Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Dender ‐ Nieuwe sluis Aalst: opstellen openingswet nivelleersysteem
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2018). Dender ‐ Nieuwe sluis Aalst: opstellen openingswet nivelleersysteem. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_002_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 27 + 7 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Design
  Emptying
  Filling
  Locks (Waterways)
  Systems
  België, Dender R., Aalst [Marine Regions]
  Brak water

Project Top | Auteurs 
 • Nieuwe sluis Aalst: opstellen openingswet nivelleersysteem, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer


Auteurs  Top 
 • Vercruysse, J.B., meer
 • Verelst, K., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Bij Afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg nv loopt momenteel een project voor de opwaardering van de Dender afwaarts Aalst tot (scheepvaart-)CEMT klasse IV. In kader hiervan wordt te Aalst een nieuwe opwaarts gelegen CEMT klasse I sluis (lengte 56 m, breedte 6.0 m en verval 1.78 m) gebouwd en komt de huidige sluis te Aalst te vervallen. Het Waterbouwkundig Laboratorium heeft voor de nieuwe sluis te Aalst in 2013 het hydraulisch ontwerp uitgevoerd van het nivelleersysteem. Uit dit hydraulisch ontwerp volgde een nivelleersysteem met 5 cirkelvormige openingen in de sluisdeur diameter 0.70 m afgesloten met vlinderkleppen. De openingswet voor de vlinderkleppen bestond hierbij uit een eerste fase met een hoge draaisnelheid en hierop aansluitend een tweede fase met een lage draaisnelheid.

  Bij het uitwerken van het elektromechanisch ontwerp in 2017 is besloten om voor de vlinderkleppen een openingswet met een constante draaisnelheid toe te passen. Een dergelijke openingswet heeft economische en onderhoudstechnische voordelen. In het kader hiervan vraagt de Vlaamse Waterweg aan het Waterbouwkundig Laboratorium om voor het nivelleersysteem van de sluis een openingswet op te stellen met een constante draaisnelheid. Dit rapport beschrijft de simulaties die uitgevoerd zijn voor het opstellen van deze nieuwe openingswet. Hierbij wordt voor beroepsvaart en recreatievaart eenzelfde openingswet van de vlinderkleppen opgesteld.

  Uit een eerste set simulaties volgt dat een recreatievaartuig aangemeerd met de boeg ter hoogte van de stopstreep maatgevend is voor het opstellen van de openingswet van de vlinderkleppen. Voor het vullen van de kolk met dit recreatievaartuig wordt zowel een lineaire openingswet (zonder onderbreking) met een trage hoeksnelheid als een getrapte openingswet (met onderbrekingen) en een hoge hoeksnelheid opgesteld. Uit de simulaties volgt dat met een lineaire openingswet de kolk genivelleerd wordt in 7.2 min. Het toepassen van een getrapte openingswet betekent een verlaging van de nivelleertijd met 80 s tot 5.9 min. Doordat bij ledigen de krachten op de schepen in de kolk veelal lager zijn dan bij vullen kan voor ledigen een snellere openingswet toegepast worden. Zowel voor de lineaire openingswet als voor de getrapte openingswet wordt een voor ledigen geoptimaliseerde versie opgesteld. Bij het toepassen van een geoptimaliseerde openingswet voor ledigen wordt de nivelleertijd met ca. 70 s ingekort tot 6.1 min (bij een lineaire openingswet) en 4.6 min (bij een getrapte openingswet).


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.