Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ontwerp vispassage op de Leie te Sint‐Baafs‐Vijve: bureaustudie hydraulisch voorontwerp
Visser, K.P.; Viaene, P.; Buysse, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Ontwerp vispassage op de Leie te Sint‐Baafs‐Vijve: bureaustudie hydraulisch voorontwerp. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 48 + 2 p. appendices pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
    Bekkentrap; Vertical slot

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer


Auteurs  Top 
  • Visser, K.P., meer
  • Viaene, P.
  • Buysse, D.

Abstract
    In het kader van het globale Seine-Schelde project, waarbij de Leie zal uitgebouwd worden tot een Europese hoofdvaaras voor schepen van de CEMT-klasse Vb, wordt in opdracht van Waterwegen & Zeekanaal afdeling Bovenschelde (aBS) een studie uitgevoerd voor vernieuwing van de sluis in de gekanaliseerde Leie te Sint-Baafs-Vijve. Met de vernieuwing van de sluis wenst aBS tevens een oplossing te voorzien voor het vismigratieknelpunt dat het huidige stuwsluiscomplex vormt.

    De voorkeurslocatie voor de nieuwe vispassage uit de project-MER is de huidige klasse I sluis (die buiten bedrijf is) naast de bestaande stuw. Het voorontwerp voor een V-vormige bekkenpassage ter plaatse van deze sluis, zoals eerder uitgewerkt door Grontmij, bleek na controle berekeningen niet meer te kunnen voldoen aan de ruimtelijke en biologische ontwerpcriteria. Daarom zijn door het Waterbouwkundig Laboratorium in opdracht van aBS aanvullende berekeningen uitgevoerd. Uitgaande van de beschikbare ruimte, ontwerpcriteria voor doelsoorten en hydraulische randvoorwaarden zijn berekeningen uitgevoerd voor varianten van twee type vispassages: de V-vormige bekkentrap en de vertical slotpassage. Op basis van de resultaten met betrekking tot efficiëntie en ruimtelijke inpassing is als voorkeursvariant een vertical slotpassage met slotbreedte 0.4 m en verval per bekken van 8 cm geselecteerd.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.