaluatie van een wiskundig model voor scheepsmanoeuvres in ondiep water. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 90-8578-092-6. XIV, 398 pp., meer
 • Eloot, K. (2008). Accessibility of Deurganckdok lock: simulation studies [PRESENTATION], in: Les ports face aux gigantismes, colloque du 21 octobre 2008, station de pilotage du Havre - Fécamp [CD-ROM]. pp. 34 slides, meer
 • Eloot, K. (2009). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": recht door zee, echt zo eenvoudig? [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 sheets pp., meer
 • Eloot, K. (2010). Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 36 slides pp., meer
 • Eloot, K. (2011). Ship behaviour in shallow and confined water: an overview of hydrodynamic effects through EFD [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 42 slides pp., meer
 • Eloot, K. (2011). Toegankelijkheid van de Schelderegio [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 slides pp., meer
 • Eloot, K. (2012). Nautisch onderzoek (simulatoren, sleeptank enz.) in het kader van de diverse sluisontwerpen, in: Bouwen en renoveren van sluizen, terug in de actualiteit! Studiedag 20 maart 2012, Ingenieurshuis, Antwerpen. pp. 31 slides / 1-13 p. (hand-outs), meer
 • Eloot, K. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent [PRESENTATION]. Presented on SMART RIVERS 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 29 slides pp., meer
 • Eloot, K. (2015). Validation of ship manoeuvring in shallow water through free-running tests [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Eloot, K. (2017). Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water [PRESENTATION]. Presented at the Blue Growth Summer School, 14th of September 2017. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 55 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 1. Verslag simulatorstudie. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + tab. + fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 2. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen. WL Rapporten, 616_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + tab., fig., bijlag. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Haven van Zeebrugge. Doorsteek van de visartsluis: fast-time simulatie. WL Rapporten, 656_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + tab., fig., bijlag. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Haven van Zeebrugge. Doorsteek van de visartsluis: real-time simulatie. WL Rapporten, 656_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + tab. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk S-klasse containerschepen: simulatorstudie. WL Rapporten, 689. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + tab., fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 + appendices, tables, figures pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Oostende. Derde aanlegplaats Zeewezendok (Wandelaarskaai): simulatorstudie. WL Rapporten, 692. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + tables, figures pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk K-klasse containerschepen. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 11 + figuren, bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2006). Prediction of ship manoeuvrability of an 8000 TEU containership in deep and shallow water: mathematical modelling and captive model testing, in: Marine simulation and ship manoeuvrability: proceedings of the international conference MARSIM 2006, Terschelling, The Netherlands, 25-30 June 2006. pp. M-3-1 - M-3-9, meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + fig., bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 2. Vaarbaanplots en grafieken. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots, grafieken pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Scheur - Pas van het Zand. Verruiming van de vaargeul voor diepstekende schepen naar Zeebrugge. Simulatorstudie: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 801_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. III, 27 + bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2007). A methodology for evaluating the controllability of a ship navigating in a restricted channel, in: HYDRONAV 2007. Seventeenth International Conference on Hydrodynamics in Ship (Hydronav 2007). Polanica Zdrój, Poland, September 2007 [CD-ROM]. pp. 114-125, meer
 • Peer reviewed article Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2007). A methodology for evaluating the controllability of a ship navigating in a restricted channel. Arch. Civ. Mech. Eng. VII(3): 91-104, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2008). An overview of squat measurements for container ships in restricted water, in: Varyani, K.S. (Ed.) International Conference on Safety and Operations in Canals and Waterways SOCW 2008, 15-16 September 2008, Glasgow, UK. pp. 106-116, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Richter, J.; Verwilligen, J. (2009). Development of decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, in: Weintrit, A. Marine navigation and safety of sea transportation. pp. 227-234, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2010). Synergy between theory and practice for Ultra Large Container ships, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-13], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Prins, H.; Hasselaar, T.W.F.; Mesuere, M. (2011). Squat during ship-to-ship interactions in shallow water, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 117-126, meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2012). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2012). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-12], meer
 • Peer reviewed article Eloot, K.; Gronarz, A; Li, Q; Lo, C; Pettersen, B; Yasukawa, H (2013). CFD-based hydrodynamic analysis for a ship sailing along a bank in restricted waters: discussion. International Journal of Maritime Engineering 155: 165-169
