Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Update overstromingsrisico kustvlakte - 2015: Rapportering schade- en slachtofferrisico
Vanneste, D.; Beullens, J.; Luiz-Parrado, I.; Broidioi, S.; Mostaert, F. (2018). Update overstromingsrisico kustvlakte - 2015: Rapportering schade- en slachtofferrisico. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_150_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 98 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Vanneste, D., meer
  • Beullens, J., meer
  • Luiz-Parrado, I.

Abstract
    In dit rapport worden de risicoberekeningen van economische schade en slachtoffers voorgesteld voor 6 verschillende stormscenario’s (referentiepeil hoogwater te Oostende op +8, +7.5, +7, +6.75 , +6.5 en +6.25 m TAW). De berekening werd uitgevoerd d.m.v. LATIS v3.1.2 op basis van de resultaten van de overstromingsmodellering in Ruiz Parrado e.a. (2017). De nieuwe schade- en slachtofferwaarden worden vergeleken met de resultaten in voorgaande rapportage bij de opmaak van het Masterplan Kustveiligheid. De verschillen kunnen geduid worden aan de hand van de wijzigingen in de basisgegevens en de berekeningsmethodologie. Tenslotte worden de meest recente schade- en slachtofferwaarden per stormscenario gecombineerd in een jaarlijks risico.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.