Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Modellering Bovenschelde in Wallonië: modelbeschrijving
Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2020). Modellering Bovenschelde in Wallonië: modelbeschrijving. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_048_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 35 + 40 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Models
  Numerieke modelleringen
  Waterbeheer > Hydraulica > Hydrodynamische modellen
  België, Bovenschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Haut-Escaut; 1D; Mike11

Project Top | Auteurs 
 • Modellering Bovenschelde Wallonië, meer

Auteurs  Top 
 • Vanderkimpen, P., meer
 • Pereira, F., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over een 1D hydrodynamisch model van de Bovenschelde in Vlaanderen. Met het oog op de studie van de nieuwe stuwen en vispassages in Vlaanderen is het wenselijk om het bestaande model in opwaartse richting uit te breiden, om de eventuele impact van randeffecten te minimaliseren. Daarom werd ook een sterk vereenvoudigd model van de Haut-Escaut in Wallonië opgebouwd.
  Er werden twee modelversies opgesteld. De eerste versie geeft de historische toestand (voor de vernieuwing van de sites van Kain en Hérinnes) weer. De tweede versie geeft de toekomstige toestand (na afronding van de vernieuwing van de sites van Kain en Hérinnes) weer.
  Het model van de historische toestand werd gevalideerd aan de hand van historische wassen en geeft het gedrag van de Haut-Escaut vrij goed weer. De resultaten voor het afwaartse pand (van Kain tot Hérinnes) zijn betrouwbaarder dan die voor het opwaartse pand (vanaf de grens met Frankrijk tot Kain).
  Het model van de toekomstige toestand kon nog niet gevalideerd worden, aangezien de werken in Hérinnes nog in uitvoering zijn en pas in de loop van 2021 afgerond zullen worden.
  Het nieuwe model voor de Haut-Escaut in Wallonië vormt een op zichzelf staand geheel. Het werd opgebouwd met dezelfde software en modelleringstechniek als het model voor de Bovenschelde in Vlaanderen. Hierdoor kunnen beide modellen achteraf op eenvoudige wijze samengevoegd worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.