Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Nautische screening Leie-as

Referentie nr.: WL 15_077
Periode: Juni 2015
Status: Gestart
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 

Abstract
Het project Seine-Schelde beoogt de realisatie, binnen een Europese context, van een binnenvaartverbinding op groot gabariet (CEMT-klasse Vb) tussen het Seine-bekken enerzijds en het Scheldebekken en de Noordzeehavens anderzijds.

Door Waterwegen & Zeekanaal NV werd het bestek 16EGGE/14/11 gelanceerd waarvan de opwaardering van de Leie-as onderwerp is. Een deel van deze opdracht bestaat uit een nautische screening van de Leie-as waarbij de dimensionering van de waterweg zodanig dient te gebeuren dat de volgende objectieven op een veilige en vaartechnisch verantwoorde manier kunnen georganiseerd worden:
1. eenrichtingsverkeer voor klasse Vb schepen;
2. kruising van een leeg klasse Vb schip met een geladen klasse IV schip;
3. containervaart op 3 lagen.
In het bestek werd opgenomen dat indien het nuttig of nodig zou blijken om bepaalde onderdelen van de waterweg vaartechnisch te modelleren en eventueel real time vaarsimulaties te laten uitvoeren, dat dit door W&Z als aparte opdracht aan het WL toevertrouwd zou worden.

Voorliggende project omvat in een eerste luik een desktopstudie waarbij een overzicht gemaakt wordt van het historisch uitgevoerd (relevant) studiewerk m.b.t. vaarsimulaties in de binnenvaart. Een tweede deel van het project kan bestaan uit vaarsimulaties. Dit deel is echter tot op heden nog niet honderd procent zeker maar wel zeer waarschijnlijk.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Vos, S.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische screening Leie‐as: realtime simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_077_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 57 + 617 p. bijlagen pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.