Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - Deelrapport 7. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen tweede getijdendok van alternatief 9
Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - Deelrapport 7. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen tweede getijdendok van alternatief 9. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_117_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + 10 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Author keywords
    ULCS; Toegankelijkheid; Bouwsteen tweede getijdendok; Alternatief 9

Project Top | Auteurs 
  • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer


Auteurs  Top 

Abstract
    Dit rapport beschrijft de simulaties die werden uitgevoerd voor de beoordeling van de nautische toegankelijkheid van het tweede getijdendok in het Alternatief 9. Doel van deze studie is tweeledig. Enerzijds het uitvoeren van realtime simulaties op scheepsmanoeuvreersimulatoren voor de evaluatie van de vorm van het dok voor 430 m lange containerschepen. Anderzijds worden ook ontmoetingen tussen verschillende containerschepen uitgevoerd ter hoogte van het knooppunt dat ontstaat in de monding van het Deurganckdok. Deze simulaties werden uitgevoerd door DAB Loodswezen op de (gekoppelde) simulatoren SIM360+ en SIM225. Op basis van deze simulaties kon aangetoond worden dat het tweede getijdendok in alternatief 9 toegankelijk is voor een 430 m lang containerschip maar dat nog aanbevelingen kunnen geformuleerd worden ter verbetering van de toegankelijkheid. Bovendien werden uit de simulaties kwantitatieve waarden verzameld voor de beoordeling van de manoeuvres in plaats en in tijd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.