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 27 [1-11], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Bus, D.; Cleeren, R.; Gheyle, E.; Veche, E.; Heugen, E.; van Drongelen, J.; Salas, R.; Detienne, R. (2013). Lock manoeuvres: practical cases in Europe and Panama, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 309-323, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 52-53, meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Quadvlieg, F.H.H.A. (2015). Validation of ship manoeuvring in shallow water through free-running tests, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-11], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2016). Running sinkage and trim of the DTC container carrier in harmonic sway and yaw motion: open model test data for validation purposes, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 251-261, meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Mostaert, F. (2017). 3E‐optimisation of rudder performance: sub report 2. Validation report. Version 2.0. FHR reports, 17_066_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 13 pp., meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring characteristics: sub report 7. Comparison of the manoeuvring characteristics of the COSCO 20,000 TEU and other Ultra Large Container ships. Version 2.0. FHR reports, 16_023_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 8 + 2 p. appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2018). Seine‐Schelde: Opwaardering Kanaal Roeselare‐Leie: voorkeursalternatief: deelrapport 1 – Simulaties alternatief Ia, maart 2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_029_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 33 + 26 p. appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G. (2011). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes, in: International Marine Simulator Forum: 38th Annual General Meeting (AGM) and Workshop Seminar 2011, Haugesund, Norway, 22-26 May 2011. pp. [1-6], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G. (2011). Inland navigation: assessing the manoeuvring behaviour for real-time simulation purposes [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 18 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Heylbroeck, B. (1995). Efficiënt simuleren van schroef-roer-romp-interactie. Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (figures) pp., meer
 • Eloot, K.; Söhngen, B. (2014). Update PIANC Incom WG 141: design guidelines for inland waterways, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-20], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (1998). Alternative captive manoeuvring tests: possibilities and limitations, in: Man '98: symposium on forces acting on a manoeuvring vessel, Val de Reuil, France, September 16th, 17th, and 18th 1998. pp. 89-98, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2000). Non-conventional captive manoeuvring tests. Unpublished manuscript. [S.n.]: [s.l.]. 20 pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2000). Non-conventional captive manoeuvring tests, in: HSVA's computerized planar motion carriage: international workshop on ship manoeuvrability, Hamburg, Germany, 10 & 11 October 2000. pp. 1-20, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2003). Development of a tabular manoeuvring model for hull forces applied to full and slender ships in shallow water, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-13, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2003). Development of a tabular manoeuvring model for hull forces applied to full and slender ships in shallow water, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2003), 25th-28th August 2003, Kanazawa, Japan: Conference Proceedings. pp. RC-18-1 - RC-18-9, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2004). Prediction of low speed manoeuvring based on captive model tests: opportunities and limitations, in: International Marine Simulation Forum (IMSF): Annual General Meeting 2004. pp. [1]-[10], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2006). Development of a test program for the prediction of ship manoeuvrability in deep and shallow water, in: Proceedings of the Eight International Conference on Marine Sciences and Technologies, September, 25-27, 2006, Festival and Congress Centre, Varna, Bulgaria. pp. 53-58, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2011). Ship behaviour in shallow and confined water: an overview of hydrodynamic effects through EFD, in: AVT- Specialists' Meeting on Assessment of Stability and Control Prediction Methods for Air and Sea Vehicles (NATO Unclassified + Australia+ Sweden) AVT-189/RSM-028, Portsdown, United Kingdom, 12-14 October 2011: proceedings. pp. [1-20], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (Ed.) (2009). International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Bank Effects. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/The Royal Institution of Naval Architects: London. ISBN 978-1-905040-46-9. IX, 152 pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J. (2010). Synergy between theory and practice for Ultra Large Containerships sailing to the port of Antwerp, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 188, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J. (2018). Workshop: Design Guidelines for Waterways: waar moet u rekening mee houden als u een waterweg voor een schip ontwerpt? [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op Infomarkt MOW 09/02/18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2009). Safety assessment of head on encounters and overtaking manoeuvres with container carriers in confined channels through simulation tools, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability 2009 (MARSIM'09). pp. [1-12], meer
 • Geerts, S.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Huijsmans, R.; Fierens, N. (2011). Interaction forces in tug operations, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 153-164, meer
 • Hoang-Tri, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor 8000 TEU containerschepen voor de toegang tot de Vlaamse havens: deelopdracht 3. Bepalen van de modellering voor interactie met de oever. WL Rapporten, 749. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 27 + tabellen, figuren pp., meer
 • Keung, J.-Y. (2014). Evaluatie van een berekeningsmethode ter ondersteuning van het toelatingsbeleid tot de Vlaamse havens. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. xxix, 157 pp., meer
 • Lataire, E.; Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 620. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 132 pp., meer
 • Lataire, E.; Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 620. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + bijlag., fig.+cd-rom (bijlag.,werkbestanden) pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2007). Navigation in confined waters: influence of bank characteristics on ship-bank interaction, in: [s.d.] Proceedings of the 2nd International Conference On Marine Research And Transportation, Ischia, Naples, Italy, 28-30 june 2007. pp. [1-9], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Systematic model tests on ship-bank interaction effects, in: Eloot, K. et al. (Ed.) International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Bank Effects. pp. 9-22, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Vandenbroucke, J.; Eloot, K. (2011). Ship to ship interaction forces during lightering operations, in: Pettersen, B. et al. (Ed.) 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. pp. 211-222, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. 1-13, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel [PRESENTATION]. Presented at the SHF congress "Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches". Ghent University. Maritime Technology Division/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 45 slides pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Mansuy, M.; Chen, C. (2018). Systematic techniques for fairway evaluation based on ship manoeuvring simulations, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-13], meer
 • Lataire, E.; Eloot, K. (2010). Safe and smooth through a shallow fairway, in: Maritime and navigation risk conference 2010 (MNRC 2010), April 7-8 2010, Hyatt Regency Montreal, Canada: Managing and reducing the risk of maritime activities. pp. 16, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Sailing through a shallow sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 79, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Sailing through a shallow sea [POSTER]. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 1 poster pp., meer
 • Machiels, E. (2009). Gedrag van de voorstuwingsmachine van een schip bij sterk wisselende belasting. Ir Thesis. Koninklijke Militaire School: Brussel. V, 69 pp., meer
 • Maes, E.; Verwilligen, J.; Eloot, K. (2013). The Seine-Scheldt project: nautical accessibility of a new lock in Harelbeke [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 20 slides pp., meer
 • Notredame, M. (2015). Vervorming van scheepsconstructies bij contact met waterbouwkundige structuren. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. 107 pp., meer
 • Pauwelyn, H. (2015). Effect of passing shipping traffic on moored vessels equipped with external mooring devices. MSc Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. xiv, 164 pp., meer
 • Pettersen, B.; Einar Berg, T.; Eloot, K.; Vantorre, M. (Ed.) (2011). 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/Norwegian Marine Technology Research Institute/Norwegian University of Science and Technology (NTNU)/The Royal Institute of Naval Architects: London. ISBN 978-1-905040-83-4. X, 422 pp., meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 116, meer
 • Richter, J.; Verwilligen, J.; Dilip Reddy, P.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2012). Analysis of full ship types in high-blockage lock configurations, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1], meer
 • Söhngen, B.; Eloot, K. (2014). Update PIANC INCOM WG 141- Design guidelines for inland waterways [PRESENTATION]. Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. 21 slides pp., meer
 • Uliczka, K.; Böttner, C.-U.; Kastens, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Candries, M.; Lataire, E. (Ed.) (2016). Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-38-0. XVIII, 314 pp., meer
 • van Heel, D.J.E.; Verwilligen, J. (2011). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen Sloehaven en andere Scheldehavens: eindrapport. 23859-1-MSCN-rev. 1. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 82 + bijlagen pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). SIMMAN 2014: shallow-water CFD computations. Version 3.0. WL Rapporten, 00_066. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 31 + 5 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Toxopeuse, S.; Eloot, K.; Bhawsinka, K.; Queutey, P.; Visonneau, M. (2015). Bank effects for KVLCC2, in: World Maritime Technology Conference 2015, November 3 - 7, 2015, Rhode Island. pp. [1-21], meer
 • Peer reviewed article Van Hoydonck, W.; Toxopeus, S.; Eloot, K.; Bhawsinka, K.; Queutey, P.; Visonneau, M. (2018). Bank effects for KVLCC2. J. Mar. Sci. Technol. online first: [1-26]. https://hdl.handle.net/10.1007/s00773-018-0545-3, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Heylbroeck, B. (1995). Evaluation of mathematical models for propulsion and rudder forces by means of captive model tests with bulkcarriers in shallow water, in: Manoeuvrability '95 International Symposium on Manoeuvrability of ships at slow speed, 16-19 October 1995, Ilawa, Poland. pp. 39-54, meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Laforce, E. (2003). Experimental investigation of ship-bank interaction forces, in: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2003), 25th-28th August 2003, Kanazawa, Japan: Conference Proceedings. pp. RC-31-1-RC-31-9, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Eloot, K.; Richter, J.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2007). Ship motions in shallow water as the base for a probabilistic approach policy, in: (2008). Proceedings of the 27th International Conference on Offschore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE 2008), Estoril, Portugal, 15-20 June, 2008. pp. [1-10], meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2010). Estuary traffic: an alternative hinterland connection for coastal ports, in: Port Infrastructure Seminar, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands, 22-23 June 2010. pp. [1-20], meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2012). Probabilistic regulation for inland vessels operating at sea as an alternative hinterland connection for coastal harbours. EJTIR 12(1): 111-131, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 25 [1-9], meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 49, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: A useful contradiction to solve missing links in waterway systems [PRESENTATION], in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. 48 slides, meer
