Archief Prof. Ir. J.J. Peters

Over het archief

In 2012 verloren we Jean Jacques Peters, voormalig ingenieur van het Waterbouwkundig Laboratorium (1964 tot 1979) en internationaal expert in sedimenttransport, rivierhydraulica en -morfologie. Als eerbetoon aan hem hebben we potamology gecreëerd, een virtueel gedenkarchief dat als doel heeft om zijn manier van denken en morfologische aanpak van rivierproblemen in de wereld in stand te houden en te verspreiden.
Dit archief bestaat uit 4 modules die elk een specifieke set aan informatie bevatten. Er is vrije toegang voorzien tot niet-vertrouwelijke publicaties. In samenspraak met Peters’ familie, zullen we een blijvende inspanning leveren om zijn levenswerk toegankelijk te maken.


[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen
Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 + 164 p. apendices pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Analysis
  Dumping
  Measurement
  Transport > Sediment transport
  Velocity > Current velocity
  Wastes > Dredge spoil
  ANE, Nederland, Westerschelde, Hooge Platen [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde, Rug van Baarland [Marine Regions]
  Marien; Brak water

Project Top | Auteurs 
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, meer

Auteurs  Top 
 • Plancke, Y.
 • Ides, S.
 • Peters, J.J., meer

Abstract
  Deze studie gaat in op de vraag de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamischeen morfologische condities rond de, in het milieueffectrapport van het project verruiming vaargeulvoorgestelde, nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft delocaties Rug van Baarland (2,55 Mm3) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm3) en Hooge Platen West (1,45 Mm3). Aan de hand van een historische morfologische analyse, terreinmetingen en numerieke modellering wordt een antwoord gegeven op de vooropgestelde doelstellingen. Voor de Plaat van Walsoorden (2,00 Mm3) vonden reeds proefstortingen met bijbehorende opvolging plaats. Voor deze locatie wordt op basis van de beschikbare resultaten een stortadvies gegeven.

  Dit eerste deelrapport omvat de historische morfologische analyse en de beschrijving, analyse eninterpretatie van de uitgevoerde terreinmetingen (snelheidsmetingen en sedimenttransport metingen).Er wordt tevens een voorlopig advies gegeven voor de toe te passen stortstrategie op de diversetoekomstige stortlocaties langs plaatranden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid