Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde
Meire, D.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 54 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
    Stroming; Intergetijdegebied

Project Top | Auteurs 
  • AvdT - Sedimentatie op drempels, meer

Auteurs  Top 

Abstract
    Intergetijdegebieden hebben een belangrijke functie in het estuarium bv. als habitat van talrijke levensgemeenschappen. De beschikbare datasets van goede stroomsnelheidsmetingen beperkt zich echter voornamelijk tot de geulen. Daarom werden er door het Waterbouwkundig Laboratorium stromingsmetingen uitgevoerd op verschillende slikken langsheen de Zeeschelde, telkens over 2 volledige springtij-doodtij-cycli. In dit rapport worden de resultaten van deze meetcampagnes op intergetijdegebieden in de Zeeschelde besproken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.