Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [254205]
Verwerking en evaluatie van debietijkmetingen: debiet evaluatie systeem
Cornet, E.; Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verwerking en evaluatie van debietijkmetingen: debiet evaluatie systeem. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 75 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  In situ metingen
  Levels > Water levels
  Numerieke modelleringen
  Validation
  Waterbeheer > Meetnetten > Debieten
  Waterbeheer > Statistiek > Onzekerheidsanalyse
Author keywords
  Programma; Terreinkalibraties; Q-H verband; Q-Q verband

Project Top | Auteurs 
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer

Auteurs  Top 

Abstract
  Het Debiet Evaluatie Systeem (DES) is een interactieve QB64 of 64bit Basic-applicatie die op het WL (HIC) ontwikkeld werd. DES presenteert alle ijkingen in de debietstations van het HIC-meetnet historisch, uniform en grafisch met hun relevante parameters als peil, debiet, sectievorm- en oppervlakte, begin- en eindtijd van de ijking en gebruikt meetinstrumentarium. Al meer dan 2800 ijkingen over ca. 65 locaties zijn momenteel in DES opgenomen.

  Een eerste grafische module plaatst de ijkingen per station in een historisch perspectief, waarbij veranderingen en trends in de gemeten parameters getoond worden zodat een beslissing genomen kan worden m.b.t. de berekening van een nieuwe debietrelatie. De tweede DES-module voert deze berekening uit en dit voor het type afvoer in de locatie: vrij of ongestuwd (debiet i.f.v. peil) of gestuwd in kanalen en tijrivieren waarbij een correctie berekend wordt in functie van de debietwaarde geleverd door de continue debietmeter in situ.

  De grafische presentatie van de ijkingen in een station naar het gebruikte meetinstrument toe biedt een aanzet voor een vergelijkend onderzoek naar de meetnauwkeurigheid van de diverse types instrumenten.

  De berekende debietrelaties zijn vlot importeerbaar in de databanken van het HIC, zoals WISKI en HYDRA.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid