Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Fort Liefkenshoek: toegankelijkheid Ineossteiger: deelrapport 1. Advies
Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Fort Liefkenshoek: toegankelijkheid Ineossteiger: deelrapport 1. Advies. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_116_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 37 + 25 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Author keywords
    Aanmeermanoeuvre; Veersteiger; Stroom; Wind

Contactgegevens

Opdrachtgever: De Vlaamse Waterweg


Auteurs  Top 

Abstract
    De Vlaamse Waterweg vraagt naar aanleiding van de bouw van een nieuwe steiger aan Fort Liefkenshoek een advies over de toegankelijkheid van de Ineossteiger in relatie tot deze nieuwe steiger. De binnenschepen die aan de binnenzijde van de Ineossteiger aanmeren, ondervinden een gewijzigde aanloop. In 2012 werd positief advies verleend voor de bouw van deze steiger door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en door DAB Loodswezen. Bij de bouw van de nieuwe veersteiger werd verder de geijkte procedure gevolgd. Na de start van de bouw van de veersteiger in juni 2018 werd bezwaar opgeworpen door Ineos, waarop het WL opgedragen werd de toegankelijkheid van de Ineossteiger te onderzoeken.
    Het WL onderzoekt in dit rapport door middel van expert judgement en in overleg met de schippers die voor het WL simulatiestudies uitvoeren, de toegankelijkheid van deze steiger. In eerste instantie werden alle beschikbare gegevens samengebracht om op basis hiervan met alle betrokken partijen terug rond de tafel te zitten. Vervolgens werd een bevraging en een proefvaart georganiseerd om tot een besluit te komen over de toegankelijkheid van de Ineossteiger na de bouw van de veersteiger.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.