 • Vantorre, M.; Himpe, T.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Haven van Antwerpen: toegankelijkheid van cruiseschepen tot de Rede: deelrapport 2. Afmeerconfiguratie – Ineossteiger. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_007. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. vi, 57 pp., meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Candries, M.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Henn, R.; Vergote, T.; Lindberg, O.; de Loor, A.; Wang, H.Z.; Zou, Z.-J. (2016). A comparison of experimental and numerical behaviour characteristics of a ship entering a lock using benchmark test data. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 158(Part A2): A79-A90, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2017). Maneuvering in shallow and confined water, in: Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering (EMOE). pp. [1-17]. https://hdl.handle.net/10.1002/9781118476406.emoe006, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M. (Ed.) (2013). Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. The Royal Institution of Naval Architects/Ghent University/Flanders Hydraulics Research: London. ISBN 978-1-909024-17-5. 352 pp., meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K. (1996). Hydrodynamic phenomena affecting manoeuvres at low speed in shallow navigation areas, in: 11th International Harbour Congress, Antwerpen, June 17-21, 1996: proceedings. pp. 535-546, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K. (1997). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests, in: Vukic, Z. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC '97, Brijuni, Croatia, 10-12 September, 1997. pp. 93-98, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K. (1998). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests. Control eng. pract. 6(5): 643-652. https://hdl.handle.net/10.1016/S0967-0661(98)00058-6, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2002). Modelling of Ship-Bank Interaction Forces = Modellierung der Wechselwirkung von Kräften zwischen Schiff und Ufer, in: Das Schiff in Wechselwirkung mit der Wasserstrasse. Duisburger Kolloquium Schiffstechnik-Meerestechnik, 23: pp. 55-76, meer
 • Vergote, T.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J. (2013). Hydrodynamics of a ship while entering a lock, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 281-289, meer
 • Verreyen, D.; Eloot, K.; Seynaeve, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Simulator Redesign: Deelrapport 5: definitie ready for deployment. versie 3.0. WL Rapporten, 00_070. Waterbouwkundig Laboratorium/HB-Plus: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM: publiek rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 689_04. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 34 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Laforce, E.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Flexibel sleepbootalternatief voor beschermingspontons Westsluis: simulatiestudie Terneuzen. Versie 3.0. WL Rapporten, 803_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 32 + 83 p. bijlag, 7 p. tab., 9 p. fig., cd-rom pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Regulation for the upstream and downstream navigation of 8,000 and more TEU container vessels to the port of Antwerp with a maximum draught of 145 dm. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust/Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Richter, J.; Dilip Reddy, P.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2012). Analysis of full ship types in high-blockage lock configurations, in: MARSIM 2012, 23-27 April, Singapore: abstracts and papers. pp. [1-10], meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen-Sloehaven en andere Scheldehavens: technische Nota - tijpoortberekening met nautische criteria. Versie 2.0. WL Technische Nota's, 48. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 + 4 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie diepteprofiel Walvischstaart voor bereikbaarheid Scheldehavens: maximale afmetingen voor containervaart naar of van Put van Terneuzen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Maes, E.; Eloot, K. (2013). The Seine-Scheldt project: nautical accessibility of a new lock in Harelbeke, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 291-299, meer
 • Verwilligen, J.; Delefortrie, G.; Vos, S.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Validation of mathematical manoeuvring models by full scale measurements, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-16], meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Tijpoortberekeningen afvarende containervaart uit Deurganckdok: invloed drempeldieptes en vaarsnelheden. versie 4.0. WL Rapporten, 16_115_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring simulation study Port of Cherchell: sub report 2 – Simulation study 24 000 TEU. Version 3.0. FHR reports, 17_106_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 37 + 70 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2018). Full-scale measurements to assess squat and vertical motions in exposed shallow water, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-20], meer
 • Vos, S.; Vantorre, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulator training, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. [1-10], meer
 • Vos, S.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Candries, M.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulation training [PRESENTATION]. Presented at the conference on Hydrodynamics applied to Inland Waterways and Port Approaches, 18/11/2015, Paris. Flanders Hydraulics Research/Ghent University. Maritime Technology Division: Antwerp. 35 slides pp., meer
 • Vos, S.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische screening Leie‐as: realtime simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_077_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 57 + 617 p. bijlagen pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.