Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Denderbelle – Vernieuwing stuwsluis Denderbelle: deelrapport 6. Schaalmodelstudie breekbalken
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2018). Denderbelle – Vernieuwing stuwsluis Denderbelle: deelrapport 6. Schaalmodelstudie breekbalken. versie 4.0 . WL Rapporten, 15_062_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 4 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Design
  Emptying
  Filling
  Locks (Waterways)
Author keywords
  Breaking logs; Breekbalken

Project Top | Auteurs 
 • Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer


Auteurs  Top 
 • Vercruysse, J.B., meer
 • Verelst, K., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Bij Afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg nv (dVW) loopt momenteel een project voor de opwaardering van de Dender afwaarts Aalst tot (scheepvaart-)klasse IV. In kader hiervan wordt naast de huidige sluis van het stuwsluiscomplex te Denderbelle een nieuwe sluis met een lengte 130.0 m, een breedte 10.5 m en een verval van 2.38 m gerealiseerd.

  Voor de nieuwe sluis te Denderbelle werd in 2010 reeds een voorontwerp gemaakt van een sluis met puntdeuren en openingen in de puntdeuren afgesloten met vlinderkleppen als nivelleersysteem. Voor het uitwerken van het finale ontwerp van de sluis doet Afdeling Bovenschelde beroep op de afdelingen Expertise Beton en Staal (EBS), Elektromechanica en Telematica (EMT) en Geotechniek. Bij de verdere uitwerking van het constructief ontwerp door EBS werd vastgesteld dat het nivelleersysteem met vlinderkleppen uit het voorontwerp niet ingebouwd kan worden in de deuren. Om die reden is door WL een nieuw hydraulisch ontwerp uitgewerkt van een nivelleersysteem waarvan de openingen afgesloten worden door middel van hefschuiven. Uit dit nieuwe ontwerp volgde een nivelleersysteem bestaande uit, per hoofd, 6 openingen met breedte 0.90 m en hoogte 0.90 m.

  In dit rapport wordt nagegaan wat de invloed is van het toevoegen van breekbalken afwaarts van de nivelleeropeningen op het debiet door de nivelleeropeningen en op de uitstroming in de kolk. Hiervoor werden proeven uitgevoerd in een op het WL beschikbaar schaalmodel voor breekbalkonderzoek. De proeven werden uitgevoerd voor één opening zonder breekbalken, één opening met 2 breekbalken met sectie 0.15 m x 0.15 m (bxh) en tussenafstand 0.30 m en één opening met 1 centrale breekbalk met sectie 0.30 m x 0.15 m (bxh). Uit het hydraulisch ontwerp volgt een geleidelijke openingswet van de hefschuiven. Om die reden zijn de proeven zowel uitgevoerd voor een hefschuifhoogte 50 % als voor een hefschuifhoogte 100 %.

  Uit het schaalmodelonderzoek volgt dat breekbalken een verwaarloosbare invloed hebben op het debiet doorheen de openingen. De breekbalken hebben een gunstige invloed op de spreiding van de jet en de reductie van de maximale snelheid. Zowel bij een hefhoogte 50 % als bij een hefhoogte 100 % reduceren breekbalken de maximale snelheid met ca. 50 %. Bij de geometrie met 1 breekbalk en de hefschuif 100 % geopend splitst de centrale breekbalk de stroming in twee deeljets. Bij de geometrie met 2 breekbalken en de hefschuif 50 % en 100 % geopend en de geometrie met 1 breekbalk en de hefschuif 50 % geopend wordt een opsplitsing in meerdere deeljets niet waargenomen.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.