Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Pereira, Fernando

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Onderzoeksgroep Waterbeheer, meer
 • Functie: Onderzoeker

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 93
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer

Projecten (12)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Herberekening statistieken niet-tij posten, meer
 • Impact nieuwe sluis Terneuzen op waterbeheer en zoutintrusie, meer
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007
 • Onderhoud Mike11 modellen, meer
 • ROR kaarten kust 2019, meer
 • Seine-Schelde West, meer
 • Slim stuwen (fase 1), meer
 • Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, meer

Publicaties (72)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  ( 5 peer reviewed ) opsplitsen
 • Blanckaert, J.; Gullentops, C.; Franken, T.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: rapport ORBP Dender. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. V, 77 + 101 p. appendices pp., meer
 • Blanckaert, J.; Gullentops, C.; Franken, T.; Bogman, P.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: rapport ORBP Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 143 pp., meer
 • Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Wateroverlast Laaklinde, Kanaal naar Charleroi: vergelijking van huidige situatie met november, 2010. Versie 2.0. WL Adviezen, 12_134. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 9 pp., meer
 • Boey, I.; Beullens, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). De Gavers, Provinciaal Domein: effect van een ringdijk op het overstromingsregime. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_104. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Bogman, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie afwatering van de IJzer: deelrapport 1. Benutting van de Dierendoncksluis als compensatie voor de toevoeging van pompen aan de Slopgatvaart. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_136. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 41 + 7 appendices pp., meer
 • Bogman, P.; Leyssen, G.; Boeckx, L.; Pereira, F.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Statistiek niet tij-posten voor Portaalsite: deelrapport 1. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_118. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 124 pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Floodcom: deelrapport 1. Kapelbeek. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 36 + 17 p. appendices pp., meer
 • Bommelyn, B. (2012). Optimalisatie van de hydrodynamische modellering van de afvoerriolen van het kanaal Brussel-Charleroi. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xiii, 97 + appendices pp., meer
 • Bouaziz, L.; de Boer-Euser, T.; Brauer, C.; Drogue, G.; Fenicia, F.; Grelier, B.; De Niel, J.; Nossent, J.; Pereira, F.; Savenije, H.H.G.; Thirel, G.; Willems, P. (2016). Looking beyond general metrics for model evaluation: lessons from an international model intercomparison study. Geophys. Res. Abstr. 18: EGU2016-5032-1, meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 4. IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 + 45 appendices pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 1. Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 96 + 216 p. appendices pp., meer
 • De Boeck, K.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3. Analyse van het huidige wateraanbod. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 77 + 103 p. appendices pp., meer
 • De Boeck, K.; Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 4. Modellering van de huidige toestand op regionaal niveau. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 46 + 30 p. app., 2 p. tab., 9 p. fig. pp., meer
 • De Boeck, K.; Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Grensoverschrijdend overstromingsmodel van de Dender: uitbreiding Dendermodel opwaarts de gewestgrens en implementatie Marke. Versie 4_0. WL Rapporten, 12_039. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 33 pp., meer
 • Peer reviewed article de Boer-Euser, T.; Bouaziz, L.; De Niel, J.; Brauer, C.; Dewals, B.; Drogue, G.; Fenicia, F.; Grelier, B.; Nossent, J.; Pereira, F.; Savenije, H.H.G.; Thirel, G.; Willems, P. (2017). Looking beyond general metrics for model comparison: lessons from an international model intercomparison study. Hydrol. Earth Syst. Sci. 21(1): 423-440. https://hdl.handle.net/10.5194/hess-21-423-2017, meer
 • Peer reviewed article de Boer-Euser, T.; Bouaziz, L.; De Niel, J.; Brauer, C.; Dewals, B.; Drogue, G.; Fenicia, F.; Grelier, B.; Nossent, J.; Pereira, F.; Savenije, H.H.G.; Thirel, G.; Willems, P. (2017). Supplement of Looking beyond general metrics for model comparison: lessons from an international model intercomparison study. Hydrol. Earth Syst. Sci. 21: suppl. (39 p.), meer
 • Franken, T.; Smets, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie. Opmaak toolbox hydrologische modellering: gebruikershandleiding. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15b. IMDC/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 65 pp., meer
 • Leyssen, G.; Franken, T.; Fang, Z.; Gullentops, C.; Coen, L.; Bogman, P.; Coorevits, L.; Blanckaert, J.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: randvoorwaarden, hydraulica, statistiek van Dender, Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. XII, 138 + 586 p. appendices pp., meer
 • Meert, P.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Delgado, R.; Mostaert, F. (2014). Development of conceptual models for an integrated catchment management: Subreport 1. Literature review of conceptual modelstructures. Version 4.0. WL Rapporten, 00_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 83 pp., meer
 • Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2015). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-12], meer
