Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Nautische screening Leie‐as: realtime simulaties
Vos, S.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische screening Leie‐as: realtime simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_077_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 57 + 617 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Author keywords
  Realtime simulatiestudie; Leie-as

Project Top | Auteurs 
 • Nautische screening Leie-as, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Het project Seine-Schelde beoogt de realisatie, binnen een Europese context, van een binnenvaartverbinding op groot gabariet (CEMT-klasse Vb) tussen het Seine-bekken enerzijds en het Scheldebekken en de Noordzeehavens anderzijds.

  Door Waterwegen & Zeekanaal NV werd het bestek 16EGGE/14/11 gelanceerd waarvan de opwaardering van de Leie-as onderwerp is. Deel 1 van dit bestek omvat onder meer een nautische screening van de Leie-as. Deze bestaat uit de dimensionering van de waterweg vanuit nautisch oogpunt zodanig dat de volgende objectieven op een veilige en vaartechnisch verantwoorde manier georganiseerd kunnen worden:

  1. Tweerichtingsverkeer voor klasse IV schepen
  2. Eénrichtingsverkeer voor klasse Vb schepen (met passeerstroken);
  3. Kruising van een leeg klasse Vb schip met een geladen klasse IV schip (over het volledige traject;
  4. Containervaart op 3 lagen

  Op basis van de vastgelegde ontwerprichtlijnen wordt door de opdrachtnemer (ARCADIS) een voorontwerp voor de Leie-as uitgewerkt. Indien men afwijkt van de richtlijnen dan is bijkomend onderzoek noodzakelijk waarbij gebruik gemaakt kan worden van realtime vaarsimulaties.

  Vier deelomgevingen werden in de Leie geselecteerd om meer in detail te onderzoeken. Op de manoeuvreersimulatoren (Lara, SIM225 en SIM360) van het WL werden gedurende vier dagen simulaties uitgevoerd door schippers onder begeleiding van een onderzoeker van het WL. Zowel zwaaimanoeuvres als ontmoetingen tussen verschillende scheepscombinaties kwamen aan bod. Voorliggende rapportage bevat dit onderzoek waarbij zowel de simulatoren (simulatoromgevingen, simulatieschepen) als de post-processing beschreven worden.

  Per omgeving en per scheepscombinatie werden de simulaties besproken en dit aan de hand van vaarbaanplots, grafieken, beoordeling van de schippers, reserve roer, reserve schroef, reserve boegschroef, afstanden en snelheden bij ontmoetingen, afstanden tot oevers elders, …

  Het voorontwerp van de zwaaikommen wordt als goed bevonden voor zwaaimanoeuvres met een klasse Va+ schip (lengte135 m en breedte 11.4 m). Verder kan men stellen dat op basis van de simulaties voor de onderzochte deelomgevingen het voorontwerp voldoet aan de projectdoelstellingen. Hiervoor is bij drie lagen containers een goed werkende boegschroef wel noodzakelijk.

  De simulaties tonen ook aan dat ontmoetingen, met scheepscombinaties die geen deel uitmaken van de gestelde doelstelling(en), op verschillende locaties mogelijk zijn.

  Tot slot noteerden schippers enkele bemerkingen over o.a. de projectdoelstelling 2 'Eénrichtingsverkeer voor klasse Vb schepen (met passeerstroken)'.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.