Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overleg flexibel storten: deelrapport 31. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert
Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten: deelrapport 31. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_31. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + 4 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
    Stroming

Project Top | Auteurs 
  • O&M Flexibel storten, meer

Auteurs  Top 

Abstract
    Ten behoeve van de invulling van de toekomstige stortstrategie in de Westerschelde is het van groot belang in te kunnen schatten hoe snel en hoeveel de gestorte specie zal getransporteerd worden. Door het Waterbouwkundig Laboratorium werden hiervoor stromings- en sedimenttransportmetingen uitgevoerd nabij de Platen van Ossenisse, in de onmiddellijke omgeving van de verschillende (proef)stortlocaties (SH41, SH51, diepe put van Hansweert).
    Gedurende 2 dagen (28 en 29 augustus 2018) werd met verschillende directe en indirecte meettechnieken gedurende een volledig getij gemeten langs de westrand en de oostrand van het platencomplex. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de meetcampagne, zowel inzake stroming als sedimenttransport. De vergelijking met sedimenttransporten bepaald op basis van de migratie van bodemvormen, leert dat er een groot verschil is tussen beide transporten. Dit is van belang met oog op het inschatten van de dynamiek (zowel grootte van sedimenttransport als afgelegde weg tijdens getijcyclus van getransporteerd sediment) van gestorte specie, die grotendeels als (nabij-)bodemtransport zal optreden en minder als suspensie transport.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.