 • Meert, P.; Willems, P.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Development of conceptual models for an integrated catchment management: subreport 3. Construction and calibration of conceptual river models. version 4.0. WL Rapporten, 00_131_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 74 + 15 p. appendices pp., meer
 • Peer reviewed article Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models. Environ. Model. Softw. 77: 19-31. dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.11.010
 • Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Uncertainty assessment of river water levels on energy head loss through hydraulic control structures, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 863-870, meer
 • Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Optimizing hydraulic structures head loss parameters by surrogate modelling of river flows and water levels, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 116, meer
 • Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Sensitivity analysis of river flows and water levels on energy head loss through hydraulic control structures, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 122, meer
 • Meert, P.; Nossent, J.; Pereira, F.; Willems, P. (2017). Decomposing river model output uncertainty in its contributing sources: a Belgian case study. Geophys. Res. Abstr. 19: EGU2017-12860 [1], meer
 • Meert, P.; Nossent, J.; Pereira, F.; Willems, P. (2017). Decomposing river model output uncertainty in its contributing sources: a Belgian case study [POSTER]. Presented at the European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 2. Analyse van het huidige watergebruik. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 12 p. appendices, 10 p. Tab., 22 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Vereycken, K.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Analyse van de waterbeschikbaarheid voor een nieuwe captatie langs het kanaal Gent-Oostende in Lovendegem ten behoeve van het drinkwaterproductiecentrum van De Watergroep in Kluizen: scenarioanalyse. Versie 3.0. WL Adviezen, 13_025. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Nossent, J.; Bauwens, W.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Are the driving forces of hydrological models really driving the model output?, in: Ames, D.P. et al. Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, June 15-19, San Diego, California, USA. pp. [1-6], meer
 • Nossent, J.; Pereira, F.; Bauwens, W. (2015). Assessing the importance of rainfall uncertainty on hydrological models with different spatial and temporal scale. Geophys. Res. Abstr. 17(EGU2015-13271): [1], meer
 • Nossent, J.; Pereira, F.; Bauwens, W. (2015). Assessing the importance of rainfall uncertainty on hydrological models with different spatial and temporal scale [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster (3 parts) pp., meer
 • Nossent, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Vereenvoudigd 1D-model Blauwe Kei: eindrapport. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 pp., meer
 • Nossent, J.; Pereira, F.; Bauwens, W. (2017). Rainfall or parameter uncertainty? The power of sensitivity analysis on grouped factors [POSTER]. Presented at the European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 3 pp., meer
 • Nossent, J.; Pereira, F.; Bauwens, W. (2017). Rainfall or parameter uncertainty? The power of sensitivity analysis on grouped factors. Geophys. Res. Abstr. 19: EGU2017-12797 [1], meer
 • Pereira, F. (1997). Methodology and design criteria for the construction of hydraulic structures. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven/Vrije Universiteit Brussel: Leuven. vii, 104 pp., meer
 • Pereira, F. (2014). Lessons learnt from project 00_153 "Modeling Uncertainties" [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 20 slides pp., meer
 • Pereira, F. (2014). 11de Waterforum - Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit: analyse van de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen, huidige toestand en uitdagingen naar de toekomst [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 slides pp., meer
 • Pereira, F. (2014). Toelichting modelleringstudies Zenne - Kanaal Brussel-Charleroi [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 34 slides pp., meer
 • Pereira, F. (2014). Études de modélisation – notes explicatives Senne - Canal Bruxelles-Charleroi [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers. 34 slides pp., meer
 • Pereira, F. (2015). Modellering van waterkwantiteit in Vlaanderen [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het 12de Waterforum "Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid". Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 slides pp., meer
 • Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Hydraulische effecten van de beperking van het gebruik van de langsriolen in het kanaal naar Charleroi. Versie 2.0. WL Adviezen, 792_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Pereira, F.; Franken, T.; Smets, S.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Interregionale studie van de overstromingsproblematiek in het Zennebekken. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_103. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 86 + 8 p. bijlagen pp., meer
 • Pereira, F.; Michielsen, S.; De Sutter, R. (2015). Water scarcity indices vs. water balance: the Scheldt river basin, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • Pereira, F.; Nossent, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verlaging van de waterstanden in het Albertkanaal juli 2011: advies. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_074. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 pp., meer
 • Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Waterbalans Seine-Schelde West: advies Waterbouwkundig Laboratorium. 3.0. WL Adviezen, 765_55. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 8 p. pp., meer
