Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

IJzer ‐ Diksmuide: dimensionering oever‐ en bodembescherming
Verelst, K.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2018). IJzer ‐ Diksmuide: dimensionering oever‐ en bodembescherming. Versie 5.0. WL Rapporten, 17_113_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 22 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Bridge pilings
  Dimensional analysis
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Breakwaters > Riprap
  ANE, België, IJzer R. [Marine Regions]
  Zoet water
Author keywords
  Dimensionering; Brugpijlers

Project Top | Auteurs 
 • Dimensionering breuksteen rond brugpijler Ijzer, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Expertise Beton en Staal’


Auteurs  Top 

Abstract
  Door Afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) wordt het bouwkundig ontwerp opgemaakt voor een nieuwe brug over de IJzer te Diksmuide. Ter plaatse van de brug hebben de oevers uit het typeprofiel van de Ijzer een taludhelling 6/4 zonder aanwezigheid van een oeverbescherming. Echter de huidige oevers van de Ijzer op deze locatie hebben een talud 8/4, wat laat vermoeden dat het profiel 6/4 op deze locatie niet stabiel is. EBS wil bij het ontwerp van de nieuwe brug naast de brugpijler opnieuw een taludhelling 6/4 voorzien, maar nu met een oeverbescherming om deze te stabiliseren.

  Dit rapport beschrijft de berekening van de te voorziene oeverbescherming en de bodembescherming aan de teen van de oever. Hiervoor zijn eerst de hydraulische belastingen op de oever en bodem bepaald. Deze bestaan uit stroming ten gevolge van waterafvoer, de stroming aan de bodem ten gevolge van retourstroming van scheepvaart (CEMT-klasse I), de stroming aan de bodem ten gevolge van de hoofdschroef en de boegschroef van scheepvaart en de scheepsgolven van de passerende schepen.
  Daarna is de dimensionering van de oever- en bodembescherming uitgevoerd. Hieruit volgt dat de stroming ten gevolge van de boegschroef maatgevend is voor de oeverbescherming en de stroming ten gevolge van de hoofschroef voor de bodembescherming. Uit de dimensionering van de oeverbescherming volgt dat losse breuksteen niet kan toegepast worden om te weerstaan aan de hoge stroomsnelheden ten gevolge van de boegschroef. Daarom wordt voor de taluds een breuksteensortering 10-60 kg voorgesteld, gepenetreerd met gesloten colloïdaal beton. Voor de bodembescherming volstaat een breuksteensortering 40-200 kg. Uit constructieve en financiële overwegingen kan ook geopteerd worden om de gegroute breuksteensortering 10-60 kg gepenetreerd met gesloten colloïdaal beton die voor de taluds onder de brugpijler wordt voorgesteld, door te trekken op de bodem van de Ijzer ter plaatse van de nieuwe brug.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.