 • Pereira, F.; Vanderkimpen, P. (2014). Waterbeheer [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., meer
 • Quan Tran, Q.; Willems, P.; Pannemans, B.; Blanckaert, J.; Pereira, F.; Nossent, J.; Cauwenberghs, K.; Vansteenkiste, T. (2015). Flexible hydrological modeling - Disaggregation from lumped catchment scale to higher spatial resolutions. Geophys. Res. Abstr. 17(EGU2015-6983-1): [1], meer
 • Smets, S.; Pereira, F.; Bulckaen, D. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Faserapport 2: Nulalternatief: waterstanden, overstromingskaarten, schade, slachtoffers en risico. Versie 2.0. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. IX, 38 + appendices pp., meer
 • Smets, S.; Franken, T.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie: hercalibratie van de modellen van het Demerbekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 37 + 132 p. bijl. pp., meer
 • Smets, S.; Franken, T.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie. Opmaak toolbox hydrologische modellering: functionele analyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15a. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 pp., meer
 • Van der Wee, X. (2012). Hydraulische studie naar de onderwaterzetting van de IJzervlakte tijdens WOI. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. 114 pp., meer
 • Van Hoey, S.; Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Nopens, I.; Seuntjens, P.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 4. Flexible model structures and ensemble evaluation. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. IV, 29 pp., meer
 • Vandenberghe, V.; Pereira, F.; Huygens, M.; Vanneuville, W. (2010). Use of uncertainty estimations for decision making: Case study, the hydrological and hydraulic model predictions for the river Demer and Dijle in Belgium, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-8], meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 2. Gevalstudie Demer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 43 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Hoogwaterevaluatie Demerbrug Testelt: deelrapport 3. Correlatie waterstanden Aarschot - Testelt - Zichem. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 18 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 5. Zoutintrusie kanaal Gent-Terneuzen. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. Appendices pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; D'Haeseleer, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 1. Gevalstudie IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Opmaak van modellen voor onderzoek naar zoutintrusie in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Zeescheldebekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_035. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 43 + 77 p. appendices pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2018). Slim stuwen – fase 1: debietschommelingen op de Leie te Menen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_045_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 29 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Tavakoli, M.; Holvoet, K.; Ntegeka, V.; Willems, P.; De Smedt, F.; Vanneuville, W.; Pereira, F. (2011). Effect van klimaatwijziging op de bekkenhydrologie en globale waterbeschikbaarheid - gevalstudie voor Vlaanderen [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses: Subreport 1. Literature review of the climate research in Belgium. Version 2.0. WL Rapporten, 706_18. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 46 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: Subreport 2 - Climate change impact analysis by conceptual models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 45 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 3 - Climate change impact analysis by distributed models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 69 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 5. Comparison of lumped and distributed models in the climate change impact assessment. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. III, 32 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: Subreport 6. Urban expansion impact analysis by distributed models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. IV, 17 pp., meer
 • Peer reviewed article Vansteenkiste, T.; Tavakoli, M.; Van Steenbergen, N.; De Smedt, F.; Batelaan, O.; Pereira, F.; Willems, P. (2014). Intercomparison of five lumped and distributed models for catchment runoff and extreme flow simulation. J. Hydrol. (Amst.) 511: 335-349. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jhydrol.2014.01.050, meer
 • Peer reviewed article Vansteenkiste, T.; Tavakoli, M.; Ntegeka, V.; De Smedt, F.; Batelaan, O.; Pereira, F.; Willems, P. (2014). Intercomparison of hydrological model structures and calibration approaches in climate scenario impact projections. J. Hydrol. (Amst.) 519: 743-755. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jhydrol.2014.07.062, meer
 • Velez, C.; Van Griensven, A.; Bauwens, W.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Nossent, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Development of conceptual models for an integrated catchment management: subreport 2. Literature review of DSS en WQ. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_131_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 53 pp., meer
 • Woldegiorgis, B.T.; Bauwens, W.; Chen, M.; Pereira, F.; Van Griensven, A. (2016). A conceptual sediment transport simulator based on the particle size distribution, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 465-472, meer
 • Woldegioris, B.T.; Van Grinensven, A.; Pereira, F.; Bauwens, W. (2015). Simple conceptual water quality models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-11], meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.